Predstave kao tema

Fotografska izložba u Lošinjskom muzeju: Kako nastaje predstava amaterskog kazališta JAK

Bojan PurićDvije lošinjske udruge i jedna ustanova u kulturi zajedno su priredile izložbu fotografija u Malom Lošinju. Pri kraju je jubilarna, četrdeseta godina Amaterskog kazališta »Josip A. Kraljić« (JAK), pa je Fotoklub »Lošinj« ove godine odabrao kazališne predstave kao temu svoje godišnje izložbe »Fiat lux!«, koju u Lošinjskom muzeju već godinama priređuje u povodu blagdana sv. Lucije.


Naziv teme je »Rađanje jedne predstave«, te je sedmero članova Fotokluba bilježilo pripreme za u ožujku premijerno odigranu predstavu »Specijalna pošiljka«, kao i ljetna igranja predstave »Našem brodu Lošinj« na otocima Unijama i Susku. Od tisuća »okinutih« fotografija Nadir Mavrović iz Fotokluba i Marijana Dlačić iz Lošinjskog muzeja probrali su njih 66, a uz svaku je navedeno ime autora; sudjelovali su Magrit Dittmann-Soldičić, Nikola Holjevina, Sandro Puncet, Zorica Purić, Enes Rizvić, Stojanka Rizvić i Živko Žagar.


Boris Šegota je u ime lošinjske kazališne družine, za koju se uobičajilo reći da zbog svojega pristupa ostvarenju predstava pridjev »amaterske« ima samo u formalnom smislu, govorio o protekloj godinu u životu JAK-a, istaknuvši da je premijerno igranje »Specijalne pošiljke« bio jedan od najtežih trenutaka u povijesti lošinjskog teatra, s obzirom na to da je na sam dan premijere stigla vijest da je preminuo zagrebački režiser Darko Tralić, koji je kao gost s Lošinjanima počeo pripremati ovu predstavu, u čemu ga je zaustavila bolest.
Fotografije obrađuju sve faze realizacije predstave, s tim da su nastale spontano, bez poziranja članova JAK-a.


Za posjetitelje će izložba u sjedištu Lošinjskog muzeja ostati otvorena do 4. siječnja.