VRIJEDAN OBJEKT

Što s Teatrinom? Opet aktualno pitanje devastiranog prostora u “Benčiću”

Kim Cuculić

Foto MGR

Foto MGR

Namjera je budućeg korisnika, osim za realizaciju pružanja uslužnih sadržaja, obvezati i na uređenje prostora zgrade TeatrinaRIJEKA – Nedavno je član Gradskog vijeća Predrag Miletić uputio Gradu Rijeci pitanje o planovima vezanim uz takozvani Teatrino u sklopu bivšeg »Benčića«.


Muzej grada Rijeke, naime, objavom na svom Facebook profilu aktualizirao je problem zgrade Teatrina.


Radi se o izuzetno vrijednom, ali i prilično devastiranom zdanju. Miletić podsjeća da se radi o idealnom prostoru za scensku djelatnost, što mu je i bila prvobitna svrha, ali i prostoru koji bi, da je uređen, mogao biti na upotrebi mnogim gradskim ustanovama u kulturi.
Prema odgovoru gradonačelnika Vojka Obersnela, rješenjem Ministarstva kulture od 28. svibnja 2002. godine zgrada Teatrina je, sa zgradom bivše tvornice »Rikard Benčić« upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno na Listu zaštićenih kulturnih dobara. Nalazi se sjeverno od Palače šećerane, odnosno bivše upravne zgrade gdje će biti smješten Muzej grada Rijeke. Zgrada je slobodno stojeća, obuhvaća prizemlje i potkrovlje, a ukupna tlocrtna površina je 527 četvornih metara.


Pripremne radnje


– Stavljanjem u funkciju cjelovite kulturne infrastrukture u kompleksu »Rikard Benčić«, odnosno prenamjenom T-zgrade u Gradsku knjižnicu Rijeka, Ciglene zgrade u Dječju kuću, Palače šećerane u Muzej grada Rijeke, uz već postojeći Muzej moderne i suvremene umjetnosti smješten u H-objektu kompleksa »Benčić«, u planu je zgradu Teatrina privesti komercijalnoj namjeni, koja će korisnicima kompleksa omogućiti uslužne sadržaje. Grad Rijeka je krenuo u pripremne radnje za realizaciju ovog modela te je zatraženo očitovanje Ministarstva financija za imenovanje njihovog predstavnika u povjerenstvo za koncesije, sukladno Zakonu o koncesijama.


Ministarstvo se očitovalo kako nema namjeru imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju. Naime, kako bi se proveli odgovarajući postupci davanja koncesije, potrebno je obaviti pripremne radnje koje su utvrđene Zakonom o koncesijama, a odnose se na imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, čime je, sukladno navedenom i Ministarstvu financija upućen poziv za imenovanje člana stručnog povjerenstva za koncesije.


Što je sa starim perilom?

Predraga Miletića zanima i planira li se uređenje obližnjeg starog perila koje se nalazi do Ciglene zgrade, to jest Dječje kuće. Gradonačelnik je odgovorio da je
staro perilo predviđeno za uređenje, ali u sljedećoj fazi uređenja.
– Perilo, koje je posebno vrijedan prostor i sadržaj, projektirano je tako da se u potpunosti prezentira te je predviđeno potpuno uklanjanje njegove konstruktivno loše stropne konstrukcije, »otvaranje« – rušenje dijela prednjeg zida te potpuno očuvanje bočnih, kamenih zidova i svih ostalih unutarnjih struktura. Međutim, do uređenja, iz sigurnosnih i tehničkih razloga neće biti omogućen pristup, osim ovlaštenim osobama – kaže Obersnel.

Nužno je izraditi studiju opravdanosti davanja koncesije ili analizu davanja koncesije, procjenu vrijednosti koncesije te naposljetku izraditi dokumentaciju za nadmetanje kako bi se mogao odabrati budući korisnik.


Zadaće povjerenstva određene su Zakonom, a između ostalog uključuju suradnju s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, suradnju pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradu dokumentacije za nadmetanje te definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude, analizu koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva te obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu samog postupka davanja koncesije.


Foto MGR


S obzirom na opseg trenutačnih investicija u kompleksu »Rikard Benčić« i ograničenih sredstava u proračunu Grada Rijeke, namjera je budućeg korisnika, osim za realizaciju pružanja uslužnih sadržaja, obvezati i na uređenje prostora zgrade Teatrina, uz poštovanje svih uvjeta za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara – odgovorio je Obersnel na vijećničko pitanje.


Za 300 radničkih duša


Kako podsjećaju na Facebooku Muzeja grada Rijeke, Teatrino je na tom mjestu od 1930. godine. U njemu su bili dvorana s pozornicom, čitaonica, igračnica, soba za šivanje i bife.


– U parteru je moglo sjediti 300 radničkih duša. Ne samo onih Tvornice duhana, nego i kasnijih, što su stigli s Tvornicom motora »Rikard Benčić«. Njihov društveni dom, dopolavoro, u ovom slučaju Teatrino, tužno je pače koje čeka da otvorimo oči i učinimo nešto za nj. Neće biti, ludo bi i preludo bilo, da će palača blistati, a on ostati u stanju kakvom je danas. U Teatrinu su se svojedobno drame prikazivale, a trenutačno je sam heroj teške drame, i to najveće, svoje – piše MGR.