Konferencija

Konferencija “Uradimo zajedno”: Kako do novih modela upravljanja u kulturi?

Nela Valerjev Ogurlić

Snimio: Silvano Ježina

Snimio: Silvano Ježina

»Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO« naziv je konferencije u Rijeci od 22. do 24. studenogRIJEKA Međunarodna interdisciplinarna konferencija »Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO.« održat će se u Hrvatskom  kulturnom domu na Sušaku  od 22. do 24. studenog. Na konferenciji se očekuje  više od 150 sudionika iz  28 zemalja,  a   organizira je  Zaklada »Kultura nova« u partnerstvu s Rijekom 2020 – EPK i u suradnji s Europskom kulturnom fondacijom te mrežom IFACCA, a uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative.


Ovim događajem  ujedno  počinje konferencijski   dio »Programa plus«  u sklopu  EPK programa  »Učionica«,  usmjerenog na   edukaciju  i jačanje kapaciteta  kulturnog sektora,  a  vođenog    idejom da  Rijeka  postane   centar  inovativnih  kulturnih praksi  i međunarodnog umrežavanja.


Teorija i praksa


S  obzirom na to da se tradicionalni javni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve češće pokazuju neadekvatnima,  sudioničko upravljanje  danas  je tema   od izuzetne važnosti, naglasila je  Dea Vidović, upraviteljica Zaklade »Kultura nova«  na jučerašnjoj konferenciji za novinare u OKC-u Palach.  Ovaj susret  teoretičara i praktičara, istraživača i nositelja kulturnih politika iz različitih dijelova svijeta stoga predstavlja interdisciplinarni pokušaj da se prikupe informacije i rasprave različiti aspekti  sudioničkog upravljanja u različitim društvenim i geopolitičkom kontekstima te da se iznjedre nove ideje za integraciju ovih praksi u postojeće okvire kulturne i drugih relevantnih politika.
Tijekom tri konferencijska dana  sudionici će se baviti temama koje uključuju implikacije sudjelovanja u promicanju demokratskih vrijednosti u području (kulturnih) politika, kompleksnosti odnosa moći i prijenosa upravljanja na više dionika, razlike između privatnih, javnih i zajedničkih interesa  svih relevantnih dionika, elastičnost u procesima sudjelovanja, institucionalne promjene i inovacije te promjene i inovacije u politikama.


Vodeći teoretičar


Na  konferenciji  sudjeluje   jedan   od vodećih teoretičara sudioničkog upravljanja Frank Fischer,  predavač na Humbdoltovom sveučilištu u Berlinu i   Sveučilištu  Rutgers  u SAD-u,    koji će  u  srijedu u 18 sati  predstaviti teorijske perspektive i prakse sudioničkog upravljanja.  Uz ovo za javnost će  biti otvorena  i uvodna  predavanja   Leile Janovich  iz Velike  Britanije (srijeda, 9.30 sati), koja će kritički razmotriti diskurs sudjelovanja i sudioničkih praksi u umjetničkom sektoru,  te Christiana Iaonea  iz Italije (četvrtak, 19 sati), koji će izložiti ideju promjene sudioničkih praksi u razvoju gradova. Na  marginama  konferencije  održat će se  i  susret svih hrvatskih kandidata za  Europsku prijestolnicu kulture.


Konferencija  je  dio projekta »Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi«, koji se realizira uz podršku UNESCO-ovog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, a  prethodi joj seminar »Novi modeli upravljanja u kulturnim resursima«, koji se u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci se od 19. do 21. studenog održava u Sveučilišnom kampusu na Trsatu.