Mirjana Strčić

IN MEMORIAM Otišla je vrsna poznavateljica povijesti književnosti Rijeke i Kvarnera

Kim Cuculić

Mirjana Strčić se specijalizirala za povijest hrvatske književnosti Istre, Rijeke i kvarnerskih otoka u 19. i 20. stoljeću, a 1991. dobila je Nagradu Grada Rijeke za doprinos poznavanju hrvatske književnosti u IstriProf. dr. sc. Mirjana Strčić preminula je u Zagrebu u 81. godini. Ova povjesničarka hrvatske, srpske i crnogorske književnosti i antologičarka rođena je 1937. u Velikom Gaju u Vojvodini. Književnost je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem 1980. stječe doktorat obranivši disertaciju na temu »Hrvatska preporodna književnost u Istri«. Od 1980. do umirovljenja 2002. bila je zaposlena na Pedagoškom, a potom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na Odsjeku za kroatistiku. Specijalizirala se za povijest hrvatske književnosti Istre, Rijeke i kvarnerskih otoka u 19. i 20. stoljeću, o čemu je objavila velik broj znanstvenih i stručnih članaka, a 1991. dobila je Nagradu Grada Rijeke za doprinos poznavanju hrvatske književnosti u Istri.


Zapaženim znanstvenim prilozima i priopćenjima te komparatističkim studijama i esejima, posvećenim nadasve književnom stvaralaštvu istarsko-kvarnerske regije, ali i drugim književnostima, sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u organizaciji HAZU-a (ranije JAZU-a), Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Čakavskog sabora, Hrvatskog filološkog društva i drugdje. Za tisak je priredila kritička i druga izdanja istaknutih istarsko-kvarnerskih autora.


Objavila je pojedinačne naslove »Istarska beseda i pobuna I i II« te »Temelji književne epohe«. Priredila je kritička izdanja »Careva pisma iz Liburnije. Izbor iz korespondencije Viktora Cara Emina s Rikardom Katalinićem Jeretovim«; Drago Gervais: »Moja zemlja. Izbor iz djela«; Milan Rakovac: »Priko Učke«; Matko Laginja: »Književna djela i rasprave«, te »Istarsku pjesmaricu I-II« – antologiju hrvatskog pjesništva Istre 19. i 20. stoljeća. Pamte je generacije studenata, a kolegama će ostati u sjećanju kao vrsna znanstvenica i draga kolegica osobita duha i šarma.