"Vozilo-kilometri"

DZS objavio podatke o značajnom porastu cestovnog prometa u Hrvatskoj

Hina

Ilustracija / Snimio Sergej DRECHSLER

Ilustracija / Snimio Sergej DRECHSLER

Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2022. osobna vozila ostvarila su 78,2 postoU 2022. vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 29 912 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2021. porast za 6,1 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).


Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu, a ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.


Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2022. osobna vozila ostvarila su 78,2 posto, dok su najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila imala dizelska osobna vozila, sa 64,7 posto.
Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih hibridnih osobnih vozila, u ostvarenim vozilo-kilometrima u toj kategoriji vozila vidljiv je najveći porast u 2022. u odnosu na 2021.


Tako u kategoriji hibridnih dizelskih osobnih vozila porast ostvarenih vozilo-kilometara iznosi 109 posto, a u kategoriji hibridnih benzinskih osobnih vozila 45 posto u odnosu na 2021. U kategoriji električnih osobnih vozila vidljiv je porast ostvarenih vozilo-kilometara od 78,1 posto u odnosu na 2021. godinu.


Prikazani su, inače, podaci o vozilo-kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se, ističu iz DZS-a, temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku.