Sve više terapije

Tjeskobna godina u Hrvatskoj. Lani je izdano 57 milijuna recepata, prednjače lijekovi za smirenje

Ljerka Bratonja Martinović

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Najveći udio imali su anksiolitici, za koje je napisano 4.457.357 recepataLani je hrvatskim pacijentima izdano 12,9 milijuna uputnica i više od 57 milijuna recepata za lijekove, a najčešće su se propisivali anksiolitici ili lijekovi za smirenje, lijekovi za tlak i želučane tegobe. Od ukupnog broja izdanih uputnica, svaka druga odnosila se na dijagnostičke pretrage, uključujući i kontrolne, a njih 2,7 posto odnosilo na uputnice za hitne specijalističke ambulante. Broj izdanih recepata, kao i broj kontakata pacijenata s liječnikom povećao se od 2018. godine za oko pet milijuna, broj uputnica veći je za oko dva milijuna godišnje, dok je broj pregleda uživo pao za oko tri milijuna.


Usluga savjetovanja


Od ukupno izdanih 57.097.415 recepata, najveći udio imali su anksiolitici, za koje je napisano 4.457.357 recepata, što je udio od 7,8 posto svih prepisanih recepata u djelatnosti obiteljske medicine. Dodatnih je 1,5 milijun recepata izdano za antidepresive. Među ostalih deset najpropisivanijih lijekova su oni za tlak, kolesterol i povišeni šećer u krvi.


Zdravstvene usluge obiteljskog liječnika koristilo je lani 3.254.485 korisnika, a zabilježeno je više od 47 milijuna pojedinačnih kontakata, što znači da je svaki pacijent svog liječnika tijekom 2023. godine kontaktirao u prosjeku 14 puta. Prema izvješću HZJZ-a o korištenju zdravstvene zaštite u ordinacijama opće/obiteljske medicine u prošloj godini, od ukupnog broja kontakata sa zdravstvenom zaštitom, u samo 23 posto slučajeva radilo se o pregledima, a svaki treći kontakt bilo je savjetovanje, uključujući i ono telefonom. U ordinacije se, dakle, odlazilo bitno manje. Liječnici su obavili ukupno 10,8 milijuna pregleda, od toga 60 posto kod pacijenata u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godine. Najviše se liječniku osobno odlazilo u Ličko-senjskoj županiji, gdje je unatoč prostornoj udaljenosti udio pregleda u ukupnom broju kontakata s liječnikom bio 34,9 posto, a najmanji udio zabilježen je u Međimurskoj županiji, samo 15 posto.


Manjak pedijatara
Iako je naglasak zdravstvenog sustava na preventivi, lani je u ordinacijama obiteljske medicine obavljeno samo 175.498 preventivnih savjetovanja, dok su za nacionalne preventivne programe koje je pokrenuo ministar Beroš izdane 22.692 uputnice. Pregledi predškolaca u ambulantama opće medicine dokaz su manjka pedijatara u Hrvatskoj: lani su tako obiteljski liječnici obavili ukupno 128.800 pregleda djece mlađe od šest godina, za koju se u pravilu skrbe pedijatri. Od ukupnog broja pregleda predškolaca, bilo je 13,5 tisuća preventivnih savjetovanja te 11.834 sistematska pregleda.


Zanimljivo je, također, da je za dijagnostičke pretrage, koje su zbog dugačkih lista čekanja rak-rana hrvatskog zdravstva, izdano 6,2 milijuna uputnica, što je oko 50 posto svih uputnica. Istodobno, za kontrolne dijagnostičke pretrage, na koje se zdravstvena administracija rado poziva kad obrazlaže duge liste čekanja, tvrdeći da dijagnostičke kontrole stvaraju lažnu sliku dugog čekanja, izdano je tek 72.356 uputnica. To, drugim riječima, dokazuje da je broj termina rezerviran za kontrolne dijagnostičke preglede doista zanemariv.


Za specijalističke konzilijarne preglede izdano je 4,4 milijuna uputnica, ili u prosjeku svaka treća, dok su oko 10.000 uputnica pacijenti iskoristili za drugo mišljenje specijalista, na koje imaju pravo. Oko 350.000 pacijenata upućeno je iz ordinacija PZZ-a na objedinjene bolničke hitne prijeme (OHBP), što znači da je obiteljski liječnik procijenio da se radi o hitnom stanju. Uputnice su se najčešće pisale za medicinsku mikrobiologiju i medicinsku biokemiju, radiološku dijagnostiku, ultrazvuk i nuklearnu medicinu.


Najrjeđe izdavanje uputnica u Primorsko-goranskoj županiji


Najučestalije izdavanje uputnica zabilježeno je u ordinacijama Šibensko-kninske županije, u prosjeku jedna uputnica na svaka tri kontakta sa zdravstvenom zaštitom, dok se u ordinacijama Primorsko-goranske županije, gdje se bilježi najrjeđe izdavanje uputnica, izdavala jedna uputnica na 4,6 kontakata sa zdravstvenom zaštitom. Kad je riječ o upućivanju pacijenata na specijalističke preglede u bolnici, prve i kontrolne, u ukupnom broju izdanih uputnica najveći udio je u Osječko-baranjskoj županiji, oko 40 posto, a najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, tek 20 posto.