Promjene

Papa imenovao prvu ženu na visoku diplomatsku dužnost u Vatikanu

Hina

foto: REUTERS

foto: REUTERS

Talijanska laikinja Francesca Di Giovanni (66) preuzet će novoosnovani položaj u Uredu za odnose s državama gdje će biti podtajnica, odnosno jedna od dvoje zamjenika ministra vanjskih poslova.VATIKAN – Papa Franjo imenovao je u srijedu prvu ženu na visoku dužnost u Državnom tajništvu, diplomatskom i administrativnom središtu Vatikana kojim dominiraju muškarci.


Talijanska laikinja Francesca Di Giovanni (66) preuzet će novoosnovani položaj u Uredu za odnose s državama gdje će biti podtajnica, odnosno jedna od dvoje zamjenika ministra vanjskih poslova.


Rimokatolička Crkva ređenja za svećenike dopušta samo muškarcima a žene su tradicionalno bile na marginama administracije.
No, ženske udruge, uključujući krovnu organizaciju rimokatoličkih časnih sestara, već dugo pozivaju Papu da imenuje više žena na visoke dužnosti u vatikanskoj birokraciji.


Pozivaju se na podatak da više od polovice od 1,3 milijarde katolika čine žene i da je ženskih redovničkih vjerskih redova tri puta više nego muških.


Vatikan je priopćio da će Di Giovanni biti zadužena za multilateralne odnose u Državnom tajništvu u kojem je zaposlena od 1993.


Di Giovanni je stručnjakinja za međunarodno pravo i ljudska prava.


Vatikan, suverena država okružena RImom, ima diplomatske odnose s više od 180 zemalja.


Unatoč Papinom obećanju da će na visoke položaje u Vatikanu imenovati više žena, Di Giovanni se priključuje skupini od tek nekoliko njih.


Najutjecajnije su Barbara Jatta, šefica Vatikanskih muzeja i Christiane Murray, zamjenica šefa ureda za odnose s javnošću.


Franjo je prošle godine imenovao prve četiri žene savjetnice Biskupske sinode, institucije osnovane prije 50 godina radi pripreme važnih sastanaka biskupa koji se o različitim temama održavaju svakih nekoliko godina.