Stanje u 2010.

Internet u brojkama

Portal Novilist.hrInternetski poslovni servis Focus izradio je infografiku koja vizualno prikazuje neke od brojki koje su definirale stanje interneta 2010. godine.


Do kraja 2010. internet broji više od dvije milijarde korisnika od čega njih 1.9 milijarda koristi elektroničku poštu. Čak 89% poslanih mailova prošle godine bili su označeni kao spam.


U statistikama svakako prednjači društvena mreža Facebook sa više od 600 milijuna korisnika koji na svoje profile godišnje učitaju 36 milijardi fotografija.
Na video servis YouTube se pak, svake minute učita 35 sati novih video zapisa.


Mnogima omražen preglednik, Internet Explorer još uvijek se drži na prvom mjestu po zastupljenosti sa kontrolom nad 47% tržišta dok je Firefox na drugom mjestu.


INFOGRAFIKU U CIJELOST MOŽETE PREGLEDATI OVDJE