Europska komisija

Dvije tužbe i službena opomena Mađarskoj, novi korak protiv Poljske

Hina

Reuters

Reuters

Europska komisija uputila je u petak dvije tužbe protiv Mađarske zbog diskriminacije pripadnika skupine LGBTIQ i ograničavanja slobode medija, a Poljskoj je uputila obrazloženo mišljenje osporavanja nadređenosti prava EU-aEuropska komisija uputila je u petak dvije tužbe protiv Mađarske zbog diskriminacije pripadnika skupine LGBTIQ i ograničavanja slobode medija, a Poljskoj je uputila obrazloženo mišljenje osporavanja nadređenosti prava EU-a.


Protiv Mađarske je također pokrenut postupak zbog uvođenja diskriminirajućih cijena goriva za vozila sa stranim registarskim pločicama.


Srpanjski paket povreda prava EU-a posebno je usmjeren na poštovanje temeljnih prava Unije, vrijednosti i vladavine prava.
Nakon što prva dva koraka – slanje službene opomene i obrazloženog mišljenja – nisu dali rezultate, Komisija je odlučila uputiti tužbu Sudu EU-a protiv mađarskog zakona kojim se ljude diskriminira na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta.


Komisija smatra da se tim zakonom krše pravila unutarnjeg tržišta, temeljna prava (posebno LGBTIQ osoba) te, s obzirom na ta temeljna prava, vrijednosti EU-a.


Taj mađarski zakon usmjeren je protiv sadržaja koji mlađima od 18 godina „promiče ili prikazuje” ono što se u zakonu naziva „samoidentificiranje koje odstupa od spola dodijeljenog pri rođenju, promjena spola ili homoseksualnost”.


Mađarska zabranjuje da se sadržaji koji promiču homoseksualnost, transrodnost i interspolnost koriste u školama.


Druga tužba protiv Mađarske odnosi se na medijske slobode. Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Mađarske Sudu Europske unije jer nije odgovorila na njezinu zabrinutost u pogledu odluke mađarskog Vijeća za medije o odbijanju zahtjeva Klubradija za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz vrlo upitnih razloga.


Komisija smatra da Mađarska krši pravo EU-a jer primjenjuje nerazmjerne i netransparentne uvjete za obnovu prava Klubradija na korištenje radiofrekvencijskog spektra.


Nadalje, Komisija smatra da je Mađarska na nerazmjeran i diskriminirajući način primijenila relevantna pravila utvrđena u Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija. Ugašeni Klubradio je od početka bio vrlo kritičan prema politici mađarskog premijera Viktora Orbana i njegove stranke Fidesz.


Poljska osporava nadređenost prava EU-a


Poljska je dobila obrazloženo mišljenje, drugi od tri koraka u postupku zbog povrede prava koji može dovesti do upućivanja tužbe.


Europska komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Poljskoj zbog njezina Ustavnog suda i njegove novije sudske prakse.


Komisija poslala je 22. prosinca 2021. službenu opomenu Poljskoj kako bi izrazila zabrinutost zbog sudske prakse Ustavnog suda, konkretno njegovih presuda od 14. srpnja 2021. i 7. listopada 2021.


Ustavni sud u tim je presudama smatrao da su odredbe Ugovorâ EU-a nespojive s poljskim ustavom, čime je prema mišljenju Komisije prekršio odredbe Ugovora o Europskoj uniji i opća načela autonomije, nadređenosti, djelotvornosti i ujednačene primjene prava Unije te obvezujuće naravi presuda Suda Europske unije.


U istoj službenoj opomeni Komisija je smatrala da Poljska ne ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz jednog članka Ugovora o Europskoj uniji. Riječ je o nepravilnosti u postupku imenovanja triju sudaca u prosincu 2015. i odabiru predsjednika u prosincu 2016.


Stoga po ocjeni Komisije Ustavni sud više ne ispunjava zahtjev neovisnog i nepristranog zakonom ustanovljenog suda. Odgovor Poljske na tu službenu opomenu, zaprimljen 18. veljače 2022., nije bio dostatan s obzirom na zabrinutost koju je Komisija izrazila.


Službena opomena Mađarskoj zbog različite cijene goriva


Komisija je odlučila, slanjem službene opomene, pokrenuti postupak zbog povrede protiv Mađarske zbog uvođenja mjera protivnih odredbama unutarnjeg tržišta. Mađarska je uvela različite cijene goriva za vozila sa stranim registarskim pločicama i vozila s mađarskim registarskim pločicama.


Vozila s mađarskim registarskim pločicama, uključujući traktore i poljoprivredne strojeve s mađarskim dokumentima, imaju pravo kupovati gorivo po cijenama koje su od 60  posto do 70 niže niže od službenih cijena goriva. S druge strane, sva ostala vozila sa stranim registarskim pločicama ne mogu se koristiti tom povlasticom.


Komisija traži od mađarskih tijela da poštuju odredbe prava EU-a u pogledu slobodnog kretanja robe i usluga, uključujući usluge prijevoza, slobodu poslovnog nastana, slobodno kretanje građana i radnika, načelo nediskriminacije te pravila o obavješćivanju u skladu s Direktivom o transparentnosti jedinstvenog tržišta.


Mađarska sada ima dva mjeseca da odgovori na primjedbe Komisije. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.