Zakon o izvršavanju kazne

Hrvatska spremna za elektronski nadzor osuđenika: Elektroničke narukvice uvjetno puštenim razbojnicima, ubojicama, pedofilima…

Jagoda Marić

foto: Petar Glebov/PIXSELL

foto: Petar Glebov/PIXSELL

Sve počinje odlukom suda koji donosi rješenje o uvjetnom otpustu uz koje je izdao i zabranu napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana. Dakle, takva osoba moći će se školovati ili ići na posao, primjerice od devet do 17 sati, a sud može odrediti da svoj dom ne smije napuštati od 18 sati do primjerice osam sati drugog dana.ZAGREB – Godinama se već u Hrvatskoj spominje mogućnost uvođenja elektroničkog nadzora nad osobama koje su osuđene na kaznu zatvora, ali su dobile uvjetni otpust, a prije četiri godine čak je proveden i pilot-projekt u kojem se tako nadziralo 20 osoba kojima je određen istražni zatvor u domu ili su bili osuđenici na uvjetnom otpustu. Oni su tijekom sto dana provođenja pilot-projekta nosili elektroničku narukvicu. Uskoro bi pak, ono što je bilo pilot -projekt, moglo postati stvarnost određenog broja osuđenika koji su dobili uvjetni otpust i u Hrvatskoj bi se prvi put mogla početi provoditi praksa elektroničkog nadzora.


Početkom veljače na snagu je stupio Zakon o izvršavanju kazne zatvora u kojem je propisana mogućnost uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor, a za vikend je u javno savjetovanje pušten pravilnik kojim se precizira kako će izgledati život osoba koje su dobile uvjetni otpust uz obvezu zabrane napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana. Uz to, Ministarstvo pravosuđa raspisalo je i natječaj kojim će nabaviti opremu za potreban nadzor koja uključuje i 200 elektroničkih uređaja koje osuđenici obično nose na rukama ili nogama. Tako bi možda već sljedeće godine, ako opet nešto ne zapne, i Hrvatska mogla imati prve slučajeve u kojima provodi elektronički nadzor uvjetnog otpusta.


Precizna pravila


Sve počinje odlukom suda koji donosi rješenje o uvjetnom otpustu uz koje je izdao i zabranu napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana. Dakle, takva osoba moći će se školovati ili ići na posao, primjerice od devet do 17 sati, a sud može odrediti da svoj dom ne smije napuštati od 18 sati do primjerice osam sati drugog dana.
Taj raspored sudac navodi u rješenju, a uz njega i osuđenikov broj telefona ili mobitela, te adresa na koju se osuđenik otpušta. Naravno, prethodno se osuđenik mora suglasiti s time da ide na uvjetni otpust uz elektronički nadzor, a onda na scenu stupa služba za elektronički nadzor koja u dom osuđenika postavlja opremu.


Razbojnici, ubojice i pedofili

Najveći broj probacijskih predmeta, njih 159 ili 35,5 posto, odnosi se na nadzor osuđenika koji su zatvorsku kaznu služili zbog počinjenih kaznenih djela protiv imovine, poput teške krađe, krađe ili razbojstva, na drugom mjestu su uvjetni otpusti 59 osuđenika za kaznena dijela protiv života i tijela, poput teških tjelesnih ozljeda, ali i ubojstva. Među onima kojima je lani odobren uvjetni otpust je i deset osuđenika za spolno zlostavljanje djece.

Pravilnik precizno propisuje i koje su obveze osuđenika u vrijeme uvjetnog otpusta, pa on tako mora imati uključen telefon ili mobilni uređaj putem kojih mora biti dostupan u bilo koje vrijeme. Uz to, mora dati i kontakt poslodavca kod kojeg je zaposlen, radi mogućnosti provjere pridržavanja standardnog rasporeda. Navodi se i to da u slučaju napuštanja doma zbog, primjerice, selidbe, bolesti ili neke druge opravdane potrebe, osuđenik mora o tome obavijestiti službu za elektronički nadzor i onda mora čekati dopuštenje koje će ta služba zatražiti od suca izvršenja. Dužan je i istu službu i to bez odgađanja obavijestiti o svakoj promjeni na poslu, školovanju, medicinskom ili drugom stanju koje može utjecati na pridržavanje standardnog rasporeda te zatražiti odobrenje od suca izvršenja za promjenu standardnog rasporeda ili udaljenje iz doma, osim ako to nije mogao učiniti iz objektivnih razloga.


Kršenje uvjeta


Propisano je i da će se smatrati da osuđenik krši uvjete elektroničkog nadzora ako se ne drži standardnog rasporeda, namjerno izbjegava elektronički nadzor ili krši opće obveze elektroničkog nadzora. Povreda standardnog rasporeda je svako odstupanje veće od 30 minuta od tog rasporeda. U prvom ili drugom takvom slučaju službenik koji provodi elektronički nadzor usmeno će upozoriti osuđenika, a kod treće će o tome obavijestiti suca izvršenja kazne. Ako osuđenik odstupa od standardnog rasporeda dulje od četiri sata, službenik koji provodi elektronički nadzor bez odgađanja će obavijestiti suca izvršenja, koji u konačnici odlučuje o tome hoće li osuđenik ostati bez uvjetnog otpusta.


Ministarstvo uprave zasad se odlučilo za nabavu 200 kompleta za elektronički nadzor, a praksa će pokazati kako se Hrvatska nosi s tom mjerom i je li to pravi način da se broj osoba na izdržavanju zatvorske kazne smanji i da se sustav rastereti.


Prema podacima iz izvješća o radu probacijske službe za prošlu godinu, lani je ta služba dobila ukupno 426 predmeta koji se odnose na nadzor uvjetnog otpusta, što sugerira da bi potrebe za elektroničkim nadzorom mogle biti i veće od 200 slučajeva.


Najveći broj predmeta uvjetnog otpusta, njih 76, zaprimio je Probacijski ured Zagreb, dok je riječki probacijski ured u prošloj godini dobio 32 takva slučaja.


U čak 440 slučajeva izrečene su posebne obveze redovitog javljanja nadležnom tijelu za probaciju, centru za socijalni skrb, sudu ili policiji.