Novi Zakon

Razvod braka ubuduće i kod javnog bilježnika: Ako je sporazumno više se neće morati na sud

Zlatko Crnčec

Foto Vedran Sitnica

Foto Vedran Sitnica

Javni bilježnici ubuduće moći će kao povjerenici suda postupati u određenim, isključivo nespornim izvanparničnim postupcima, među koje spada i sporazumni razvod braka. Javni će se bilježnici ubuduće baviti i postupanjem kod proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanju smrtiZAGREB – Ako se s bračnim drugom postigne dogovor oko sporazumnog raskida braka, za ozakonjenje tog čina više se neće morati ići na sud, već će se sporazumni razvod braka ubuduće moći riješiti i kod javnog bilježnika. Ova je mogućnost predviđena novim Zakonom o izvanparničnom postupku čiji je nacrt jučer usvojila Vlada i proslijedila ga na usvajanje u Sabor. Ovaj zakonski tekst predviđa da će javni bilježnici ubuduće moći kao povjerenici suda postupati u određenim, isključivo nespornim izvanparničnim postupcima, među koje spada i sporazumni razvod braka.


Osim poslovima razvoda javni će se bilježnici ubuduće baviti i postupanjem kod proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanju smrti te pri uređenju međa i razvrgnuću suvlasničke zajednice ako su stranke podnijele sporazumni prijedlog. Ovaj se Zakon donosi jer se u Hrvatskoj još primjenjuje Zakon o sudskom izvanparničnom postupku donesen još davne 1934. godine za trajanja Kraljevine Jugoslavije. Puno odredbi tog zakonskog teksta danas su neprimjenjive, a smisao su izgubile i stalnim derogacijama kroz donošenja posebnih zakona. Takva heterogenost pravnih pravila dovodila je do pravne nesigurnosti pa se moglo dogoditi da dođe do različitih pravnih rješenja o istoj pravnoj stvari.


Pomoć stradalnicima


Ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je da je svrha novog Zakona uređenje pravila izvanparničnog postupka kojima bi se on osuvremenio i zajamčio pravnu sigurnost građanima i poslovnim subjektima.
Vlada je donijela i odluku o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinute osobe čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.


Sufinanciranje u iznosu od 100 do najviše 160 eura mjesečno, ovisno o broju članova kućanstva, odnosi se na privremeno stambeno zbrinute korisnike mobilnih stambenih jedinica (kontejneri i kontejnerska naselja) te osobe zbrinute temeljem odluke Vlade o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje.


Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da bi temeljem ove odluke bilo obuhvaćeno 1.513 obitelji te da će se ovu svrhu mjesečno izdvajati 500.000 eura koji će se do kraja lipnja isplaćivati iz Fonda solidarnosti EU-a, a nakon toga iz državnog proračuna. Vlada je usvojila i odluku o oslobađanju od plaćanja zajedničke pričuve dok se nekretnina ne obnovi, suvlasnika višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada u jedinicama lokalne samouprave na čijim je područjima proglašena katastrofa, a čije su nekretnine stradale u potresima.


Sindikati u zdravstvu


Vlada je odlučila i da će pokrenuti pregovore i s tim u vezi imenovala pregovarački odbor za sklapanje novog Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Postojeći sklopljen 2018. istječe 25. ožujka, s tim da su sva prava iz njega produžena do kraja lipnja ove godine. Novoimenovani deveteročlani pregovarački odbor o novom će GKU-u pregovarati o s tri sindikata Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara i tehničara, Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskim liječničkim sindikatom, koji je ponovo postao reprezentativan za kolektivno pregovaranje. Ministar zdravstva Vili Beroš na sjednici Vlade podsjetio je da je postojeći GKU sklopljen 26. ožujka 2018., a valjanost mu je krajem prošle godine produljena do 25. ožujka 2023. Na čelu vladina pregovaračkog odbora je ministar Beroš, a u odbor su imenovani još predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, Tomislav Dulibić, Danica Kramarić i Marija Pećanac iz Ministarstva zdravstva, Zdravko Zrinušić iz Ministarstva financija, Dražen Opalić iz Ministarstva rada, Lucian Vukelić iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Dražen Jurković iz Udruge poslodavaca u zdravstvu.


Povećani najniži koeficijenti složenosti poslova policajaca


Izmjenom uredbe o plaćama policijskih službenika Vlada je na jučerašnjoj sjednici povećala najniže koeficijente složenosti poslova utvrđene za radna mjesta policijskih službenika srednje stručne spreme, odnosno u najvećem dijelu za one koji posao obavljaju na terenu. Koeficijent složenosti poslova 0,8 povećava se tako na 0,865, koeficijent 0,85 na 0,897, a koeficijent 0,873 na 0,917.


– Ovim povećanjem koeficijenata složenosti poslova poboljšat će se materijalima prava policijskim službenicima koji izravno obavljaju policijske poslove na terenu, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.


Naveo je da je 80 posto radnih mjesta na koja se odnosi povećanje sistematizirano u policijskim postajama, dok je 15 posto sistematizirano u ustrojstvenim jedinicama policijskih uprava te pet posto u sjedištu MUP-a.