NOVI KAPACITETI

Plenković i Beroš obišli novu zgradu KBC-a Osijek: ‘U mandatu ove Vlade ovdje je uloženo 28,8 milijuna eura’

P. N.Ministar zdravstva Vili Beroš prisustvovao je otvorenju nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijama i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Osijek.


Evo što je izjavio:


“Izuzetno sam ponosan biti dijelom ovog važnog događaja kako za KBC Osijek i njegove pacijente, žitelje OB županije ali i za cjelokupni zdravstveni sustav.
Na ovaj način ostvarujemo viziju i program ove Vlade i zdravstvene administracije u kontinuiranom provođenju mjera u sklopu sveobuhvatne reforme hrvatskog zdravstvenog sustava. Iznimna mi je čast što mogu biti dio ove Vlade koja čini iskorake u pružanju zdravstvene zaštite našim građanima.


Novootvorenim Objedinjenim hitnim bolničkim prijamom pružamo svim pacijentima koji gravitiraju KBC-u Osijek najviše standarde pružanja hitne zdravstvene skrbi. Uspostavljamo i poboljšavamo uvjete dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije u KBC-u Osijek u vrijednosti od 6,38 milijuna eura bespovratnih sredstava, izgradnju i opremanje hitnog bolničkog prijema u sklopu bolnice u iznosu 4,11 milijuna eura. Govorimo o ukupno 8500 m² u sklopu kojih je osigurano na OHBP-u ukupno 18 kreveta. Za realizaciju spomenutih projekata predviđena su sredstva u ukupnom iznosu 22.45 milijuna eura od kojeg iznosa je 9,1 milijun eura dodijeljeno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ostatak osigurava Vlada i Ministarstvo zdravstva u iznosu 11,6 milijuna eura te manji dio KBC Osijek iz vlastitih sredstava.


Time omogućavamo:
• učinkovitiju zdravstvenu skrb pacijentima,
• bolje uvjete rada djelatnicima kao i
• modernizaciju i reorganizaciju bolničkog zdravstvenog sustava u sklopu reforme zdravstva ove Vlade i zdravstvene administracije.


Bolnica je kompleksan sustav koji zahtjeva koordinirano djelovanje, komplementarno na svim razinama. Konkretno, kroz KBC Osijek dnevno prolazi gotovo 5 tisuća korisnika i zaposlenika. To su hospitalizirani bolesnici, njihove zabrinute obitelji i prijatelji, ambulantni bolesnici, bolesnici dnevne bolnice, vrijedno osoblje, marljivi radnici koji u Bolnici stalno nešto grade, nadograđuju i uređuju, đaci, studenti Medicinskog fakulteta u Osijeku. Samoj bolnici gravitira čak 900,000 pacijenata iz 5 županija, a o njima požrtvovno brinu 3,044 zaposlenika ovog Kliničkog bolničkog centra.


I na kraju želimo naglasiti poveznicu između povijesti i budućnosti:
Zbog svih njih, ali i zbog generacija koje nam dolaze, dužnost nam je osigurati nastavak vizionarskog smjera kretanja kojega su započeli stanovnici Osijeka još u 18. stoljeću kada su ovu bolnicu pozicionirali kao jednu od najvećih i najsuvremenijih bolnica na jugoistoku Europe.Naglasak je na kvaliteti, no ujedno povećavamo kapacitete za dodatne preglede čime izravno utječemo na dodatno skraćivanje lista čekanja.


Kada tome pridodamo i planiranu izgradnju novog KBC-a Osijek vrijednosti 715 milijuna eura, vraćamo povijesni ugled osječkom KBC-u. Dobivamo sofisticiran i moderan zdravstveni objekt sa svim potrebnim pratećim sadržajima i suvremenom medicinskom opremom čime unapređujemo kvalitetu zdravstvene zaštite u Hrvatskoj te omogućujemo praćenje svih zahtjeva suvremene medicine.


Od važnosti je naglasiti da je ukupno uloženo u KBC Osijek u mandatu ove Vlade 28,8 milijuna eura, a u Osječko-baranjsku županiju ukupno 66,53 milijuna eura.


Spomenutim strateškim ulaganjima VRH daje dodatni zamah pokrenutim reformskim mjerama ove Vlade i zdravstvene administracije.


Naš zamah vidljiv je na svim razinama javnog zdravstvenog uključujući i liste čekanja. Ako sagledamo samo podatke u KBC-u Osijeku, u roku samo par mjeseci smanjile su se liste čekanja na dijagnostičke pretrage ispod 270 dana sa 66 na samo 2 pretrage. Primjerice, KBC Osijek je u tom periodu smanjio listu čekanja na CT mozga s 286 na 67 dana, a MR dojke s 285 dana na 68 dana.


Svim ostvarenim aktivnostima dajemo dodatni zamah provođenju našeg reformskog gesla „Zdravlje je Prvo“. Jer Zdravlje nema alternativu!”