Izvorna hrvatska pasmina

Pet do podne za spas istarske koze, ostalo je svega stotinjak jedinki

Edi Prodan

Foto GIS

Foto GIS

Nažalost, koze su tijekom zadnjih 150 godina sve više potiskivane te je pasmina dovedena do ruba opstanka, s nekadašnjih 20 tisuća grla na trenutna 142 grla 


Istarska koza kao simbol Istarske županije, ali i simbol istarskog težaka kroz minula stoljeća, hraniteljica obitelji te često obezvrijeđena kao štetočina, izvorna je hrvatska pasmina s kritično ugroženom populacijom od svega stotinjak jedinki.


Istarska županija, AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre te uzgajivači istarske koze udruženi u Udrugu uzgajivača, prihvatili su obvezu očuvanja ove jedinstvene životinje, genetski i fenotipski čvrsto povezane uz teritorij Istre te podržati program, prije svega očuvanja pasmine kao vrijednog genetskog nasljeđa, te program gospodarske afirmacije proizvoda od istarske koze kako bi uzgajivačima uzgoj postao ekonomski isplativ.
– U cilju realizacije tog plana Agencija za ruralni razvoj Istre u suradnji s Udrugom uzgajivača istarske koze te uz podršku Istarske županije i lokalnih uzgajivača pokrenula je projekt pod nazivom«Naša istarska koza – La nostra capra istriana« s ciljem očuvanja istarske koze kao dijela uzgojnog, genetskog, kulturološkog i tradicijskog naslijeđa Istre. Naime, stoljećima se istarska koza uzgajala radi proizvodnje mlijeka i percipirala kao »mala krava za siromašne«. Prilagodljivost teškim uvjetima, skromni zahtjevi u hrani i sklonost visokoj plodnosti smatrani su njezinim glavnim prednostima naspram drugih vrsta domaćih životinja. Istarska je koza jedinstvena pasmina, genetski različita od drugih europskih bijelih pasmina s kojima dijeli međusobne sličnosti vanjštine, doznajemo od direktora AZRRI-ja Igora Merlića.


Na rubu opstanka


Tako je ova istarska pasmina imala ne samo gospodarsku već i prehrambenu zadaću, bila je iscjeliteljica i spasiteljica, njeno je mlijeko bilo lijek, ona je imala društvenu, kulturološku, sociološku i demografsku ulogu. Preživjela je i neslavni epitet, »štetočine« nametnut i provođen od različitih vlasti koje su vladale lstrom, a danas su nam nužne za upravljanje okolišem oko naših naselja i očuvanje bioraznolikosti. Tijekom stoljeća, istarska koza bila je prepoznatljiv heraldički simbol Istre i do danas prisutna u grbu Istarske županije i Republike Hrvatske, no u stvarnom obliku gotovo je nestala s područja uzgoja. Nažalost, koze su tijekom zadnjih 150 godina sve više potiskivane te je pasmina dovedena do ruba opstanka, s nekadašnjih 20 tisuća grla na trenutna 142 grla, od čega je najviše koza, zatim jaradi i samo nekolicina jaraca, te se kao takva smatra kritično ugroženom pasminom.


Zaštita istarske koze kao genske rezerve je dugoročna zadaća, osobito zato što je ona trenutačno znatno veće povijesne i genetske negoli gospodarske važnosti. Sadašnju populaciju istarske koze, smatraju stručnjaci, je potrebno usmjerenim uzgojnim radom, konsolidirati u genetskom smislu, postupno otklanjajući tragove ranijih imigracija gena srodnih pasmina koza, te očuvati njene biološke vrijednosti. Lokalna i regionalna uprava i samouprava, znanstvena zajednica i uzgajivači, ali i cjelokupna zajednica imaju povijesnu obvezu i odgovornost kako bi spasili pasminu koja je važna za prošlost i budućnost Istre. Provedba projekata i programa koji direktno utječu na genetsku konsolidaciju pasmine te osiguravaju povećanje broja jedinki istarske koze, kreiranje gospodarskog programa afirmacije proizvoda od istarske koze i pomoć uzgajivačima u provedbi istih, od presudne su važnosti kako bi istarska koza bila sačuvana za buduće naraštaje te opstala kao živući simbol lstre.


Prikupljanje sredstava


U AZRRI-ju su se već prije nekog vremena ozbiljno primili tog posla te u relativno kratkom vremenu uspjeli krajnje kritični broj od 50-ak preostalih koza utrostručiti kroz otkup kvalitetnog ženskog i perspektivnog muškog podmlatka, a vjetar u jedra projektu dala je i županija koja je prema uzgajivačima išla s dobrom potporom. Sav taj rasplodni podmladak raspoređen je u nekoliko gospodarstava, te se postupak namjerava ponavljati dokle god ne rašire kozu na veći broj gospodarstava i dok se ne uspostavi odgovarajući sustav.


Projekt »Naša istarska koza« još je jedna od važnih aktivnosti koje se pokreću s ciljem spašavanja pasmine istarske koze od izumiranja, povećanja broja jedinki istarske koze uz podršku uzgojnog programa, poticanja gospodarskih programa te znanstvenom valorizacijom genetskog naslijeđa. Projekt bi se realizirao osnivanjem Fonda za očuvanje istarske koze – »Naša istarska koza – La nostra capra istriana« kao posebne ustrojstvene jedinice


Agencije za ruralni razvoj Istre. Fond se osniva ciljem prikupljanja novčanih sredstava koja bi se, s jedne strane, dodjeljivala korisnicima uzgajivačima kao izravnu pomoć u sufinanciranju njihovih troškova vezanih uz uzgoj istarske koze, financiranje svih oblika stručne i veterinarske pomoći, te nabavke hrane i opreme za potrebe uzgoja istarske koze i to putem Udruge uzgajivača istarske koze, a s druge strane za financiranje znanstvenih istraživanja i deponiranje uzoraka u AZRRI-jevu Istarsku banku animalnih gena, te medijsko praćenje i podršku projektu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se, u većem dijelu od oko 70 posto prema pojedinačnim uzgajivačima istarske koze koji udovolje uvjetima za financiranje, dok se u manjem dijelu sredstva zadržavaju u Fondu i služe za redovni rad i poslovanje Fonda, te podršci i promociji projekta. Sredstva se prikupljanju putem donacija građana ili pravnih osoba. Za potrebe realizacije projekta Agencija za ruralni razvoj Istre osnovat će Koordinacijsko vijeće Fonda koje će imati više članova, a njihov će broj biti određen aktom o osnivanju vijeća. Činit će ga predstavnici AZRRI-a, Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, Udruge uzgajivača istarske koze, te Agronomskog ili Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok će nadzor nad radom Fonda vršiti nadležna tijela Agencije za ruralni razvoj Istre.


Recimo za kraj i da će istarskoj kozi biti posvećen simpozij pod nazivom »Istarska koza jučer, danas, sutra« koji će se u utorak, 26. ožujka s početkom u 11 sati održati u Istarskoj sabornici u Poreču i na kojem će stručnjaci iz raznih područja predstaviti svoja gledišta s ciljem uspostavljanja zajedničke platforme koja ima za cilj zaštitu i očuvanje vrijedne autohtone vrste koja je najprepoznatljiviji simbol naše regije.


Snažna, ali ne i gruba


Istarska koza velikog je tjelesnog okvira, snažne, ali ne i grube konstitucije, neznatno naglašenijih kostiju, temeljno bijele boje s mogućim sivkastim ili krem nijansama, te pojavom sivog pigmenta na koži u obliku točkica ili mrlja, najčešće na vrhu njuške, unutarnjoj strani ušiju i na vimenu. Uz navedeno, odlika pasmine je pojava brade u muških i ženskih grla, te rogova i resica. Odlika vanjštine odraslih, starijih jaraca su dugi, grubi, teški i naborani rogovi usmjereni prema natrag i u stranu, s rasponom između vrhova i do jednog metra. Istarska koza opstala je i preživjela brojne ratove, bolesti i druge nedaće vjerno prateći svoga gospodara i pomažući mu preživjeti.