Veliko ulaganje

Marina Punat uplovljava u investicije i dobiva novi izgled do 2030. godine

Mladen Trinajstić

Glavnina naših planiranih razvojnih iskoraka bit će u stvarnost pretočena već u narednih desetak godina, ističe Renata Marević, direktorica Marine Punat, otkrivajući planove za kvalitativno podizanje segmenta povezanog s brigom o plovilima, poslovanja u Brodogradilištu Punat, ali i turističkoj »nadgradnji« MarineIako smo u trenutku začetka kreiranja Master plana razvoja Marina Punat Grupe promišljali naš ponešto dugoročniji razvojni put, tamo sve do 2050. godine, već i zbog toga što smo neke njegove sastavnice krenuli realizirati dok se za druge pripremamo, danas bi se moglo reći da će glavnina naših planiranih razvojnih iskoraka biti u stvarnost pretočena već u narednih desetak godina, dakle do 2030. godine.


Prenijela je to, predstavljajući nam poprilično ambiciozan razvojni plan te poslovne grupacije Renata Marević, iskusna direktorica Marine Punat – jednog od i danas najvećih, najkvalitetnijih te ujedno i najstarijeg domaćeg nautičkog središta.


A ono, svime što se ondje čini, gradi, ali i tek planira, nastavlja biti jednom od marina koje »udaraju tempo« domaćoj, pa i mediteranskoj nautičkoj ponudi. Dokument koji su nam nedavno predstavnici vodstva te grupacije s ponosom do u detalj predstavili, ustvrdila je to i u ovoj prigodi naša sugovornica, spoj je svega onog za što, slijedom svog dugog i bogatog iskustva, Puntari znaju da je tom nautičkom središtu potrebno na putu njegova još čvršćeg pozicioniranja na mjesto vodećeg nautičkog centra na Jadranu.


Novi standardi
Prezentirajući nam ključne dijelove Master plana, u kojem je jednaka pozornost poklonjena kvalitativnom podizanju poslovnog segmenta povezanog s brigom o plovilima na vezovima (u moru ili pak na suhom vezu), njegovu servisnom, odnosno tehničkom dijelu poslovanja, koji se već desetljećima uspješno i ukorak s vremenom obavljaju u Brodogradilištu Punat, ali i onoj turističkoj »nadgradnji« Marine (a koja se odvija na području hotelsko-smještajne zone Kanajt), direktorica nautičkog kompleksa nije skrivala težnju da se, njegovim ostvarenjem, na novu, »višu« razinu posljedično podigne kvaliteta i sadržajnost cjelokupne ponude Punta, ali i otoka Krka.


Foto Mladen Trinajstić


– Radi se o čak 160 milijuna kuna »teškim« planovima koji naglasak ne stavljaju na širenje naših kapaciteta i »trošenje« dodatnog prostora.


Iznad i prije svega, težimo unapređenju, kvalitativnom podizanju i sadržajnom obogaćenju naše ponude kojom, po zaključenju tog već otpočelog investicijskog ciklusa, kanimo postaviti sasvim nove, nigdje u našem okružju dostignute standarde, napominje Marević.


Već i stoga što se i u aktualnim okolnostima još jednom dokazala važnost nautičkog turizma, njegov značaj, ali i »žilavost« u odnosu na nastalu situaciju, smatramo da naši planovi, ali i ulaganja u nautiku općenito, imaju i temelja i rezona.


Činjenica da su upravo nautičari bili prvi koji su našu obalu pohodili nakon otvaranja granica i posljednji koji su s nje odlazili prije svake nove najave uvođenja novih prekograničnih ograničenja učvršćuje nas u nakani da upravo tim i takvim gostima ponudimo – najbolje.


Marina Punat, jednako kao i većina naših drugih nautičkih centara, pokazala je i dokazala da se i u takvim okolnostima ta djelatnost uspješno može nositi sa svim, pa čak i ovim neočekivanim izazovima te da stoga imamo pravo, ali i obvezu promišljati budućnost ovog segmenta turističke djelatnosti u kojem, za razliku od većine drugih, sezona već danas traje 365 dana u godini, kaže Marević.


Prezentirajući nam planove ulaganja u sadržaje posvećene vlasnicima ili pak korisnicima svakog od ondje »na brigu« povjerenih 1,4 tisuća, što u moru, što na suhom sigurno »privezanih« plovila, direktorica Marine Punat je napomenula da će se oživotvorenjem Master plana broj ondje pohranjenih plovila vrlo vjerojatno čak i blago smanjiti.


– Tomu je razlog naš plan da, s ciljem podizanja kvalitete ponude, dobar dio privezišnih kapaciteta opremimo pristupnim »fingerima« za lakši i sigurniji, bočni pristup plovilima, jednako kao i suhim dokovima na području naše suhe marine.


Plan podizanja kategorije marine na pet zvjezdica stoga ponajprije podrazumijeva ulaganja u sadržaje i ponudu, ne i povećavanje kapaciteta a to, uz već spomenuta ulaganja u sam »prihvatni dio« naše ponude, kanimo realizirati ulaganjima u temeljitu rekonstrukciju kompleksa recepcije, ugostiteljskog objekta u njezinu nastavku, ali i sanitarnog čvora.


U planu su i znatna, dijelom već realizirana ulaganja u izgradnju novih, kvalitetnih sanitarnih čvorova na više lokacija u marini, novog marketa i nautic shopa, ali i restorana koji je već popraćen pravomoćnom građevnom dozvolom i koji uskoro kanimo započeti graditi na mjestu današnjeg restorana Marina.


Ambiciozan plan izgradnje novog restorana na mjestu sadašnjeg, uvjereni smo, novim izgledom, ali i sadržajima koji će ondje biti ponuđeni ne samo našim već i gostima cijelog Punta, jednako kao i mještanima, ponudit će jedinstven doživljaj guštanja u vrhunskoj gastronomiji u okružju kakvo se nigdje drugdje na našem otoku ne može doživjeti, nastavila je Marević otkrivajući da će važan adut tog kompleksa činiti i njegovi atraktivni bazenski segmenti, jednako kao i sadržaji fitnesa, kozmetičkih salona i trgovina za koje će se u temeljito moderniziranim objektima unutar Marine Punat također naći mjesta.


– Posebnu pažnju poklonit ćemo i čarterašima kojima također namjenjujemo mnoštvo noviteta, među ostalim i suvremeni charter centar, ali i znatno prostranije parkirališne površine, i to u zoni na kojoj bi se operativni dio obale trebao proširiti nasipavanjem danas plitke i neupotrebljive priobalne zone uz sam rub tog područja, u zoni između charter gatova i obalne prometnice, kaže Marević.


Bazenski kompleks


Ništa manje važna ulaganja u Master planu se ne usmjeravaju niti razvoju Brodogradilišta Punat koje, smatra sugovornica (a s njom i cjelokupno vodstvo Marina Punat Grupe), također mora nastaviti ići ukorak s potrebama posla koji se ondje svakodnevno izvodi. I ondje je u planu realizacija zahvata kojima će se unaprijediti servisno-tehnička ponuda, uz ostalo i kroz izgradnju dodatne operativne površine za servis plovila, odnosno infrastrukture nužne za održavanje brodova sukladno najstrožim ekološkim standardima.


U planu je tako novi bazen za 500-tonski travelift, a za koji je nedavno ishođena građevinska dozvola i koji će vrlo skoro – već najesen ove godine, naći svoje mjesto u servisnoj zoni tog nautičkog centra.– Potom bi na red trebalo doći i uklanjanje postojećih navoza za trajekte, modernizacija radno-servisne zone u kojoj će se u njezinim budućim novim halama unaprijediti ponuda koju nudimo sami, ili posredstvom naših brojnih kooperanata kojima će također biti omogućen znatno kvalitetniji rad, objašanjava Marević.


Doznali smo i da se oko servisne zone planira izgraditi nova šetnica kojom će se zadržati, ali i ambijentalno unaprijediti dosadašnja poveznica kompleksa marine sa središtem Punta.


– Postojeći kompleks bravarije kanimo pak preurediti u muzej brodogradnje i jaht klub, a uklanja se i stara upravna zgrada čime se stvaraju uvjeti za kvalitetniji, učinkovitiji, ali i ekološki prihvatljivi, a za stanare okolnih objekata i tiši i mirniji rad svih naših tehničkih službi koje su, treba i to reći, zapravo ključna nadopuna ukupne ponude ovog nautičkog centra, ističe naša sugovornica.


Okrećući se pak onom za tu grupaciju također važnom segmentu njezine ponude – smještajnom, odnosno turističkom, Marević nam je predstavila i da se u zoni u kojoj se i danas nalazi hotel Kanajt i komplementarni mu sadržaji smještajnih kućica i sportsko-rekreacijskih, odnosno bazenskih sadržaja također planiraju brojna ulaganja.


– Ondje je projektno razrađena izgradnja manjeg hotela tradicijski oblikovanog u formi puntarske kuće u nizu, s 64 postelje. Planiramo i izgradnju atraktivnog bazenskog kompleksa, dječjeg igrališta i rekreativne zone u čijoj pozadini kanimo formirati i etnoselo s nekoliko kamenih kućica u tradicionalnom stilu gradnje.


Kompleks će dobiti i muzej maslinarstva te niz drugih, svim posjetiteljima Punta namijenjenih sadržaja, ističe Marević ne zaboravljajući spomenuti i da je komponenta očuvanja osjetljivog obalnog i morskog okoliša, baš kao i sve prethodno spomenute, također važan segment njihova dugoročnog, ambiciozno osmišljenog razvojnog plana.


Što se tog dijela plana tiče, važnost i značenje koje potvrđuje i činjenica da je Marina Punat nositeljica brojnih međunarodnih nagrada, priznanja i certifikata kojima se dokazuje potpuna posvećenost očuvanju okoliša, plan ide za tehnološkim unapređenjem, širenjem i prihvatnim jačanjem postojećeg sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, uz ostalo i putem separatorskog tretmana svih oborinskih voda na radnim površinama, ali i putem planiranih zahvata čišćenja površinskog sedimenta s dna mora.


U planu su, naravno zajedno s nadležnim institucijama, i zahvati produbljivanja ulaza u Puntarsku dragu koji za cilj imaju povećanje razine izmjene mora u samom zaljevu što je važno za očuvanje morske flore i faune u zatvorenom i osjetljivom dijelu našeg priobalja u kojem je pozicionirana Marina Punat.


– Jednako tako, planiramo i nabavu, odnosno implementaciju svih najsuvremenijih alata i uređaja zaštite od onečišćenja mora, a kakvi se i danas u Marini svakodnevno primjenjuju u našem redovnom radu, završila je naša sugovornica.


Bitno što prije definirati vremenske okvire koncesija i njihova produljenja


Jedna od ključnih stvari u svakom poslovnom planiranju, posebice u onom koje je u financijskim razmjerima o kojima ovdje govorimo, problematika je izvjesnosti i svojevrsne predvidljivosti uvjeta budućeg poslovanja, ističe Renata Marević.


»Nije bitno samo imati plan, već svaki investitor, pa tako i mi iz nautičarskog sektora, prilikom promišljanja budućnosti i planiranja svojih ulaganja moramo znati sve, ili gotovo sve varijable budućeg poslovanja.Kad su marine u pitanju, tu ponajprije mislim na naše »računanje« na mogućnost budućeg korištenja pomorskim dobrom u koje ulažemo, a koje se tiče tematike njegova koncesioniranja. Jedan od ključnih uvjeta za produljenje koncesija koje većini naših nautičarskih centara ističu oko 2030. godine jest predočiti dobar investicijski plan.


Mi ga neupitno imamo, a ono što bismo voljeli imati, baš kao i ostale naše kolege iz branše koji su u sličnoj poziciji kao mi u Puntu, jest kakva-takva izvjesnost da će naše koncesije uistinu biti i produljene, a što bi bio vjetar u leđa velikim i ambicioznim ulaganjima koja svi mi redom već danas planiramo.


Bitno je da se što prije definiraju ti vremenski okviri koncesija i njihova produljenja te da se time napokon stvori sigurnije, odnosno izvjesnije poslovno ozračje te da i mi, ali i svi ostali naši kolege, izađemo iz situacije u kojoj se, po pitanju uplovljavanja u nova investicijska ulaganja, sad suočavamo s kalkuliranjima hoće li biti dovoljno vremena da se naša danas uložena sredstva vrate«, zaključila je Marević.


Napomenula je i da bi iskorak na tom planu, po stajalištima njezinih kolega iz jadranskih nautičarskih centara, mogao biti napravljen kroz poteze kojima bi zakonodavac pokazao da one koji već godinama ili pak desetljećima ulažu u marine, uključujući i zaštitu okoliša, koja je posvuda na izuzetno visokoj razini, prepoznaje kao dobre i odgovorne gospodare vrijednog resursa koji im je povjeren na raspolaganje, a što, naglašava naša sugovornica – svi redom i jesu!


U grupaciji zaposleno preko 20 posto radno aktivnog stanovništva Općine


Marina Punat Grupa danas zapošljava nešto više od 130 zaposlenika, od kojih je gotovo polovica žitelja Punta i Stare Baške. U Marini radi i 30 ugovornih kooperanata s ukupno 113 zaposlenih, od kojih je skoro četvrtina mještana Punta.


Ukupno s partnerima, u Marina Punat Grupi danas radi 100 zaposlenika s područja Općine Punat što dovodi do zaključka da više od stotinu obitelji ili najmanje 400 osoba s područja ove otočne lokalne zajednice u najvećem dijelu prihode stječe upravo u Marina Punat Grupi, zajedno s partnerima.


– Prema našoj procjeni, u Marina Punat Grupi zajedno s partnerima radi preko 20 posto radno aktivnog stanovništva Općine Punat, predstavila je govoreći o važnosti te poslovne grupacije direktorica njezina nautičkog segmenta.


Što se konkretnih planova pak tiče, Master planom zacrtana ulaganja od oko 160 milijuna kuna, prema našim će projekcijama lokalnoj zajednici ostvariti dodatan prihod od komunalnog doprinosa u vrijednosti od 20,9 milijuna kuna, uz 48 tisuća kuna dodatne komunalne naknade godišnje.


Tomu, naravno, valja pribrojiti i sve ostale financijske učinke projekta na punjenje javnog proračuna na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini, a koji uključuju fiskalna i parafiskalna davanja.


Ne manje bitno, završila je direktorica puntarskog nautičarskog središta, učinci ulaganja u koja Marina Punat Grupa kreće ili u koje je, bolje rečeno, dosad realiziranim ulaganjima već krenula ocrtavat će se i u utjecaju tog projekta na zaposlenost, putem izravnog, ali i neizravnog zapošljavanja.