Feministički kolektiv fAKTIV

Klinička bolnica Sveti Duh odbija raditi pobačaje. Kažu da su se svi liječnici izjasnili da im to ne dopušta savjest

P. N.

foto: Darko Jelinek

foto: Darko Jelinek

Kad se Bolnici obrati pacijentica sa zahtjevom za prekidom trudnoće, pojasnili su sa Svetoga Duha, "liječnici specijalisti ginekolozi Klinike za ginekologiju i porodništvo, sukladno članku 20. Zakona o liječništvu izvješćuju pacijenticu o svom prizivu savjesti te upućuju pacijenticu u druge zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba”.Klinička bolnica Sveti duh, bolnica u vlasništvu Grada Zagreba, javno priznaje da odbija raditi pobačaje. Javnost je o tome izvijestio feministički kolektiv fAKTIV, koji je medijima dostavio i odgovor Kliničke bolnice Sveti duh na pitanje Gradskog odbora za zdravstvo o dostupnosti pobačaja.


– Klinička bolnica ‘Sveti Duh’ ne obavlja pobačaje na zahtjev radi priziva savjesti svih specijalista ginekologa Klinike za ginekologiju i porodništvo, stoji u službenom odgovoru Uprave Kliničke bolnice ‘Sveti Duh’ na pitanje o dostupnostoi pobačaja.


Kad se Bolnici obrati pacijentica sa zahtjevom za prekidom trudnoće, pojasnili su sa Svetoga Duha, “liječnici specijalisti ginekolozi Klinike za ginekologiju i porodništvo, sukladno članku 20. Zakona o liječništvu izvješćuju pacijenticu o svom prizivu savjesti te upućuju pacijenticu u druge zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba”.
– Tražimo brze i jasne sankcije za samovolju koja ugrožava naše zdravlje i živote. Budući da se cijeli liječnički kolektiv Klinike za ginekologiju i porodništvo poziva na Zakon o liječništvu, od KB ‘Sveti Duh’ tražimo ono što propisuje Zakon o liječništvu na koji se pozivaju: pristup informacijama o razlozima korištenja priziva savjesti u KB ‘Sveti Duh’, popis liječnika i liječnica koji odbijaju obavljati pobačaje, popis radnji koje su poduzeli da prava pacijentica kojima su odbili pružiti skrb budu osigurana, odnosno informacije u koje zdravstvene ustanove na području Zagreba upućuju pacijentice, zapošljavanje ginekologinja i ginekologa koji se ne pozivaju na priziv savjesti, odnosno ne uskraćuju zdravstvenu skrb pacijenticama koje žele pobaciti, stoji u dopisu feminističkog kolektiva fAKTIV.


Od gradske vlasti feministice će, kako su najavile, tražiti “odgovornosti i brigu o pacijenticama koje traže zdravstvenu skrb u bolnici čiji je osnivač Grad”.


– Smatramo da je nužno postaviti pitanje zašto se na čelu KB ‘Sveti Duh’ te na čelu Klinike za ginekologiju i porodništvo te bolnice nalaze osobe koje krše pravo pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je regulirana Zakonom o pobačaju. Ukoliko bolnica odmah ne pristupi zapošljavanju ginekologa i ginekologinja koji su spremni obavljati svoj posao, od gradske vlasti tražimo smjenu predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoja Miškovića te ravnatelja KB ‘Sveti Duh’ Mladena Bušića jer krše prava pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je zajamčena Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, kao i
osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi za pacijentice u bolnici kojoj je osnivač Grad Zagreb, stoji u dopisu kolektiva fAKTIV.