USPJEŠAN AUDIT

Hrvatske šume d.o.o. postale nositelj SURE certifikata kojim se potvrđuje održiva proizvodnja šumske biomase

P. N.ZAGREB – Nakon uspješno odrađenog audita, Hrvatskim šumama d.o.o. dodijeljen je SURE certifikat kojim se potvrđuje da šumsku biomasu proizvode u skladu s kriterijima održivosti, priopćili su iz Hrvatskih šuma. Svečanom uručenju, uz Upravu Hrvatskih šuma i certifikacijske kuće TÜV Nord, nazočio je i veleposlanik SR Njemačke, Christian Hellbach.


Direktivom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2066 оd 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova, utvrđeni su kriteriji održivosti za goriva iz biomase. Ukoliko ne posjeduje certifikat kojim se dokazuje održivost njezine proizvodnje, biomasa koja se od 1. siječnja 2023. godine koristi za proizvodnju energije u postrojenjima većim od 20 MW toplinske snage ili postrojenjima poslovnih subjekata uključenih u sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova tretira se kao fosilno gorivo.


Iz navedenih razloga na razini EU uspostavljene su procedure dokazivanja da je proizvodnja biomase u skladu sa zadanim kriterijima održivosti, a za provjeru poštivanja tih kriterija uspostavljene su dobrovoljne certifikacijske sheme. Hrvatske šume d.o.o. su odabrale certifikacijsku shemu Sustainable Resurces (SURE), kao najprikladniju za šumsku biomasu.
„Održivost je bilo potrebno dokazati kroz cijeli lanac proizvodnje i korištenja biomase, od mjesta proizvodnje do mjesta isporuke energije krajnjem korisniku. Budući da biomasa koju proizvode Hrvatske šume d.o.o. predstavlja najveći dio biomase proizvedene u Hrvatskoj, iznimno je bitno da nema ekološki otisak jednak energentima iz fosilnih goriva, što se posredno odražava i na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske“, izjavio je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Nediljko Dujić.


Zadovoljstvo ishođenjem certifikata SURE izrazila je i nadležna ministrica Marija Vučković, koja je iz Bruxellesa uputila čestitku Hrvatskim šumama poručivši da će „nakon 21. svibnja 2025. godine, kada je krajnji rok za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Direktivom EU, sva kogeneracijska postrojenja veća od 7,5 MW toplinske snage morati koristiti biomasu proizvedenu u skladu s kriterijima održivosti te će važnost certifikata iz godine u godinu biti sve veća“.


Važno je istaknuti i da je cjelokupni postupak audita i certificiranja prošao bez propisivanja ijedne korektivne radnje, što dokazuje kako su svi zadani kriteriji već implementirani u redoviti način poslovanja i proizvodnje u Hrvatskim šumama d.o.o., navodi se na kraju priopćenja Hrvatskih šuma.