Senat sveučilišta u Zagrebu

Zanemaren prijedlog Fakultetskog vijeća: Rektor Boras imenovao Miljenka Jurkovića za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta

Hina

foto: Matija Habljak/PIXSELL

foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od ukupno 70 članova Senata, glasovanju je pristupilo njih 66, a za rektorov prijedlog glasovalo je 50 članova Senata, protiv toga prijedloga bilo je sedam članova, a suzdržano je bilo devet članova Senata.ZAGREB – Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je danas na sjednici odluku o imenovanju prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta, kojega je rektor Boras, na temelju suglasnosti Senata, i imenovao na tu dužnost.


Rektor Damir Boras predložio je u ponedjeljak redovitoga profesora na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (FFZG) Miljenka Jurkovića za obnaštelja dužnosti (o. d.) dekana FFZG-a. Sveučilišni Senat je u utorak na 6. elektroničkoj redovitoj sjednici podržao taj prijedlog rektora Borasa, objavljeno je na internetskim stranicama zagrebačkoga Sveučilišta nakon sjednice Senata.


Od ukupno 70 članova Senata, glasovanju je pristupilo njih 66, a za rektorov prijedlog glasovalo je 50 članova Senata, protiv toga prijedloga bilo je sedam članova, a suzdržano je bilo devet članova Senata.
Za obnašatelje dužnosti prodekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog o. d. dekana Miljenka Jurkovića, a najdulje do sljedeće sjednice Senata kada će obnašatelj dužnosti dekana predložiti cjelovito rješenje svoga tima, imenovani su pak – izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina za obnašatelja dužnosti prodekana za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović za obnašatelja dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj i doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl za obnašateljicu dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju.


Sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu počela je u podne, a kako je to slučaj u posljednjih nešto više od godinu dana, članovi Senata izjašnjavaju se o točkama dnevnog reda sjednice e-mailom. Također, zbog takva načina održavanja sjednica, koji je u javnosti kritiziran, na sjednicama Senata članovi ne raspravljaju o točkama dnevnog reda.


Sjednica Senata održana je u skladu s preporukama Sveučilišnoga savjeta koji je na sjednici 12. veljače, nakon rasprave o stanju na Filozofskom fakultetu, donio zaključak kako od rektora Damira Borasa očekuje da u najskorijem roku predloži Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novoga o.d. dekana FFZG-a.


Na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljeno je kako je već prvog radnog dana nakon održane sjednice Sveučilišnoga savjeta, a nakon većega broja konzultacija o potencijalnim kandidatima, formiran prijedlog koji je prihvaćen na sjednici Rektorskoga kolegija u širem sastavu, dana 15. veljače 2021. i uvršten je u dnevni red sjednice Senata u utorak, 16. veljače, Time je, navedeno je, rektor postupio prema zaključcima relevantnoga sveučilišnog tijela.


U ponedjeljak, nešto prije objave prijedloga rektora Damira Borasa, 68 članova Fakultetskoga vijeća FFZG-a predložilo je na neslužbenom sastanku Željku Kamenov, redovitu profesoricu s Odsjeka za psihologiju FFZG-a  za o.d.  dekana i svoj prijedlog uputilo rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu.