Ljetne mjere opreza

Zabranjeno loženje vatre na otvorenom

Ico Mikuličić

Novčane kazne kreću se u visini od 500 do 1.000 kuna za fizičku osobu, odnosno 2.000 do 10.000 kuna za pravnu osobu.RIJEKA Danas stupa na snagu zabrana svakog loženja vatre na otvorenom. Ta zabrana službeno traje do 31. listopada. Razdoblje je to kad se u pravilu proglašava velika ili vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru i zato se zabranjuje loženje vatre na tom prostoru.


O zabrani loženja vattre i opasnostima od požara govorio je Zlatko Bukša, voditelj inspekcije zaštite od požara i eksploziva Policijske uprave primorsko-goranske, istaknušvi da iznimno nadležna vatrogasna postrojba može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru, ali uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva, na temelju pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe. 


No ako se utvrdi da loženje vatre nije prijavljeno, protiv počinitelja se izdaje prekršajni nalog. Novčane kazne kreću se u visini od 500 do 1.000 kuna za fizičku osobu, odnosno 2.000 do 10.000 kuna za pravnu osobu, a 1.000 do 5.000 kuna za fizičku osobu obrtnika. Odredbama Zakona o zaštiti od požara propisane su oštre kazne i za osobe koje izazovu požare. Fizička osoba koja izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna. 
Osim prekršajnih sankcija, za određene situacije propisani su i elementi kaznene odgovornosti dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Također, osobe koje izazovu požar snose troškove vatrogasne intervencije na temelju pravomoćne sudske presude.


U velikoj većini slučajeva uzrok požara je ljudska nepažnja ili nemar. U policiji upozoravaju na neke od brojnih slučajeva, u kojima ljudska radnja uzrokuje požare: nepravilno rukovanje i neodržavanje uređaja koji za rad koriste električnu energiju, plin, lož ulje. Posebno su opasni uređaji koji se ostavljajuju uključeni bez nadzora. Tako se ukazuje na potrebu da se kod dužeg izbivanja iz stana isključe mogući izvori požara.


Posebna je opasnost odbacivanje gorućih šibica i opušaka u prirodu ili plastične i pletene koševe za otpatke te ostavljanje upaljača u vozilima na suncu. Naglašena je opasnost od dječje igre šibicama ili upaljačima, kao i ukrašavanja prostora svjetiljkama, bakljama, svijećama, paljenje logorske vatre i roštiljanja u prirodi. Zbog svega toga iz policije pozivaju građane na oprez.