Objavili brojke

Vlada jutros objavila da je Vukovaru u pet godina direktno dala 525 milijuna kuna

P. N.

Tome treba pridodati i efekt porezne reforme jer je proračun Grada u četverogodišnjem razdoblju prihodovao nešto više od 300 milijuna kunaVlada svojim radom želi očuvati kulturu sjećanja na žrtvu Vukovara te potaknuti aktivnosti usmjerene na društveni i gospodarski razvoj toga grada koji je prije trideset godina stradao u Domovinskom ratu, napominju iz Banskih dvora uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Evo što su vladajući do sada napravili za Vukovar.


Sjednica Vlade u Vukovaru i cjelovito promišljanje Vlade o nacionalnom značaju Vukovara.


Provedeni su svi akti doneseni na sjednici Vlade u Vukovaru, održanoj 17.11. 2016. Vlada je svesrdnu podršku Vukovaru pokazala i Zakonom o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, Zakonom o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (osnivanjem Nacionalne memorijalne bolnice) te Zakonom o blagdanima spomendanima i neradnim danima.
Izvršenje sredstava državnog proračuna u korist Grada Vukovara. Iz državnog proračuna je u mandatu ove Vlade (do 5. 11. 2021.) u korist proračuna Grada Vukovara isplaćeno preko 525 mln kuna. Poslodavcima sa sjedištem na području Vukovara (i Iloka te općina Lovas i Tovarnik) za povrat 50% plaćenih doprinosa, isplaćeno je 159 mln kuna.


Efekti porezne reforme. Proračun Grada je u četverogodišnjem razdoblju prihodovao 300,26 mln kuna. Primjerice 2019. je ostvareno 8,2% više prihoda u odnosu na 2018., dok je u 2020., u odnosu na 2017., porezni prihod povećan za 11%.


Regionalni razvoj i fondovi EU. Ukupna ulaganja do 30. rujna 2021. iznose 1,55 mlrd kuna. Od toga su sredstva iz ESIF 1,2 mlrd kuna.


Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara. Program je u provedbi (procijenjena vrijednost 1,44 mlrd kuna). Najveći projekt je nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci-Vukovar.


Prometna infrastruktura i komunikacije: Ukupna ulaganja iznose 759,5 mln kuna. U cestovnu infrastrukturu uloženo je 78,5 mln kuna a 18 cestovnih projekata je u Programu obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara. U tijeku je i više od 516 mln kuna vrijedan projekt nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar (obnova 18,7 km pruge, putnički vlakovi moći će prometovati brzinom do 120 km/h).


Poljoprivreda: Od listopada 2016. do danas, korisnicima na području Vukovara odobreno je 450,5 mln kuna potpora a isplaćeno 268,6 mln kuna.


Gospodarstvo i održivi razvoj. Ugovorna ulaganja na području Vukovara iznose 1,064 mlrd kuna (najviše je ulaganja u vodno gospodarstvo), dok je do 2024. planirano dodatnih 475 mln kuna.


Zapošljavanje i socijalna politika. Ukupna ulaganja iznose 279 mln kuna, od kojih je za mjere aktivne politike zapošljavanja isplaćeno 81,1 mln kuna a za potpore za očuvanje radnih mjesta u okolnostima COVID-19 72,7 mln kuna (obuhvaćeno 593 poslodavca i 5146 radnika).


Stambeno zbrinjavanje i obnova. Utrošeno 89,54 mln kuna, a stambeno je zbrinuto oko 850 obitelji.


Turizam i sport. Za razvoj turizma i sporta utrošeno je 12,61 mln kuna.


Graditeljstvo, prostorno uređenje i državna imovina. Ukupna ulaganja iznose 145,22 mln kuna. Sklopljeno je 6 ugovora o darovanju nekretnina u državnom vlasništvu u vrijednosti 111,15 mln kuna. CERP je ugovorom darovao Gradu Vukovaru sportski dom i igralište u vrijednosti 4,1 mln kuna.


Povratak Hrvatske vojske u Vukovar. Ministarstvo obrane je osiguralo 50,3 mln kuna za radove u Vojarni 204. brigade HV Vukovar. Vlada je ispunila obećanje iz Programa 2016.-2020.


Zašita branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Utrošeno je 105,23 mln kuna. Još uvijek se traga za 386 građana i hrvatskih branitelja nasilno odvedenih i stradalih u Vukovaru 1991.


Unutarnji poslovi. MUP je na području PU vukovarsko-srijemske, odnosno Vukovara utrošilo 14,9 mln kuna. Planirano je dodatnih 8,1 mln kuna investicija. Vlada je za Grad Vukovar kao osnivača JVP Vukovar, iz decentraliziranih sredstava za vatrogastvo osigurala 32,3 mln kuna.


Procesuiranje ratnih zločina. Posebna radna skupina za istraživanje i procesuiranje ratnih zločina je do sada razriješila 44 kaznena djela ratnih zločina počinjenih na području Vukovara. Kazneno su prijavljena 22 počinitelja na štetu 247 hrvatskih civila i branitelja.


Zdravstvo. Ukupna ulaganja iznose 129,8 mln kuna. Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar je od 2020. korisnik državnog proračuna. Ukupni rashodi NMB Vukovar u prvih 9 mjeseci 2021. iznose 150,87 mln kuna (+7% u odnosu na isto razdoblje 2020.).


Obrazovanje i znanost. Uloženo je 56,18 mln kuna. EU sredstvima izgrađen je studentski dom u Vukovaru, prvi studentski dom na području Županije i Vukovara.


Kultura. Utrošeno je 24,36 mln kuna. U tijeku je strateški projekt Arheološki park Vučedol, obnovljen je Franjevački muzej i otvorena nova zgrada