RAZVOJNI DOKUMENT

Vlada pokrenula izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Hina

Nikolina Brnjac / Snimio Davor KOVAČEVIĆ

Nikolina Brnjac / Snimio Davor KOVAČEVIĆ

"Strategija razvoja održivog turizma do 2030. pobliže će definirati vizije razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti te razvojnim potrebama i potencijalima turizma. Definirat će i strateške ciljeve, ključne pokazatelje učinaka i ciljane vrijednosti pokazatelja kasnije provedbe strategije", istaknula je ministrica Nikolina Brnjac.ZAGREB – Ministarstvo turizma i sporta pokreće izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027., kao dugoročne krovne okvire za razvoj turizma u RH, kazala je u četvrtak ministrica Nikolina Brnjac na sjednici Vlade na kojoj je donijeta odluka o pokretanju njihove izrade.


“Strategija razvoja održivog turizma do 2030. pobliže će definirati vizije razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti te razvojnim potrebama i potencijalima turizma. Definirat će i strateške ciljeve, ključne pokazatelje učinaka i ciljane vrijednosti pokazatelja kasnije provedbe strategije”, istaknula je ministrica Brnjac.


Izrada nove strategije razvoja turizma u Hrvatskoj u skladu je, kako je dodala, s programom Vlade i prioritetnim područjem javnih politika u okviru strateškog cilja Konkurentno i inovativno gospodarstvo u prijedlogu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.
Najavila je i da će se u sklopu strategije prvi puta izraditi i strateška procjena utjecaja na okoliš, dok će Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. pobliže definirati provedbu strategije.


“Nacionalni plan će osigurati i detaljnu razradu mjera, aktivnosti, očekivanih rezultata i projekata, kao i potrebnih analitičkih podloga za što bolje pozicioniranje sektora turizma u novom financijskom razdoblju EU-a od 2021. do 2027.”, poručila je ministrica.


Iz Ministarstva turizma i sporta u četvrtak su najavili da bi izrada tih strateških dokumenata trebala biti dovršena do kraja iduće godine te da će u prvoj polovini prosinca ove godine raspisati javnu nabavu usluge izrade Strategije i Nacionalnog plana.


Za stratešku procjenu o utjecaju na okoliš napominju da je obvezna za strategije, njihove izmjene i dopune koje se donose na državnoj razini iz područja turizma, kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš. Predviđeno je da se procjena utjecaja na okoliš izrađuje u istom vremenskom roku kad i strategija, što znači i da će biti usvojena kad i Strategija odnosno Nacionalni plan.


S obzirom da je turizam u uskoj interakciji i međuovisnosti s ostalim sektorima, iz Ministarstva turizma i sporta naglašavaju i da im je cilj da strategija bude koherentna s javnim politika ostalih sektora, jer će time predstavljati uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera koja se dotiču sektora turizma u izradi njihovih nacionalnih planova.


“Krenuli smo s kreiranjem strateških okvira kako bi naše aktivnosti što kvalitetnije usmjerili na održivost i razvoj turističkog sektora, a zajednički cilj svih aktera treba biti pozicioniranje Hrvatske kao visokokvalitetne, sigurne, ali i prema gospodarskim kriterijima sve uspješnije turističke destinacije”, poručila je ministrica turizma i sporta Brnjac.