Prilika za modernizaciju

Vlada Ini dodijelila 40-godišnju koncesiju na pomorskom dobru u Urinju

Hina

Foto Marko GRACIN

Foto Marko GRACIN

Kako stoji u odluci, koncesionar je dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti ukupno 245,8 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, u skladu sa Studijom gospodarske opravdanosti iz veljače 2021. Planira se i zapošljavanje šest zaposlenika na puno radno vrijemeVlada je u srijedu donijela odluku kojom se Ini dodjeljuje 40-godišnja koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u katastarskoj općini Kostrena Barbara.


Riječ je o koncesiji važnoj za modernizaciju i rekonstrukciju Rafinerije nafte Rijeka u Urinju, a ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju je 124.544 četvorna metra.


Stalni dio naknade za koncesiju iznosi dvije kune po četvornom metru zauzetog pomorskog dobra, odnosno 249.088 kuna na godinu, a promjenjivi dio naknade je 2 posto od ukupnog godišnjeg prihoda, što, prema Studiji gospodarske opravdanosti, za vrijeme trajanja koncesije iznosi oko 23,2 milijuna kuna.
Kako stoji u odluci, koncesionar je dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti ukupno 245,8 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, u skladu sa Studijom gospodarske opravdanosti iz veljače 2021. Planira se i zapošljavanje šest zaposlenika na puno radno vrijeme.


Koncesionar je dužan je u roku od 12 mjeseci od donošenja odluke dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture pravomoćnu lokacijsku dozvolu, a ako to ne učini ugovor o koncesiji neće biti potpisan.


Uz to, koncesionar je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 48 mjeseci od dana zaključenja ugovora o koncesiji dovršiti izgradnju i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu.


Na temelju prethodne Vladine obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u svibnju 2020. bila je zaprimljena je također jedna, Inina ponuda, ali je ocijenjena neurednom pa je ta ponuda u listopadu lani odbijena, a postupak davanja koncesije poništen.


Vlada je 20. siječnja ove godine dala novu obavijest o namjeri davanja koncesije, a na otvaranju ponuda 23. veljače zaprimljena je ponovno jedna, Inina ponuda.


Ocijenjeno je da ta ponuda ispunjava sve uvjete i sadrži svu dokumentaciju, odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra koje se daje u koncesiju te da je prihvatljiva.


Izgradnja luke posebne namjene Urinj i izgradnja kolne površine na pomorskom dobru izvan lučkog područja sastavni su dio projekta rekonstrukcije Ina Rafinerije nafte Rijeka u Urinju, izgradnje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte, luke, skladište i transportni sustav za koks u toj rafineriji.


U ožujku je u toj rafineriji predstavljen projekt izgradnje Inina postrojenja za obradu teških ostataka, vrijedan oko četiri milijarde kuna.


Projekt izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka, koji je u tijeku, uz novo postrojenje, podrazumijeva i rekonstrukciju postojećih postrojenja, novu luku sa zatvorenim skladištem te veću ukupnu složenost. Tim projektom poboljšat će se struktura proizvoda riječke rafinerije, povećati udjel profitabilnih bijelih proizvoda, a očekuje se da će proizvodnja pokriti sve potrebe tržišta i ukinuti uvoz.