Antonja na Viškovu

Veselite se, ključ je naš!

Andrej Petrak

 Još prije primopredaje ključeva obješen je »za onu stvar« na stup ovogodišnji krivac za sva zla i sve nedaće, koji nije dobio  posebno ime

VIŠKOVO Predajom općinskog ključa iz ruku načelnice Sanje Udović novoustoličenoj veloj meštrici Maji Skalamera na antonjskom »Se znopak« programu, održanom u centru Višova, na Brege, službeno je započela vladavina maškara u Viškovu. A maškare bi Viškovom trebale vladati sve do početka ožujka, mada prema najavama nove meštrice općinski ključ neće tako lako vratiti natrag. – Veselite se, ključ je naš! Nećemo ga ni vrnut kad je kod nas se znopak, poručila je meštrica Maja. Vela meštrica Mića Maja zamijenila je dobro poznatog Meštra Pinela, koji je rukovodio svih viškovskim maškarama punih osam godina. Pinel je poručio da mu je bilo lijepo biti meštrom sve te godine i objasnio da ako je kome i rekao što loše, to je sve bilo u maškaranom duhu, jer nikome nije želio zlo.– Žene nan vode općinu i turističku zajednicu pa što ne bi i maškare. Živio pust i nova meštrica Maja, poručio je Pinel. No, prije primopredaje trebalo je prvo naći općinski ključ.– Majo, u problemu smo, priznala je načelnica Sanja Udović, dodajući da je primopredaja vlasti u Viškovu obavljena prije sedam mjeseci, ali da joj  stari načelnik Goran Petrc nije ostavio općinski ključ.– Dvadeset let nan je bil onaj siromah na vlasti i sad ga ni tu, primijetio je Pinel, kod kojeg je, ispostavilo se, skriven u hlačama bio općinski ključ.

Kako je ovog pusta na Viškovu »se znopak«, još prije primopredaje ključeva obješen je »za onu stvar« na stup ovogodišnji krivac za sva zla i sve nedaće, koji nije dobio neko posebno ime. Ipak, pust odjeven u finom lila puloveriću, s roza tenisicama na nogama, ogromnom »kitom« među tim nogama i porukama »Za« i »Protiv«, ovješenim o svaku mu slamnatu ruku, prema riječima tvoraca Arsena Saršona, Marka


Milića i Andreja Jelovice-Baka, jasno sugerira kakvo bi mu trebalo biti ime.– Na ča hita? Za i protiv. Se se zna, kaže Saršon. Bezimeni pust izazvao je veliko zanimanje još prije početka antonjskog programa, kad je bio nakratko izložen u Turističkoj zajednici Viškova. – Ča misliš ča je nutri? Misliš da ni pravi? Ćeš ga pokusat, pitao je Saršon, zamjenika načelnika Denisa Mladenića koji je, kao i brojni pusni ljudi koji su se zatekli u Turističkoj zajednici, pogledavao prema »onoj stvari« Saršonove kreacije.