POMOĆ SLAVONIJI

Ulaganje Vlade u Vukovar: Milijuni kuna uloženi u revitalizaciju Grada Heroja

Portal Novilist.hr

Foto/Emica Elvedji/PIXSELL

Foto/Emica Elvedji/PIXSELL

Ukupno je u mandatu Vlade iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj Vukovara financirano 218 mil kuna za projekte komunalne i društvene infrastrukture

U mandatu HDZ-ove Vlade (2016.-2020.) sljedeća su ulaganja u Vukovar realizirana.Usvojen je Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta i Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku.

Proglašen je Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i stradanje Škabrnje 18. studenoga.


Za obnovu Vodotornja je do 2016. prikupljeno 37 mil kuna, pri čemu je na sjednici u Vukovaru Vlada osigurala 18,5 mil kuna. tijekom 2019., dodatnih 2 mil kuna je uplatio Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.


Ukupno je u mandatu Vlade iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj Vukovara financirano 218 mil kuna za projekte komunalne i društvene infrastrukture.
Povećan godišnji proračun (2020.) Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara na 74 milijuna kuna godišnje.


Vraćena vojska u Vukovar, a ukupna ulaganja Ministarstva obrane u razdoblju 2016.-2020. iznose 50,3 milijuna kuna.


Ministarstvo hrvatskih branitelja je u ovom mandatu za projekte/aktivnosti utrošilo je 108,18 mil kuna.


Gradski proračun je 2019. od poreza i prireza na dohodak prihodovao 77,56 mil kuna, odnosno 5,95 mil kuna prihoda više (+8,3%) nego 2017. Usporedbe radi, proračun Županije je ostvario 11,9% više prihoda, a proračuni gradova i općina u Županiji 12,8% više prihoda – ukupni efekt na proračune Županije, gradova i općina u njenom sastavu je 12,7% više prihoda.Ukupno je za područje Grada Vukovara iz fondova EU-a ugovoreno 872,2 mil kuna, što znači da je u mandatu ove Vlade ugovoreno čak 96,4% svih ugovorenih sredstava.

Ako usporedimo brojke osiguranika (zaposlenih), može se vidjeti da se na razini grada Vukovara ta brojka povećala od kraja 2015. do kraja 2019. godine za 911 osoba, odnosno za 10,00 posto.


Provedeni su svi akti doneseni na sjednici Vlade u Vukovaru (prva sjednica Vlade RH izvan Zgb – studeni 2016.).


Usvojen Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022. kojim je planirana provedba 59 projekata procijenjene vrijednosti 1,44 milijarde kuna.


Ministarstvo prometa za željezničku, cestovnu i lučku infrastrukturu ulaže preko 2 mlrd kuna.


Intervencijski plan vrijedan 140,14 mili kuna.


HEP ODS na području Vukovara u elektrodistribucijsku mrežu uložio gotovo 100 mil kuna. Za 2020. su planirana ulaganja u iznosu preko 5 mil kuna.U razdoblju listopad 2016.- prosinac 2019., u projekte vodnoga gospodarstva na području Grada Vukovara uloženo je 307,67 mil kuna.

Ministarstvo gospodarstva je kroz različite mjere dodijelilo oko 13,5 mil kuna sredstava europskih strukturnih i investicijskih i preko 70 tisuća kuna iz sredstava državnog proračuna.


Ukupan iznos ulaganja Ministarstva turizma iznosi 2,43 mil kuna iz državnog proračuna i 1,6 mil kuna iz sredstava Europskog socijalnog fonda.


Odobreno je 12 projekata ukupne vrijednosti 32,71 mil kuna (3 za obnovu škola i vrtića) u okviru Poziva za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije


Osigurano je 58,7 mil kuna bespovratnih sredstava EU fondova za zdravstvene institucije, a iz državnog proračuna je uloženo 527,3 tisuća kuna.Na području Vukovara će stambeno biti zbrinuto 876 obitelji za što će biti utrošeno oko 98 mil kuna, od čega iz državnog proračuna 89,25 mil kuna.

U korist Grada Vukovara darovano je nekretnina u vrijednosti 111,16 mil kuna.


U mandatu Vlade u Vukovaru je izgrađen i otvoren prvi studentski dom na području Grada i Županije.


Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, programima obnove i stambenog zbrinjavanja na području Grada Vukovaru proveo je obnovu i izgradnju 15 višestambenih zgrada (82 stana) te sanaciju 305 pojedinačnih stanova.


Otvorene su dvije posljednje zbirke Gradskog muzeja Vukovar – stalni postav zbirke Bauer i Muzej Vukovara u progonstvu.


Otvoren je Franjevački muzej u Vukovaru.


Otvorena je nova zgrada Državnog arhiva čime je trajno riješen smještaj arhivskog gradiva s područja Vukovarsko-srijemske županije.


U tijeku je strateški projekt obnove i prezentacije Arheološkog parka Vučedol u koji iz europskih fondova ulažemo više od 100 mil kuna. Osnovana je posebna Radna skupina na razini Ravnateljstva policije operativnog naziva „Ovčara“, do sada je podnijela pet kaznenih prijava protiv devet osoba radi počinjenja deset kaznenih djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, odnosno ratnih zarobljenika na štetu 217 hrvatskih civila i branitelja. Potpisan Ugovor o izvođenju radova na novom objektu u koji će biti preseljenja Interventna jedinica policije PU vukovarsko – srijemske, u okviru koje će biti smješteno 100-ak policajaca.