Lidija Udovički upozorava

Udruga Duh Stare Fažane o anarhičnom širenju terasa: Do stare jezgre nije osiguran pristup vatrogasacima i hitnoj pomoći

P. N.

Zakrčenje jedinog tehnički mogućeg požarnog pristupa centralnom djelu stare jezgre

Zakrčenje jedinog tehnički mogućeg požarnog pristupa centralnom djelu stare jezgre

Udruga kojoj je na čelu Lidija Udovički ukazuje na visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline Općine FažanaUdruga Duh Stare Fažane poslala je detaljan i dobro dokumentiran dopis u kojem u ime svojih članova i građana te vlasnika nekretnina u Fažani – potpisnika peticije u vezi neadekvatne protupožarne zaštite u staroj jezgri Općine Fažana, skreće pažnju općinskoj upravi na visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline Općine Fažana i objekata u staroj jezgri Fažane. Naime, do građevina koje se nalaze u samom centru stare jezgre Općine Fažana, a koja je zaštićena  kao kulturno povijesna urbanistička cjelina i kao takva upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije osiguran prohodan pristup za prolaz vatrogasaca i vozila hitne pomoći, posebno u ljetnim mjesecima, piše predsjednica te udruge Lidija Udovički.


 


‘Dopušteno je anarhično širenje terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama koje udovoljavaju uvjetima za vatrogasne pristupe, a koji su uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe donesenom na temelju Zakona o zaštiti od požara’, piše Lidija Udovički kao predsjednica Udruge ‘Duh Stare Fažane’.
‘Vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasna vozila, u učestalim zdravstvenim i požarnim intervencijama, naročito tijekom ljetnjih mjeseci, ne mogu stići do objekata u staroj jezgri gdje se njihova hitna intervencija zahtjeva. Ovakva situacija neupitno ugrožava imovinu i živote stanovnika stare jezgre te turista koji tamo u velikom broju borave u ljetnim mjesecima, a zbog postojećeg rizika su postale upitne i dozvole za rad hotela i objekata za turistički smještaj koji se nalaze u samom srcu stare jezgre Fažane kao i njihovo oglašavanje na svjetski priznatim i korištenim turističkim platformama’, navodi se u alarmantnom pismu Udruge.