Srozavanje standarda

TURISTI BEZ DOKTORA Kvarner ostao bez četvrtine ambulanti, liječnika nedostaje čak i za hitnu pomoć

Barbara Čalušić

Foto M. Trinajstić

Foto M. Trinajstić

Ovog ljeta bez medicinskog tima je treća ambulanta u Baški, a bez turističkih ambulanti bit će izrazito frekventna turistička središta na Kvarneru: Novi Vinodolski, Punat, Lopar i NerezineRIJEKA – Od dvadeset turističkih ambulanti kojima ispostave Doma zdravlja Primorsko-goranske županije tijekom ljeta pokrivaju potrebe turista u priobalnom području čak četvrtina njih, kako sada stvari stoje, ovog ljeta neće raditi. Iako se u Domu zdravlja i Upravnom odjelu za zdravstvo PGŽ-a još uvijek nadaju da će kontinuirano otvorenim natječajima za liječnike i medicinske sestre popuniti još neku od turističkih ordinacija, u ispostavama Zavoda za hitnu medicinu kao i u ordinacijama obiteljske medicine u turističkim mjestima, zabrinuti su da će u špici sezone na njihova vrata dolaziti turisti koji nisu njihovi pacijenti ili koje pak muče tegobe koje ne pripadaju njihovom djelokrugu rada.


Zdravstveni kadar nedostaje


Tijekom prošle sezone u turističkim ambulantama koje se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju nalaze u statusu neugovornih ordinacija te njihov rad organiziraju Dom zdravlja, lokalna samouprava i županije, obavljeno je gotovo 15.000 pregleda. Ranijih godina turističke ambulante radile su u Krku, Puntu, Njivicama, Baški, Malom Lošinju, Nerezinama, Cresu, Martinšćici, Opatiji, Rabu, Loparu, Crikvenici i Novom Vinodolskom. Ove godine bez medicinskog tima je treća turistička ambulanta u Baški, a bez turističkih ambulanti bit će izrazito frekventna turistička središta na Kvarneru: Novi Vinodolski, Punat, Lopar i Nerezine. Također, dio turističkih ambulanti još uvijek ne radi i s radom će početi tek 1. srpnja, a ovako kasno otvaranje turističkih ambulanti koje u pravilu rade od početka lipnja do konca kolovoza i polovice rujna, u pojedinim mjestima može se pripisati i činjenici da je prije nepuna dva tjedna medicinskim timovima bila popunjena tek polovica turističkih ambulanti u PGŽ-u.

Natječaji za rad u turističkim ambulantama otvoreni su još od ožujka ove godine, a tim formiraju liječnik i medicinska sestra. Zdravstveni kadar često čine mlade liječnice i liječnici koji su tek dobili licencu te medicinske sestre i tehničari iz kontinentalnog dijela Hrvatske kojima se osigurava smještaj u mjestu rada. Nedostatak ovog kadra ne čudi tim više, ako se uzme u obzir sada već kroničan nedostatak medicinskih sestara na tržištu i nova generacija mladih liječnika koja bi kroz koji tjedan trebala ući u sustav bez dana stažiranja.


Tri liječnika manje na Krku


– Natječaj je kontinuirano otvoren, te su prijave svakodnevno moguće. Dio prijava ovisi i o datumima polaganja stručnog ispita tijekom lipnja. Moguće je, ukoliko interes za radom u turističkim ambulantama bude smanjen, da se dio ambulanti neće moći otvoriti, ali je zasad zbog dnevne dinamike promjena prerano precizirati lokacije. Kao i dosad, kada se ukaže potreba za pružanjem zdravstvene usluge, a to nije moguće učiniti u turističkoj ambulanti, turist odnosno pacijent pomoć može potražiti u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, bilo Doma zdravlja ili koncesionara, te u zavodima za hitnu medicinsku pomoć, kaže pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo u PGŽ-u Đulija Malatestinić.Osim u organizaciji Doma zdravlja PGŽ-a, i Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a uspostavlja pojačanu službu tijekom turističke sezone koju financiraju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo turizma, Primorsko-goranska županija i gradovi i općine. U razdoblju od lipnja do rujna 2018. godine, Zavod za hitnu medicinu obavio je gotovo 10.000 intervencija od čega polovicu na terenu, a preostali dio su bili ambulantni pregledi.Kako kaže Malatestinić, za ispostavu Vrbovsko Zavod za hitnu medicinu nije zaposlio četiri liječnika zadužena za intervencije na autocesti Rijeka – Zagreb, kao što je to bilo prošle godine, jer je broj intervencija upućivao na potrebu promjene rasporeda timova pa će autocestu pokrivati dežurni liječnički timovi iz Delnica u okviru svog redovitog posla.– Angažirana su i četiri liječnika za ispostavu Crikvenica i oni će raditi od 19. lipnja do 15. rujna sukladno naputku Ministarstva zdravstva. O navedenom je već službeno obaviješteno Ministarstvo zdravstva, HZZO i Hrvatski zavod za hitnu medicinu. U ispostavi Krk, zasad su tri liječnika manje u odnosu na prošlu godinu, o čemu će se izvijestiti lokalna samouprava na otoku Krku. Za ispostave Rab i Cres osiguran je kadar za ispostave, a u ispostavi Rijeka, osiguran je i dodatni tim T2, bez liječnika. I dalje će se nastaviti s natječajima, te ukoliko se uspije naći kadar uključit će se u rad tijekom sezone, a novi natječaj bit će objavljen već sada, u srijedu 19. lipnja, objašnjava Malatestinić.


Nedostatak kadra koji bi radio u turističkim ambulantama, prema mišljenju dr. Leonarda Bressana iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, dovest će do toga da se u i u primarnu zdravstvenu zaštitu uvedu liste čekanja.– Obiteljski doktori već sada rade u nemogućim uvjetima, daleko iznad granica izdržljivosti i ono što je najvažnije, sve dalje i izvan granica sigurnosti za život i zdravlje osiguranika u skrbi. Preopterećenjem smo dovedeni do »pucanja«, a to je trenutak kada se počinju javljati stručne pogreške, što nitko od nas ne želi. Radi zadržavanja sigurnosti u pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu, potrebno je ograničiti posjete našim ordinacijama, a to će neminovno dovesti do listi čekanja i u našim ordinacijama jer će to biti jedini način da se zadrži potrebna razina sigurnosti za pacijenta, smatra Bressan ističući kako obiteljski liječnici godinama predlažu HZZO-u da na određeno vrijeme, u trajanju turističke sezone, ugovori timove za turističke ambulante na način da pokriju troškove lijekova na recept i eventualnih troškova temeljem uputnica, a da lokalna turistička zajednica izdvoji pet posto od prikupljene boravišne pristojbe za plaćanje liječnika i sestre koji bi u takvim ambulantama radili tijekom sezone.– To bi bio jedini ispravan način da se ispoštuju preuzete međudržavne obveze o tome da strani osiguranici u našoj zemlji imaju pravo na isti opseg usluga kao u matičnoj zemlji i sve na teret državnog osiguranja. Međutim, grabež za novcima dovodi do toga da su turisti u takvim ambulantama prisiljeni platiti u cijelosti sve troškove, koji su onda čista zarada Doma zdravlja, pa se većina turista samostalno odlučuje zatražiti uslugu u ordinacijama ugovornih obiteljskih doktora koji nisu njihovi izabrani doktori i koji su s jedne strane prisiljeni skrbiti o njima besplatno, a s druge strane se lokalnom stanovništvu ograničava ili uskraćuje osnovno zakonsko pravo na izabranog doktora, upozorava Bressan.