Sigurnost opskrbe

Trgovački centri poslali važan apel građanima zbog koronavirusa

P. N.

Foto: Zadarski list

Foto: Zadarski list

Ako u nekom trenutku neka polica bude ispražnjena, to ne znači da moramo dovoditi u pitanje sigurnost opskrbe.