Zbrajanje štete

Teško oštećen postav arheološkog muzeja. Zgrada Sveučilišta neupotrebljiva. Teška šteta i na Medicinskom fakultetu

Hina

snimio Darko Jelinek

snimio Darko Jelinek

U zgradi Novoga dekanata neupotrebljive su sve dvorane, kao i Središnja medicinska knjižnica, a izrazito velika oštećenja pretrpjeli su i Zavod za patologiju te Zgrada Šalata 4 u kojoj su studij sestrinstva i Klinika za dermatovenerologiju. Upotrebljiv je podrum u kojemu se nalazi Zavod za sudsku medicinu.ZAGREB – Arheološki muzej u Zagrebu, koji se nalazi u palači Vranyczany-Dobrinović na Zrinjevcu, pretrpio je oštećenja zgrade i teža oštećenja stalnog postava i predmeta.


Na vanjskom dijelu palače, radu bečkog arhitekta Otta von Hofera za obitelj Vranyczany-Dobrinović iz 1879. godine, pojavile su se pukotine, a zabilježene su i brojne napukline u unutrašnjosti zgrade.


Iz Arheološkog muzeja su izvijestili da je u tijeku pregled zgrade, pregled i osiguravanje predmeta i dokumentiranje nastale štete koje obavlja minimalan, nužan broj djelatnika Muzeja sukladno mjerama zaštite od koronavirusa.
Svim kolegama, poslovnim partnerima, medijima i zabrinutim građanima zahvaljuju na mailovima podrške koje ovih dana primaju iz Hrvatske i inozemstva.


Privremeno neupotrebljiva zgrada Sveučilišta


Zgrada Sveučilišta u Zagrebu, u kojoj se nalaze Rektorat i dio Pravnoga fakulteta, privremeno je neuporabljiva te je preporučen detaljni pregled radi utvrđivanja stanja nakon potresa koji je jučer pogodio Zagreb i okolicu, izvijestili su u ponedjeljak sa Sveučilišta.


Na temelju Izvješća o provedenom brzom pregledu, inicijalnoj ocjeni oštećenja i uporabljivosti zgrade Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Trg Republike Hrvatske 14, u kojoj djeluju Rektorat Sveučilišta u Zagrebu i dio njegova Pravnoga fakulteta, građevina je privremeno neuporabljiva te je preporučen daljnji detaljni pregled radi utvrđivanja stanja nakon potresa koji je jučer pogodio Zagreb i okolicu, ističu sa Sveučilišta.


Tročlani ekspertni tim u Izvješću je naglasio kako u dvorištu zgrade postoji opasnost od padanja oštećenih dijelova dimnjaka i crijepa s krovišta, dok su u razizemlju (podrumu) vidljiva manja oštećenja u obliku pojave pukotina na oblogama zidova i stropova te lokalno odvajanje žbuke. Slično je stanje i u prizemlju zgrade, u kojem je došlo i do lokalnoga opadanja žbuke.


Sa Sveučilišta ističu da su veća oštećenja nastala na prvom i drugom katu zgrade (katovi na kojima djeluje Pravni fakultet) te da su uz pojavu pukotina i otpadanja žbuke na zidovima, lukovima, svodovima i stropovima, na dvama su katovima evidentirana i lokalna oštećenja konstrukcijskih elemenata.Vila Arko u Basaričekovoj ulici na Gornjem Gradu, zaštićeno kulturno dobro koje je sjedište Hrvatskog društva pisaca (HDP), nije naizled pretrpjela veće štete u potresu, niti ima golim okom vidljiva oštećenja krova, rupa ili slično.


“Kuća je čak u puno boljem stanju nego što smo mislili i nema značajnih oštećenja”, rekla je tajnica HDP-a Ana Brnardić Oproiu.


“Poispadalo je par crjepova, a dvorišni zid, s ulice, ima pukotinu s kojom smo i prije zbog loše statike imali problema. Na prvom katu, u uredima, namještaj se čak nije ni pomicao, ništa nije poispadalo, sve je prilično dobro i na svom mjestu. U podrumu imamo krhkije police s knjigama i časopisima koje su se malo porazbacale, ali za sad se čini da je kuća sve u svemu dobro prošla”, ocijenila je.Glavno je stubište na drugom katu teško oštećeno te je djelomično odvojeno od ostatka zgrade, dok je zapadno stubište doživjelo manja oštećenja.


Na temelju mišljenja ekspertnoga tima, uz strogi nadzor i korištenje zaštitne opreme moguće je zaposlenicima omogućiti preuzimanje neophodnih stvari s prvoga i drugoga kata, bez nepotrebnog zadržavanja, te uz sprječavanje okupljanja većega broja ljudi u prizemlju zgrade.


Prizemljem i podrumom moguće se koristiti samo uz strogo ograničenje zadržavanja u zonama u kojima postoji opasnost otpadanja žbuke.


Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras i dekan Pravnoga fakulteta Igor Gliha, ističe se, u stalnom su kontaktu i suradnji s nadležnim institucijama i timovima zaduženima za rješavanje posljedica potresa.


Teško stradale i zgrade Medicinskog fakulteta


U potresu je teško stradao i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu čije su sve zgrade na Šalati, osim Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i zgrade Šalata 2, pretrpjele opsežna oštećenja te se, prema procjeni statičara, ne mogu koristiti, odgovorili su s Fakulteta na upit Hine.– Ministarstvo kulture provest će koordiniranu akciju procjene štete na kulturnim i povijesnim građevinama Grada Zagreba i potresom pogođenih županija te utvrditi plan postupanja temeljem smjernica konzervatora, a sve će informacije objavljivati na jednome mjestu.


Građani Grada Zagreba koji su vlasnici, korisnici, predstavnici stanara oštećenih zgrada na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Zagreba pozvani su da se radi procjene štete od potresa na svojoj nekretnini prijave na adresu elektroničke pošte: [email protected]


Prijave štete, zajedno s osnovnom fotodokumentacijom, također se upućuju na službenu e-mail adresu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.


Štete na kulturnim dobrima u Zagrebačkoj županiji i Krapinsko-zagorskoj županiji građani prijavljuju nadležnim županijskim službama za hitne situacije te nadležnim konzervatorskim odjelima, stoji u priopćenju Ministarstva kulture.


Ministarstvo kulture i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba formirat će operativne timove stručnjaka svih konzervatorskih odjela unutar Ministarstva za obilazak terena, pregled stanja i stupnja oštećenja te popisivanja štete na kulturnom dobru, kao i propisivanja konzervatorskih mjera zaštite. Jednako će se provoditi na području Grada Zagreba i na području ostalih županija koje su pretrpjele oštećenja uzrokovana nizom potresa.


Konzervatorski timovi će u najkraćem mogućem roku izaći na teren i na temelju protokola postupanja, konzervatorskih smjernica te u koordinaciji s Glavnim stožerom civilne zaštite RH započeti s procjenom stanja kulturnih dobara oštećenih potresom, a nakon preliminarnog pregleda zgrada od strane ovlaštenih statičara.


Utvrdit će se plan rada prema prioritetima u koja spadaju pojedinačno zaštićena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te područje zone A kulturno-povijesne cjeline Grada Zagreba.U te se zgrade ne može ulaziti niti se može održavati nastava. Svi su krovovi urušeni i trenutno se radi na sanaciji krovova koji se pokrivaju ceradama, a nastambe za životinje na Zavodima za fiziologiju i biologiju moraju se izmjestiti.


Teško je oštećen Zavod za anatomiju gdje su istočni i glavni ulaz zapečaćeni zbog opasnosti urušavanja, kao i zgrada Starog dekanata, gdje su Zavodi za biologiju, fiziologiju, histologiju i kemiju i biokemiju te Uprava fakulteta. Na zgradi Staroga dekanata krov je potpuno srušen, stubište je urušeno te je u nju zabranjen ulazak.


U zgradi Novoga dekanata neupotrebljive su sve dvorane, kao i Središnja medicinska knjižnica, a izrazito velika oštećenja pretrpjeli su i Zavod za patologiju te Zgrada Šalata 4 u kojoj su studij sestrinstva i Klinika za dermatovenerologiju. Upotrebljiv je podrum u kojemu se nalazi Zavod za sudsku medicinu.


Na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampa u Rockefellerovoj ulici oštećeni su nosivi zidovi i stepeništa pa se u zgradu može ući vrlo kratko, ali se u njoj ne smije boraviti niti se zadržavati do sanacije.


S Medicinskog fakulteta navode da se trenutno saniraju krovišta na zgradama na Šalati te se spašavju nastambe za životinje i vrijedna oprema.


Bez sanacije građevina na Medicinskom fakultetu, ističu, neće se moći održavati nastava i ispiti te će se vjerojatno, kada epidemiološka situacija vezano uz COVID 19 dopusti, morati naći drugi prostori za održavanje nastave i ispita, kao i za održavanje prijemnoga ispita za studij medicine.