DR. SC. SANDA LUCIJA UDIER

‘Sve je veći interes za učenje hrvatskog jezika u mnogim dijelovima svijeta. I to ne samo kod potomaka iseljenika’

Mirjana Grce

Foto Davor Kovačević

Foto Davor Kovačević

U 60 godina postojanja na Croaticumu je hrvatski jezik učilo više od 20.000 stranih studenata doslovno iz cijeloga svijeta – Croaticum su pohađali polaznici iz čak 130 zemalja, a kada je riječ o stranim zemljama, taj interes u prvom redu postoji na mjestima gdje postoje hrvatske iseljeničke zajednice koje njeguju hrvatski kao nasljedni i predački jezik. No, interes postoji i na stranim sveučilištimaHrvatski jezik danas se uči posvuda po svijetu, na mnogim sveučilištima, u mnogim zemljama. To je jedan od zaključaka našeg razgovora s dr. sc. Sandom Lucijom Udier, sveučilišnom lektoricom i nastavnicom na Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik koji na Filozofskom fakultetu u Zagrebu djeluje na Odsjeku za kroatistiku.


Njezino znanstveno područje je primijenjena lingvistika i kroatistička glotodidaktika, te je kao suautorica i urednica objavila više udžbenika hrvatskog jezika, kao i udžbenika hrvatske kulture koji su već doživjeli brojna izdanja. Također je objavila jednu autorsku i četiri uredničke knjige te brojne znanstvene, stručne i leksikografske radove. Bila je predsjednica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i voditeljica Croaticuma. Razgovarali smo o učenju našeg jezika danas u svijetu.


Fascinantan entuzijazam


– Croaticum djeluje od 1962. godine, što znači da će uskoro navršiti 60 godina postojanja. Do sada je u njemu hrvatski jezik učilo više od 20.000 stranih studenata doslovno iz cijeloga svijeta – Croaticum su pohađali polaznici iz čak 130 zemalja! Gotovo u svakom semestru imamo polaznike iz neke »nove« zemlje – npr. iz Mongolije ili Turkmenistana. Nastava iz hrvatskog jezika na Croaticumu se izvodi na semestralnom tečaju, Ljetnoj, Zimskoj i Jesenskoj maloj školi, specijaliziranim tečajevima te individualno (jedan na jedan). Posebno smo ponosni što smo organizirali i jezični tečaj za azilante i tražitelje azila u Republici Hrvatskoj. Njima je učenje jezika posebno važno jer se žele integrirati u hrvatsko društvo i u tome im je potrebna svaka pomoć.

Nastavu svaki semestar pohađa između 200 i 300 studenata, a osim jezičnih vježbi nude se i govorne vježbe na kojima fonetičari provode fonetsku korekciju. Osim jezične nastave izvode se i kolegiji iz hrvatske kulture na hrvatskom i engleskom jeziku (za one koji još nisu dovoljno ovladali hrvatskim jezikom da bi mogli ravnopravno s hrvatskim studentima pratiti nastavu). Nastava je vrlo intenzivna, ali upravo zbog toga daje izvrsne rezultate. Među studentima skoro uvijek vlada dobra atmosfera i stvori se povezanost budući da na Croaticumu, osim što uče hrvatski jezik, obično nađu i prijatelje. Učimo s puno smijeha i zabave! Prije »novog normalnog« puno smo odlazili sa studentima na terensku nastavu i posjećivali muzeje, projekcije, predstavljanja knjiga, sajmove, išli u kazališta, organizirali izlete, družili se u kafićima i šetnjama… Sve je to sada nemoguće obaviti uživo pa smo se prebacili na digitalne platforme, ali se nadamo da ćemo se uskoro moći vratiti u staro normalno i održavati nastavu uživo. Tako se ipak najbolje uči, a druženje i zajedništvo stvara odgovarajuću motivaciju za komunikaciju!


Kažete da se hrvatski jezik kao strani jezik danas uči gotovo po cijelom svijetu. Od kada postoji tako veliki interes za hrvatski jezik, kulturu?


– To nije floskula, za hrvatski jezik zaista postoji interes u mnogim dijelovima svijeta. To nam potvrđuju studenti koji dolaze zaista odasvud i koji se pitaju kako to da se Hrvati čude njihovu interesu za učenje hrvatskog jezika. Taj interes u prvom redu postoji na mjestima gdje postoje hrvatske iseljeničke zajednice koje njeguju hrvatski kao nasljedni i predački jezik. On za njih ima golemu emocionalnu i simboličku važnost te se u zajednicama nastoji organizirati i učenje hrvatskoga jezika za djecu i odrasle koje je najčešće povezano s različitim kulturnim i društvenim aktivnostima (folklorne sekcije, glazba, proslave hrvatskih blagdana i slično). Entuzijazam za hrvatski jezik i kulturu koji nalazimo kod hrvatskih iseljenika često je zaista fascinantan!


Gdje se sve uči hrvatski jezik

Dug je popis zemalja u kojima se uči hrvatski jezik: Argentina (Buenos Aires, Rosario), Austrija (Graz, Željezno), Bugarska (Sofija), Češka (Prag), Čile (Punta Arenas), Francuska (Pariz, Aix-en-Provence), Indija (New Delhi), Irska (Dublin), Italija (Padova, Rim), Kina (Beijing), Litva (Vilnius), Mađarska (Budimpešta, Sombathely, Pečuh, Baja), Sjeverna Makedonija (Skopje), Poljska (Katowice, Krakov, Varšava, Poznanj), Portugal (Lisabon), Rumunjska (Bukurešt, Timošvara), Ruska Federacija (Moskva), SAD (Bloomington), Slovačka (Bratislava), Slovenija (Ljubljana), Srbija (Novi Sad), Ukrajina (Lavov), Velika Britanija (London). A tri su Centra za hrvatske studije – Macquarie University (Australija, Sydney), University of Waterloo (Waterloo, Kanada) i University of Glasgow (Glasgow, Škotska).

Interes za hrvatski jezik postoji i na stranim sveučilištima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financijski podupire 34 lektorata hrvatskoga jezika u 25 zemalja svijeta te tri centra za hrvatske studije – u Australiji, Kanadi i Ujedinjenom Kraljevstvu. Procjenjuje se da je nastavom hrvatskoga jezika na taj način obuhvaćeno oko 2.000 studenata. Lektori koji rade na tim lektoratima zaposlenici su MZO-a s mandatom od tri godine. Osim navedenih lektorata, MZO podupire još 40-ak samostalnih lektorata koji nisu u njegovoj nadležnosti. Croaticum jednom godišnje organizira Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (kraticom SIH) i do sada je održano 12 takvih skupova, a sljedeći SIH planira se održati u srpnju 2021. godine. Lektori koji se upućuju na rad na strana sveučilišta na Croaticumu hospitiraju i uče predavati hrvatski kao ini jezik. Također, MZO dodjeljuje stipendije putem kojih strani studenti dolaze učiti hrvatski jezik na Croaticum. I oni na Croaticum dolaze najviše putem tih stipendija i putem programa međunarodne studentske mobilnosti kao što su Erasmus +, CEEPUS, MIREES i ostali.


Motivacija je najvažnija


Tko su polaznici Croaticuma i s kojim motivima uče hrvatski jezik?


– Naši su studenti i polaznici naših tečajeva međusobno vrlo različiti i to naš posao čini uvijek zanimljivim. Čak i nakon 20 godina iskustva svakodnevno od svojih studenata naučim štošta novo i koječemu se iznenadim. Hrvatski jezik na Croaticumu uče strani studenti kroatistike i slavistike. Među njima bih željela posebno istaknuti poljske kroatiste. Naime, u Poljskoj se kroatistika studira na više sveučilišta s kojih nam dolaze redom izvrsni studenti s odličnim predznanjem i sjajnom motivacijom te nam govore kako se Hrvatska u Poljskoj obično doživljava vrlo pozitivno i ima odličan imidž. Hrvatskim jezikom nastoje ovladati i mnogi studenti nelingvisti, na primjer povjesničari, sociolozi, politolozi i slično.


Priznaju li žene slabost boreći se za ravnopravnost

– Kad sam imala manje životnog iskustva, mislila sam da ne postoje problemi koji su samo ženski ili samo muški, već da se svi problemi jednako tiču obaju spolova. Međutim, s vremenom sam shvatila kako distribucija moći nije simetrična i kako se žene susreću s preprekama koje za muškarce ne postoje ili postoje u bitno manjoj mjeri. Nisam sigurna kako se žene trebaju postaviti prema tom problemu, odnosno jesu li zahtjevi za poboljšanje njihova položaja zapravo priznanje slabosti ili pak donekle učinkovit način da se njihov položaj poboljša, odgovara nam naša sugovornica na pitanje o položaju žena u današnjem društvu.

Njima poznavanje hrvatskoga služi kao svojevrsna ulaznica u regiju jer zahvaljujući njemu mogu čitati povijesne izvore i provoditi istraživanje u više susjednih zemalja. Također, hrvatski iseljenici i njihovi potomci vrlo su zastupljeni među polaznicima Croaticuma. Oni najčešće dolaze zahvaljujući potporama Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Hrvatske s kojim imamo višedesetljetnu uzornu suradnju. Mnogi od njih žele se vratiti u Hrvatsku koju su oduvijek voljeli na daljinu i koja je u pričama njihovih roditelja, djedova i baka bila mitsko mjesto. Oni dolaze kako bi istražili i upoznali svoje podrijetlo, naučili jezik i upoznali se s predačkom kulturom, a mnogi od njih odlučuju ostati živjeti u Hrvatskoj jer uviđaju njezine prednosti pred zemljama iz kojih su došli. Kao prednosti obično ističu sporiji i humaniji život (kraće radno vrijeme, više slobodnog vremena), snažnije obiteljske veze, više mogućnosti za druženje i svoju želju da sudjeluju u izgradnji hrvatskoga društva. Njihov entuzijazam, energija i ljubav za Hrvatsku često su zarazni.


Često su polaznici naših tečajeva osobe koje su životnim okolnostima (brakom s Hrvatom ili Hrvaticom, poslom…) vezane uz Hrvatsku. Oni među njima koji imaju takozvanu uklopnu motivaciju, znači oni koji se žele uklopiti u hrvatsko društvo i u njemu živjeti, obično ostvaruju odlične uspjehe u ovladavanju hrvatskim jezikom. Za ovladavanje jezikom najvažnija je motivacija!


Lektori – ambasadori


Lektori bi na svoj način mogli biti svojevrsni ambasadori svoje zemlje.


– Lektori zaista jesu ambasadori svoje zemlje budući da studenti s kojima rade stječu dojam o cijeloj zemlji na temelju svojih dojmova o osobi koja tu zemlju predstavlja. Neke zemlje poput Njemačke lektorima njemačkoga jezika čak izdaju i diplomatske putovnice dajući im tako status službenih osoba čiji je posao ne samo predavati njemački jezik na fakultetu nego i organizirati kulturne aktivnosti kojima se predstavlja njemačka kultura. Lektori za hrvatski jezik rade to isto, samo bez službenog diplomatskog statusa.


Rad na poučavanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika zaista jest kulturna razmjena zbog toga što – što spontano što potaknuti nastavnim aktivnostima – studenti stalno uspoređuju svoju polazišnu kulturu s ciljnom hrvatskom kulturom. Na toj relaciji nastaju mnoge anegdote, a meni je uvijek iznova zanimljiv taj njihov pogled na Hrvatsku izvana. Zbog njihovih se priča i iskustva osjećam da sam putovala po cijelom svijetu premda to, dakako, nije istina.


Kako se postaje lektor koji poučava hrvatski jezik neizvorne govornike?


– Poučavanje hrvatskoga kao prvoga jezika (to je poučavanje izvornih govornika u hrvatskim školama i slično) bitno se razlikuje od poučavanja hrvatskomu jeziku neizvornih govornika, dakle stranih studenata koji nemaju izvornogovorničku jezičnu kompetenciju, i zbog toga zahtijeva posebnu izobrazbu i poseban pristup.


Da bi se uspješno radilo kao sveučilišni lektor, potrebno je izvrsno poznavati hrvatski standardni jezik te imati visoke kompetencije iz glotodidaktike (didaktike nastave stranih jezika) i psiholignvistike (lingvističke discipline koja nastoji otkriti kako se jezici uče i usvajaju). Međutim, zanimanje sveučilišnog lektora za hrvatski kao drugi i strani jezik još nije sasvim prepoznato. To znači da preddiplomski i diplomski studijski programi kroatistike sadrže kolegije koji se tiču poučavanja hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, ali oni nisu dovoljno zastupljeni. Da bi se postalo lektorom za hrvatski kao drugi i strani jezik, potrebno je završiti studij kroatistike i nakon toga se usavršavati i stjecati nastavno iskustvo u radu s neizvornim govornicima, a zainteresiranima je na raspolaganju Doktorski studij glotodidaktike koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Stranci trebaju naučiti jezik koji se u Hrvatskoj zaista govori

Recite nam i o udžbenicima i o eventualnim izazovima u smislu kako poučavati standardni suvremeni hrvatski jezik te razgovorni.
– Primarna djelatnost Croaticuma je izvođenje nastave, ali ne manje važno jest što su na Croaticumu objavljeni udžbenici za učenje hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga »Razgovarajte s nama!« za stupnjeve od A2 do C1. Sada je u pripremi novi početni udžbenik »Razgovarajte s nama!« za razine A1 i A2 čije smo autorice dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, dr. sc. Milvia Gulešić Machata i ja. Udžbenici i nastavni materijali brzo zastarijevaju, a trebaju uvijek biti aktualni da bi bili primjereni i zanimljivi. Zbog toga treba stalno raditi na njima i obnavljati ih. Osim udžbenika za učenje jezika, na Croaticumu su objavljena i dva udžbenika hrvatske kulture: »Hrvatska na prvi pogled«, objavljen i na engleskom jeziku, te »Hrvatska na drugi pogled«. Poučavanje kulture neizostavan je komplementaran dio poučavanja jezika, ponekad čak i važniji od jezika samog jer se strancu ne može zamjeriti ako ne zna jezik, ali može imati puno neugodnosti ako ne poznaje neki segment kulture, na primjer pravila ponašanja.
Pitanje treba li poučavati standardni jezik ili onaj razgovorni jako je zanimljivo i važno. Mislim da strani studenti trebaju naučiti onaj jezik kojim se u Hrvatskoj zaista govori, a ne artificijelni jezik previsokoga stila koji praktički nigdje ne postoji u govornoj realizaciji. Mi ih se trudimo naučiti standardnojezičnu gramatiku te vokabular različitih registara kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u komunikaciji u različitim situacijama i kontekstima.

Tečno, ne i točno


Gdje se sve u svijetu uči hrvatski jezik, na kojim sveučilištima?


– Hrvatski se uči u zemljama u kojima tradicionalno postoji interes za Hrvatsku, njezin jezik i kulturu. To su zemlje u kojima žive hrvatski iseljenici (Argentina, Čile, Australija, Kanada…), hrvatska manjina (gradišćanski Hrvati u Austriji i Mađarskoj, karaševski Hrvati u Rumunjskoj…), geografski i kulturno bliske zemlje (Slovenija, Poljska, Sjeverna Makedonija, Italija), velike zemlje u čijoj se obrazovnoj ponudi našlo i učenje hrvatskoga jezika (Češka, Francuska, Kina, Indija…). Obično je riječ o velikim gradovima i sveučilišnim centrima, ali ima i drugačijih situacija. Na primjer u Čileu se hrvatski uči u Punta Arenasu, najjužnijem gradu u Patagoniji i jednom od najjužnijih gradova na svijetu. U njemu živi velika hrvatska zajednica i aktivna je diplomatska služba pa zbog toga Croaticum stalno ima studente iz toga grada, a odnedavna postoji i program učenja hrvatskog jezika na tamošnjem sveučilištu.


Hrvatski jezik je zahtjevan. Govornicima kojih jezika je lakše, a kojima teže učiti hrvatski?


– Bez obzira na to koliko je psiholingvistika napredovala kao grana znanosti i kako se puno istraživanja o ovladavanju jezikom provodi, mehanizmi ovladavanja drugim i stranim jezikom još su uvelike neotkriveni. Poznato je da svi ili skoro svi govornici uspješno ovladaju svojim prvim jezikom, ali druge jezike uče jako raznoliko i s različitom uspješnošću. Vjerojatno od svih čimbenika na uspješnost najviše djeluje motivacija. Oni studenti koji imaju unutarnju motivaciju za učenje hrvatskoga jezika u tome obično i uspiju, a među njima su pak najuspješniji oni koji žele živjeti u Hrvatskoj i uklopiti se u hrvatsko društvo. Naravno, govornicima srodnih i sličnih slavenskih jezika puno je lakše jer već u startu puno toga razumiju, ali često imaju problema s točnošću – govore tečno, ali ne i točno. Njima se događa više nego drugima negativan prijenos iz svojeg prvog jezika. U učenju sličnih jezika valja se čuvati takozvanih lažnih prijatelja – to su riječi koje zvuče slično, ali znače različito. Na primjer, ruski glagol »poljubit’« na hrvatskome znači »zavoljeti« pa se od ruskih studenata može čuti da su u Hrvatskoj poljubili kavu i slično. Takvih primjera ima puno i dovode do raznih zabavnih situacija.