Traju analize

Stručnjaci Geološkog instituta o uzrocima potresa: ‘Koban je bio sudar dvaju okomitih rasjeda’

Jakov Kršovnik

Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Dio deformacije površine terena između Petrinje i Gline vjerojatno je posljedica urušavanja podzemnih hodnika rudnika smeđeg ugljena koji su radili u prvoj polovici 20. stoljeća i nisu adekvatno saniraniNa terenu u Petrinji su i timovi Hrvatskog geološkog instituta koji rade terenska istraživanja i nakon kojih će se znati više detalja i podataka.


No, prema preliminarnim geološkim analizama znanstvenika i stručnjaka Hrvatskoga geološkog instituta, koje se temelje na geološkim kartama, brojnim podacima s terena koji su objavljeni u medijima, terenskoj prospekciji, raspoloživim seizmološkim te preliminarnim satelitskim podacima, potres koji je pogodio Petrinju i okolicu 28. prosinca aktivirao je sustav rasjeda u podzemlju šireg područja Siska, Petrinje i Gline. Odnosno, potrese u Petrinji 28. i 29. prosinca uzrokovala je aktivacija dvaju međusobno okomitih sustava rasjeda.


Primjer deformacija


– Razvidno je da se radi o sjecištu uzdužnih i poprečnih rasjeda na pružanje Dinarida. Oba rasjedna sustava sastoje se od više rasjeda s horizontalnim kretanjem krila – »strike-slip«. Jedan je manje poznat rasjed, koji je ovom prigodom označen kao lijevi Petrinjski rasjed, a drugi je poznatiji desni Pokupski rasjed. Takav sustav rasjeda školski je primjer deformacija koje nastaju u stijeni uslijed kompresijskog naprezanja po osi sjever – jug.
Oba rasjedna sustava prikazana su na Osnovnoj geološkoj karti Republike Hrvatske 1:100.000, list Sisak, koju je izradio Zavod za geologiju HGI te na preglednoj geološkoj karti Republike Hrvatske 1:300.000, te su sve geološke karte koje pokrivaju područje Republike Hrvatske dostupne na zahtjev na mrežnim stranicama Hrvatskog geološkog instituta, kaže dr. sc. Tvrtko Korbar, znanstveni savjetnik HGI-a.


Foto Davor Kovačević


Kritična razina


– Aktivnu tektoniku čitavog prostora Hrvatske, pa tako i šireg epicentralnog područja Pokupsko-Petrinja-Sisak uzrokuje kontinuirano kretanje Jadranske litosferne mikroploče, Adrije, prema sjeveru. Zbog toga u gornjim dijelovima Zemljine kore, na kontaktu Dinarida i Panonskog bazena, dolazi do velikih naprezanja. Kad naprezanje dosegne kritičnu razinu, dolazi do (re)aktiviranja pojedinih rasjeda iz tog sustava, odnosno naglog pokretanja kilometarskih blokova kore dimenzija od nekoliko stotina do tisuća kubičnih kilometara, uslijed čega se oslobađa ogromna energija pa nastaju potresi, kaže Korbar.


Zbog velike količine oslobođene energije pri kretanju rasjednih krila, rupture u stijenama manifestirale su se i na površini terena pa se na širem epicentralnom području duž rasjednih linija nalaze razne površinske manifestacije tog kretanja i vibriranja terena: otvorene pukotine i paraklaze, izlijevanje fluida, pješčani vulkani uslijed likvefakcije u porječju Kupe i Save, deformacije površine terena i infrastrukturnih linijskih objekata te brojne druge, za naše prostore dosad neuobičajene pojave, koje mogu uzrokovati i razne naknadne geohazardne događaje.


Dio deformacije površine terena između Petrinje i Gline vjerojatno je posljedica urušavanja podzemnih hodnika rudnika smeđeg ugljena koji su radili u prvoj polovici 20. stoljeća i nisu adekvatno sanirani, odnosno zatrpani, zaključuje Tvrtko Korbar u priopćenju za medije Hrvatskog geološkog instituta.