U fokusu

Stres test financijske industrije: Prinosi mirovinaca značajno smanjeni, privatni sektor će sve teže vraćati dugove

Aneli Dragojević Mijatović

Domaći investicijski i mirovinski fondovi investicijski su fokus preusmjerili na inozemna tržišta i rizičnija ulaganja / Foto SANDRA ŠIMUNOVIC/PIXSELL

Domaći investicijski i mirovinski fondovi investicijski su fokus preusmjerili na inozemna tržišta i rizičnija ulaganja / Foto SANDRA ŠIMUNOVIC/PIXSELL

Rast volatilnosti i rekordne korekcije cijena na dioničkim i obvezničkim tržištima utjecali su na prinose investicijskih i mirovinskih fondova koji su u prvoj polovini 2022. značajno smanjeni, navodi Hanfa, dodajući da će privatni sektor uslijed rasta kamata, cijena te usporavanja rasta - sve teže vraćati dugoveRIJEKA – Iako su kretanja na tržištu rada i dalje pozitivna, a uvjeti financiranja povoljni, servisiranje duga privatnog sektora u narednom bi razdoblju moglo biti otežano, objavila je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u najnovijem broju svoje publikacije Financijska stabilnost.


Dugovi će se otežano vraćati pogotovo »ako se nastavi rast cijena, popraćen snažnim rastom troškova financiranja te ukoliko se materijalizira rizik usporavanja gospodarskog rasta«.


U publikaciji su objavili i rezultate testiranja otpornosti financijskog sustava na stres. Oni pokazuju da bi »unatoč određenim strukturnim slabostima, agregatna otpornost cijelog sektora financijskih usluga u malo vjerojatnom, no mogućem nepovoljnom scenariju, ostala zadovoljavajuća, iako bi profitabilnost određenog dijela sustava mogla biti ugrožena«.
Hanfa navodi i da su uslijed skoka geopolitičkog rizika i jačanja inflatornih pritisaka tijekom prve polovine 2022. središnje banke odlučile zaoštriti monetarni stav do kraja 2022., te podići referentne kamatne stope, riskirajući time nastanak recesije.


Skupo zaduživanje


– Zaokret monetarne politike, rat u Ukrajini te posljedični rastući rizik od usporavanja gospodarstva prouzročili su skok globalne premije za rizik, a posljedično i prinosa državnih obveznica na globalnoj razini u prvoj polovini 2022.


Sinteza nepovoljnih kretanja u 2022. pogoršala je investicijske okolnosti koje su se nerazmjerno negativno odrazile na vrednovanja pojedinih klasa financijske imovine, posebice u segmentima relativno rizičnijih i percipirano precijenjenih vrijednosnih papira.


Turbulentna kretanja u makroekonomskom okružju i na financijskim tržištima odrazila su se i na pokazatelje sektora financijskih usluga.


Iako su u proteklom razdoblju i mirovinski i investicijski fondovi, kao i društva za osiguranje, djelomično prilagodili obveznički dio portfelja očekivanjima rasta referentnih kamatnih stopa i smanjili njegovu ročnost, ciklička materijalizacija kamatnog rizika tijekom 2022. odrazila se ipak na njihovo poslovanje umanjujući profitabilnost fondovske industrije i društava za osiguranje.


Unatoč tome, priljev novih sredstava u mirovinske fondove te rast premija društava za osiguranje, pozitivno djeluju na ukupnu (neto) imovinu sektora koja je na kraju lipnja 2022. bila za 8,6 posto (mirovinski fondovi), odnosno za 0,9 posto (društva za osiguranje) viša nego na kraju 2020., tumače u Hanfi.


Kažu da su domaći investicijski i mirovinski fondovi u proteklom razdoblju investicijski fokus preusmjerili na inozemna tržišta i komparativno rizičnija ulaganja u odnosu na obveznička, te tako djelomično diverzificirali svoj portfelj i amortizirali tržišne rizike.


Sektor otporan


– Unatoč tome, rast volatilnosti i rekordne korekcije cijena na dioničkim i obvezničkim tržištima utjecali su na njihove prinose koji su u prvoj polovini 2022. značajno smanjeni.


Usto, ulagatelji su novim valom zahtjeva za otkupom ponovo stvorili likvidnosne pritiske na UCITS fondove (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom) budući da je u prvih šest mjeseci 2022. u neto iznosu povučeno 3,4 milijarde kuna, odnosno 15,8 posto neto imovine UCITS fondova s kraja 2021., no ti su likvidnosni pritisci uspješno amortizirani.


Porast kamatnih stopa koji je nastupio kao odgovor na rastuću inflaciju umanjio je sveobuhvatnu dobit društava za osiguranje, prvenstveno kroz smanjenje vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju od 2,9 milijardi kuna u prvoj polovini 2022., od čega se čak 78 posto odnosilo na životna osiguranja.


S potencijalnim daljnjim zaoštravanjem uvjeta financiranja, utjecaj na profitabilnost društava za osiguranje u narednom razdoblju mogao bi biti i osjetniji, ističe Hanfa.


Navodi kako su rezultati provedenog stres testa pokazali da bi »u zamišljenom malo vjerojatnom stresnom scenariju koji se zasniva na pretpostavci produljenog razdoblja visoke inflacije u kombinaciji s gospodarskim usporavanjem, agregatna otpornost cijelog sektora financijskih usluga ostala zadovoljavajuća, iako bi profitabilnost određenog dijela sustava mogla biti ugrožena«.