Katastrofalan nalaz inspekcije

Što nam se to stavlja u tanjur? Meso se označava ‘ispravnim’ i prije nego stigne nalaz veterinara

Bojana Mrvoš Pavić

Foto NL arhiva

Foto NL arhiva

Nijedna točka veterinarsko-sanitarnog pregleda goveda i svinja ne zadovoljava standarde, nema jasnih informacija o liječenju životinja na farmama, ne isključuje se mogućnost ulaska sirovine mlijeka loše kvalitete u proizvodnju, uočene palete svježe smrznute ribe s isteklim rokom trajanja – ističu iz ruske Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzorZAGREB »Nema jasne informacije o liječenju životinja na farmama (rokovi djelovanja lijekova); ne isključuje se mogućnost ulaska sirovine mlijeka loše kvalitete u proizvodnju – prije dobivanja rezultata istraživanja; društva za preradu nemaju informacije o korištenim lijekovima na farmama dobavljača i, kao rezultat toga, sastavljaju plan praćenja proizvodnje bez uzimanja u obzir tih lijekova. Državni nadzor također je sastavljen bez uzimanja u obzir korištenih lijekova«, samo je dio povreda koje su, kako doznaje naš list, stručnjaci Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije identificirali tijekom inspekcijskog posjeta u sedam hrvatskih društava za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla – mesa, mlijeka i ribe, i na dva poljoprivredna gospodarstva za uzgoj goveda i tov svinja, koja ta društva ospkrbljuju sirovinama.


Ruska inspekcija sve njih je posjetila između 30. siječnja i 8. veljače ove godine, jer je riječ o tvrtkama zainteresiranim za izvoz u Rusku Federaciju, odnosno Euroazijsku ekonomsku uniju (Rusija, Bjelorusija, Armenija, Kazahstan i Kirgistan), te je o rezultatima nadzora obaviješteno i Ministarstvo poljoprivrede.


Brojne povrede zakona


S obzirom na rezultate inspekcije, dvjema tvrtkama su uvedena privremena ograničenja uvoza proizvoda u Euroazijsku ekonomsku uniju, i Hrvatska je veterinarska služba »dužna pružiti informacije o uklanjanju povreda, uključujući sustavna kršenja«, dok je za ostalih pet tvrtki odbijen upis u registar organizacija i osoba koje se bave proizvodnjom, preradom i/ili skladištenjem kontrolirane robe koja se uvozi na carinsko područje Carinske unije »zbog prirode utvrđenih sustavnih povreda u radu Hrvatske veterinarske službe«.
Unatoč stalnom usavršavanju hrvatskih veterinarskih službenika i predstavnika pregledanih društava, navodi se u ruskom izvješću, »uočeno je nedovoljno poznavanje zakonodavstva Euroazijske ekonomske unije i Ruske Federacije« no, jednako tako, u nekim je slučajevima uočeno i kršenje zakona Hrvatske, odnosno EU-a.Unatoč tome, na pitanje kako su nesuglasnosti iz ruskog izvješća u skladu s pravima hrvatskih potrošača, iz Ministarstva poljoprivrede našem je listu odgovoreno kako »svi objekti koji su bili predmet ruske inspekcije udovoljavaju EU i nacionalnim propisima te su pod nadzorom veterinarske inspekcije koja ih redovito kontrolira u skladu s procjenom rizika i određenom učestalošću«. Napominju da je proizvodnja hrane u RH »potpuno usklađena s EU propisima i niti u jednoj od navedenih nesukladnosti ne dovodi u pitanje zdravstvenu ispravnost hrane te samim tim i sigurnost potrošača«.


U nastavku navodimo što su sve, dakle, pobrojali Rusi, a na što Ministarstvo poljoprivrede odgovara kako problema nema. U ruskom su izvješću, dodaje Ministarstvo, »navedeni podaci s kojima se Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane ne slaže te će poslati detaljno obrazloženje ruskoj inspekciji za svaku pojedinu primjedbu, uz garancije i dokaze o poduzetim mjerama«.


Ruske primjedbe na jedan od pogona za proizvodnju mesa i mesnih proizvoda navode kako su »uočene brojne povrede zakona Hrvatske, EU-a, Euroazijske ekonomske unije i Ruske Federacije«. Za taj su pogon naveli najviše – dvadeset nesuglasnosti. »Meso se označava veterinarskom markom prije dobivanja rezultata trihineloskopije«, jedan je od nalaza za tu tvrtku, dok u nastavku stoji kako tijekom klanja svinja i goveda trupovi, glave i unutarnji organi nisu numerirani, dok se kod klanja svinja ne provodi veterinarsko-sanitarni pregled jetre, bubrega, srca, slezene, žvačnih mišića, a proizvodi klanja uklanjanju se iz pogona do završetka trihineloskopije i pregleda. Kod klanja goveda nema pregleda slezene, i proizvodi klanja se također uklanjaju iz pogona do kraja pregleda.


Sporna dezinfekcija


Nadalje, nijedna točka veterinarsko-sanitarnog pregleda goveda i svinja ne zadovoljava standarde – nema opreme za dezinfekciju ni umivaonika, radna mjesta stručnjaka su slabo osvijetljena, dok je stručnjak koji obavlja trihineloskopiju istovremeno uključen u pregled na jednoj od točaka, i klinički pregled životinja u pogonu prije klanja, što onemogućuje učinkovito djelovanje. »Tijekom revizije društva zabilježena je nedovoljna organizacija i kontrola veterinarsko-sanitarnog stanja proizvodnih pogona i organizacija proizvodnih procesa«, navodi se, kao i to da je u rashladnoj komori u odjelu za završnu obradu uočeno skladištenje anonimnih sirovina u nemarkiranim spremnicima.


Radnici, nadalje, dezinficiraju noževe po vlastitom nahođenju, bez rasporeda, dok su u pogonu obrade uočeni nekorišteni prljavi noževi i metalni pribor, koji nisu korišteni u proizvodnom procesu. Prehrambeni su proizvodi, nadalje, pohranjeni u hladnjaku gdje je pohranjen pepsin, a prilikom premještanja polutki goveda, navodi se, »udaraju o zid i spremnike s tekućinom za dezinfekciju«. Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda koji se temelji na načelima HACCP-a (sustav samokontrole i sustav kvalitete kojim se osigurava neškodljivost hrane, obavezan za sve subjekte u poslovanju s hranom op.a.) nije u dovoljnoj mjeri izrađen, proveden i održan u radnom stanju u skladu s prirodom kršenja utvrđenih prilikom inspekcije«, također piše u nalazu, kao i to, između ostalog, da u umivaonicima prostorija za čisto područje proizvodnje i pogona za rezanje nema tople vode i sapuna. Prilikom ulaska u pogon prije klanja, životinje se istovaruje bez veterinarske kontrole, odnosno podliježu kliničkom pregledu samo prije ulaska u klaonicu, dok je za posjeta farmi dobavljača svinja za klanje utvrđeno da se ne provodi pregled serije životinja upućenih na klanje.


U drugom pogonu, za proizvodnju mlijeka, Rusi su, između ostalog, zabilježili da se u okviru proizvodnje i državne kontrole ne istražuju antibakterijske tvari koje se koriste u liječenju životinja na farmi dobavljača, primjerice, lijek iz skupine cefalosporina. Potvrda istraživanja provedenih za otkrivanje prisutnosti ili odsutnosti ovog lijeka u sirovom mlijeku, navodi se, nije predstavljena, a u pratećoj dokumentaciji za ulazno sirovo mlijeko nema podataka o provedenom liječenju životinja. Jednako tako, u pratećoj dokumentaciji nije navedeno vrijeme isporuke sirovog mlijeka s farme, što sprečava kontrolu vremena isporuke sirovina u pogon za obradu mlijeka. Također, ne provodi se analiza funkcioniranja sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda od strane visokog menadžmenta.U trećem pogonu, također za proizvodnju mlijeka, Rusima smeta što je u okviru državne kontrole sirovo mlijeko dvaput ispitivano za streptomicin, penicilin i tetraciklin, jednom za levomicetin, jer smatraju da se, s obzirom na velik broj dobavljača sirovina, takav broj istraživanja ne može smatrati reprezentativnim. Nadalje, u okviru proizvodnje i državne kontrole ne istražuju se antibakterijske tvari koje se koristi u liječenju životinja na farmi dobavljača. U pratećoj dokumentaciji za ulazno sirovo mlijeko pak nema podataka o provedenom liječenju životinja.


Istekli rokovi trajanja


U sljedećem je pogonu za proizvodnju mesa, između ostalog, zabilježena nedovoljna organizacija i kontrola veterinarsko-sanitarnog stanja proizvodnih pogona, a u sljedećem društvu koje je inspekcija posjetila pak da se, između ostalog, HACCP grupa, prema zaposleniku društva, sastaje jednom mjesečno ili češće po potrebi, no navedena frekvencija nije dokumentirana. Iz pogona za proizvodnju gotovih ribljih proizvoda inspekcija navodi kako sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda koji se temelji na HACCAP-u nije u dovoljnoj mjeri izrađen, proveden i održan u radnom stanju u skladu s prirodom kršenja utvrđenih za inspekcije. U jednom od zamrzivača uočene su tri palete svježe smrznute ribe bez datuma proizvodnje i roka tajanja, kao i tri palete svježe smrznute ribe s isteklim rokom trajanja, datuma proizvodnje 2016. godine s rokom trajanja šest mjeseci. Uočene su i četiri neoznačene kutije skuše u zamrzivaču.


Na jednoj od dvije posjećene farme, mliječnoj farmi, tijekom prošle godine je zabilježeno dvadeset smrti životinja (pet mrtvorođenih životinja). Nisu uzeti uzorci od mrtvorođene teladi za laboratorijska ispitivanja na infekcije koje izazivaju pobačaj i mrtvorođenost, uključujući bolest plavog jezika kod goveda, koja se najčešće javlja bez simptoma kod odraslih životinja. Nema, nadalje, dokumenata koji potvrđuju dobrobit stada za leukozu, dok se krave u laktaciji muzu sedam dana nakon teljenja, razdoblje prisutnosti antibiotika se ne poštuje. Za sirovo mlijeko, ne sviđa se Rusima, nisu izdani nikakvi dokumenti koje je potpisao veterinar, a koji potvrđuju da životinje nisu bile izložene prirodnim i sintetskim estrogenima, hormonskim tvarima, stimulatorima rasta životinja, antibioticima i drugim veterinarskim lijekovima. Također, nije isključen ulazak na farmu neovlaštenog transporta i osoba, nema sanitarnog prostora za osoblje farme, dok zato ima »puno pasa koji se slobodno kreću«.


»Preliminarno« izvješće


I na drugoj farmi, za tov svinja, zbog građevinskih radova nedostaje polovica ograde pa Rusi također napominju kako nije isključen neovlašteni ulazak osoba i životinja, a soba u kojoj se nalaze leševi otvorena je, nema brave. Uklanjanje leševa provodi se izvan teritorija, tako da se kamioni s leševima dovezu iza ograde i leševi zatim ukrcavaju u specijalizirana vozila. Ruski je prigovor i to što proces prijema životinja za tov i klanje državne vlasti ne kontroliraju, kao i to što prilikom slanja životinja na klanje nije moguće kontrolirati (dokumentirati) vrijeme izlaska terapijskih lijekova iz tijela životinja.


Jedan od većih općenitih prigovora Rusa je što se konačna dijagnoza životinja utvrđuje samo na temelju kliničkih znakova, dok njihova pravila nalažu da se dijagnoza postavlja na temelju povijesti, kliničkih znakova, obdukcije, a konačna dijagnoza na temelju laboratorijskih nalaza.


Od Ministarstva poljoprivrede smo zatražili komentar na, taksativno, nepravilnosti koje su Rusi zabilježili, no odgovoreno nam je samo kako, s obzirom da neki od nadziranih objekata nisu na popisu objekata odobrenih za tržište Ruske Federacije, u trenutku nadzora »nisu bili dužni udovoljiti propisima Ruske Federacije, što je ruska inspekcija navela kao nesukladnost«. Izvješće Ministarstvo naziva preliminarnim, jer su u njemu »navedeni podaci s kojima se Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane ne slaže te će poslati detaljno obrazloženje ruskoj inspekciji za svaku pojedinu primjedbu, uz garancije i dokaze o poduzetim mjerama«.