Zavirili smo u dokumente

Što je revizija pisala o obnovi krajem devedesetih? ‘U jednoj upravi ministarstva od 17 zaposlenih ima – 15 šefova’

Jagoda Marić

Foto Davor Kovačević

Foto Davor Kovačević

Nije se tada baš pretjerano brinulo da se plaćeni izdaci za obnovu uredno knjiže, čak ni godinama nakon što su plaćeni, ali možda o tome kako se radilo najbolje govori primjedba revizije za 1999. i 1998.U revizijskim izvješćima za ministarstva koja su bila nadležna za obnovu krajem devedesetih i nekoliko godina nakon 2000. godine ističu se kao po pravilu nepravilnosti vezane na zaposlene, izdatke, stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, obnovu obiteljskih kuća.


Nije se tada baš pretjerano brinulo da se plaćeni izdaci za obnovu uredno knjiže, čak ni godinama nakon što su plaćeni, ali možda o tome kako se radilo najbolje govori primjedba revizije za 1999. i 1998. godinu o tome da je u jednoj od Uprava predviđeno 17 zaposlenika, od čega jedan pomoćnik ministra, jedan zamjenik pomoćnika ministra, 4 načelnika Odjela, 9 donačelnika Odsjeka, 1 savjetnik i 1 voditelj odjeljka, iz čega proizlazi da bi od 17 zaposlenika na položaj trebalo imenovati 15 šefova.


– Iz dokumentacije je vidljivo da je oko 80 posto službenika i namještenika imenovano na položaj (načelnik, donačelnik). Pojedini službenici postavljeni su u određena zvanja i imenovani na položaje iako ne ispunjavaju uvjete propisane odredbama Zakona o službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti i Pravilnika o unutarnjem redu, a odnose se na stručnu spremu i radni staž, zaključio je prije više od 20 godina u svom izvješću Državni ured za reviziju.