Uoči prosvjeda

#SPASI ME: Ovo su zahtjevi inicijative za nultu stopu tolerancije na nasilje u obitelji

Portal Novilist.hr

Foto Facebook, Pixsell

Foto Facebook, Pixsell

Kako bi nulta tolerancija prema nasilju postala naša stvarnost, nužno je stvoriti učinkovit sustav potpore žrtvama do konačnog izlaska iz kruga nasilja, poručujuZAGREB Inicijativa #SPASIME, koju je okupila glumica i spisateljica Jelena Veljača, u subotu u 5 do 12 sati na Trg kralja Tomislava u Zagrebu organizira prosvjed kojim se zalažu za nultu stopu tolerancije na nasilje u Hrvatskoj.


Uoči prosvjeda iznijeli suz niz mjera za koje smatraju da bi povoljno utjecale na rad institucija, bolji pravni okvir i veću senzibilizaciju javnosti.


– Zahtijevamo dodatnu edukaciju profesionalaca koji u sustavu rade sa žrtvama nasilja – u policiji, pravosuđu, centrima za socijalnu skrb, medicinskim i odgojno/obrazovnim ustanovama. Istovremeno, nužno je ulagati sredstva kako bi se osigurali primjereniji uvjeti njihova rada i povećala se učinkovitost u zaštiti žrtava.
Kako bi nulta tolerancija prema nasilju postala naša stvarnost, nužno je stvoriti učinkovit sustav potpore žrtvama do konačnog izlaska iz kruga nasilja i to: pružanjem dugoročne psihosocijalne podrške, bez predrasuda kojima se stigmatizira i sekundarno viktimizira, te pružanjem pomoći u osiguravanju egzistencijalnih uvjeta za izlazak iz nasilnih veza. Nužno je osigurati rehabilitacijske tretmane za nasilnike, poručili su, prenose 24 sata.


Dodaju i kako je važno educirati i senzibilizirati javnost jer smo svi odgovorni i dužni sprječavati nasilje.


Prenosimo njihove prijedloge za uvođenje nulte stope tolerancije na nasilje u obitelji


1. Zakonodavne izmjene i izmjene provedbene prakse


– Nasilje u obitelji obavezno kvalificirati kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj do izmjena zakona neodložna uputa višeg državnog odvjetništva iz čl. 5. Poslovnika Državnog odvjetništva i Uputa Ravnateljstva policije da se tjelesno nasilje i spolno uznemiravanje u obitelji kvalificira kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ-a


– Obavezna uputa sudovima o zaštiti dostojanstva i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji kao strane u postupku sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Poglavlju VI. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji


– Obavezna primjena zaštitnih mjera iz čl. 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji tako da će se, sukladno čl. 52. Konvencije, prednost uvijek dati sigurnosti žrtava ili osobama izloženim riziku.


Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji:


– u čl. 10. st. 1. tako da se brišu t. 1 i 4 – u t. 2. iza riječi ‘djeci’ dodaje se ‘članu obitelji ili bliskoj osobi’ – u čl. 12. st. 4. riječ ‘može’ zamjenjuje se riječju ‘će’, iza riječi ‘potrebi’ briše se riječ ‘može’ – u čl. 14. st. 1. riječ ‘može’ zamjenjuje se riječju ‘će’ – u čl. 15. st. 1. ‘može se izreći’ zamjenjuje se s: ‘izreći će se’– u čl. 16. st. 1. ‘može se izreći’ zamjenjuje se s: ‘izreći će se’ – u čl. 17. st. 1. ‘može se izreći’ zamjenjuje se s: ‘izreći će se’ – u čl. 18. st. 1. ‘može se izreći’ zamjenjuje se s: ‘izreći će se’

2. Edukacija i prevencija


Poduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti, propisanih Konvencijom te utvrđenih Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a za koje su u državnom proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva:


– Kontinuirana međuresorna suradnja na prevenciji, sankcioniranju te javnom osuđivanju obiteljskog nasilja, sukladno već potpisanom Sporazumu o suradnji za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama:


Ministarstvo pravosuđa


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


Ministarstvo zdravstva


Ministarstvo unutarnjih poslova


Ministarstvo obrazovanja i znanosti


– Organizacija sveobuhvatne državne edukacijske kampanje nulta tolerancija na nasilje, s naglaskom na obavezu svakog pojedinca da spriječi i prijavi nasilje u obitelji


– Organizacija obaveznih stručnih i periodičnih edukacija i senzibilizacija svih službenika i djelatnika koji u svome radu dolaze u doticaj s djecom i žrtvama nasilja o postupanju u takvim slučajevima, ranom prepoznavanju znakova nasilja


– Koordinacija između Državnog odvjetništva, policije i centra za socijalnu skrb – mjesečni sastanci s temom prijava za obiteljsko nasilje i transparentno izvješćivanje o statističkim pokazateljima incidencije obiteljskog nasilja


– U obrazovni sustav obavezno I neodložno uvrstiti edukaciju o obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju


3. Osnaživanje institucija sustava


– Uspostava obiteljskih sudova pri općinskim sudovima


– Uspostava neovisnog tijela koje ima ovlasti po prijavama građanki i građana vršiti nadzor nad radom institucija uključenih u pojedinačni slučaj


– Izvaninstitucionalna podrška skloništima i savjetovalištima koje treba razumjeti kao integralni dio sustava zaštite žrtava, financijski ih podržati te uključivati u multisektorske timove u pojedinim slučajevima nasilja


– Uvođenje zasebne, 24 sata dnevno i 7 dana tjedno dostupne, telefonske i internetske službe za podršku žrtvama nasilja.