Sisačko-moslavačka županija

Na potresom pogođenim područjima prijavljen ukupno 37.321 oštećeni stambeni objekt, pregledano njih 27.035

Hina

Foto Davor Kovačević

Foto Davor KovačevićNa potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljen 37.321 oštećeni stambeni objekt, a pregledano je 27.035 objekata, izvijestili su u četvrtak ujutro iz te županije.


Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je njih 332, a neuporabljivo zbog oštećenja 3245 pregledanih objekata.


Privremeno je neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 2713 objekt. Privremeno je neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 3267 objekata.
Uporabljivo bez oštećenja je 621 pregledanih objekata, a uporabljivo bez ograničenja je 5612 objekata.


Uporabljiva s preporukom o postupanju su 11.245 pregledana objekta, naveli su iz Sisačko-moslavačke županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.