Osobe s invaliditetom

Sabor danas raspravlja o Zakonu o inkluzivnom dodatku. Za jedinstvenu naknadu samo jedno vještačenje

Hina

Ilustracija / Foto Patrik Macek PIXSELL

Ilustracija / Foto Patrik Macek PIXSELL

Objedinit će četiri dosadašnje naknade - osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknadu do zaposlenjaHrvatski sabor u srijedu će raspraviti prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku kojim se želi trajno unaprijediti materijalni položaj za gotovo 150 tisuća osoba s invaliditetom, te će biti potrebno samo jedno vještačenje za jedinstvenu novčanu naknadu.


Premijer Andrej Plenković ranije je istaknuo da će iznos inkluzivnog dodatka biti veći od iznosa objedinjenih naknada koje sada ostvaruju osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju. Planirano je da Zakon o inkluzivnom dodatku stupi na snagu 1. siječnja sljedeće godine.


Inkluzivni dodatak novčana je naknada namijenjena osobi s invaliditetom radi njezina ravnopravnog sudjelovanja u društvu, a objedinit će četiri dosadašnje naknade – osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknadu do zaposlenja.
Trenutno se za ove četiri naknade kumulativno izdvaja 265 milijuna eura na godinu, dok će se iduće godine za inkluzivni dodatak izdvajati 506 milijuna eura, gotovo dvostruko više.


Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić istaknuo je kako iznos inkluzivnog dodatka kroz pet kategorija kreće od početnih 720 eura. Druga skupina će dobivati mjesečno 480 eura, treća 430, četvrta 162 eura i konačno peta – 138 eura.


Do priznavanja inkluzivnog dodatka korisnici će i dalje imati ostvarena prava. Postupak za inkluzivni dodatak provodit će se do kraja 2024., a nakon priznanja inkluzivnog dodatka korisnicima će biti isplaćena razlika od datuma stupanja zakona na snagu (1. siječnja 2024.). Novim korisnicima prava će se priznati od datuma predaje zahtjeva.


Zastupnici će raspraviti i izmjene Zakona o doplatku za djecu kojim bi se u idućoj godini, u odnosu na prošlu, udvostručio broj korisnika tog doplatka i broj obuhvaćene djece. Naime, prošle je godine prosječan broj korisnika doplatka bio 126.000 za oko 247.000 djece, u idućoj bi trebao biti 271.000 uz obuhvat 511.000 djece.


Izmjenama, koje stupaju na snagu od ožujka 2024., dohodovni bi se cenzus povećao sa 70 na 140 posto proračunske osnovice, povećao bi se i broj cenzusnih grupa sa sadašnjih tri na pet, te svota doplatka za djecu, od 30 do 60 eura, dok bi pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete i dalje iznosio 66 eura.


Hrvatski sabor raspravit će i izmjene Zakona o obveznim odnosima te izmjene Zakona o parničnom postupku.