7.000 objekata na analizi

Proglašena prirodna nepogoda za Zagreb, objavljeno kako će se prijavljivati štete od potresa

Hina

Foto Darko Jelinek

Foto Darko JelinekZAGREB Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u ponedjeljak je proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom na području grada Zagreba.


“Grad Zagreb će objaviti javni poziv, kojim će obavijestiti oštećenike (fizičke i pravne osobe) na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da prijave štetu na imovini Gradskom povjerenstvu u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web-stranicama Grada Zagreba”, priopćeno je iz Grada.


Detaljnije upute vezane za proceduru prijave šteta biti će objavljene na web-stranici Grada Zagreba.


Više od 7.000 objekata za analizu
Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izvijestio je u ponedjeljak da je nakon potresa u Zagrebu za analizu oštećenja prijavljeno više od 7.000 objekata, a da se na terenu trenutno nalazi 150 inženjera građevine.


“Na terenu se trenutno nalazi 150 inženjera, a za analizu je prijavljeno više od sedam tisuća objekata”, izjavio je Štromar novinarima ispred zgrade Ministarstva, kojoj je u potresu u manjoj mjeri oštećeno krovište.


Štromar je izvijestio da je Ministarstvo reagiralo odmah nakon potresa te uključilo inženjere građevine, konkretno statičare, da naprave analize svih oštećenih zgrada.


“Za koji dan će biti svi obiđeni i sve analize će biti napravljene”, kaže Štromar, koji je pohvalio je i Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva, koja je na volonterskoj osnovi ponudila svoje usluge.


Trenutno ne raspolaže konačnom informacijom o broju oštećenih objekata, već postoji internetska aplikacija na koju prijave još stižu. Štromar ističe i da će se nakon analize raditi trajna rješenja, a da trenutno postoje smještajni kapaciteti za sve građane koji ne mogu boraviti u oštećenim objektima.


Napominje da je osim Grada Zagreba potresom pogođena i Krapinsko-zagorska županija, pa su tako statičari poslani i u Gornju i Donju Stubicu, a Štromar poziva i druge općine da se u slučaju oštećenja jave.


Zahvalio je i Hrvatskoj komori arhitekata, koja je već poslala ponudu i pomoć za izradu projekata za obnovu oštećenh objekata.


Arhitekti organiziraju volontiranje


Hrvatska komora arhitekata pozvala je sve svoje članove da se volonterski priključe radu timova koji će na terenu procjenjivati štete od razornog potresa koji je pogodio Zagreb, a po potrebi sudjelovati i u drugim aktivnostima u sanaciji ovih šteta.


Potrebni su im svi oni koji imaju stručna znanja iz područja rekonstrukcija i sanacija, iskustvo na projektiranju, gradnji ili nadzoru nad takvim zahvatima.


Iz Komore su izvijestili da su se već u prvih sat vremena javili brojni arhitekti – volonteri na poziv, a broj članova koji su spremni pružiti stručnu pomoć Gradu Zagrebu kontinuirano raste.


Obavijestili su Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske o spremnosti brojnih članova da pomognu svojim stručnim znanjima te će im još danas uputiti listu svih arhitekata koji će se angažirati s njihovim kontaktima.


“Ovo je trenutak kada odgovorno, stručno i humano arhitekti trebaju pružiti svoja znanja, sposobnosti i rad na pomoć ugroženim sugrađanima i državnim institucijama koje organiziraju sve aktivnosti u sanaciji potresa”, rekla je predsjednica HKA Željka Jurković.