U 80. godini

Preminuo Petar Selem

Hina

Snimio Nenad REBERŠAK

Snimio Nenad REBERŠAKKazališni redatelj, povjesničar, teatrolog, književnik, zastupnik u Hrvatskom saboru Petar Selem preminuo je u 80. godini.


Petar Selem rodio se 23. svibnja 1936. godine u Splitu gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Studirao je na Filozofskom fakultetu i Akademiji za dramsku umjetnost u Zagrebu, a na Faculté des Lettres u Strasbourgu 1960. godine stekao je diplomu visokih studija egiptologije te umjetnosti i civilizacije staroga Bliskog istoka.


Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1962. diplomirao je arheologiju, povijest i povijest umjetnosti, a na istom je fakultetu 1970. godine stekao doktorat iz povijesnih znanosti.
Bio je član HDZ-a i zastupnik u dva saziva Hrvatskoga sabora te dugogodišnji predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.


Usporedno se baveći umjetnošću i znanošću, Selem je bio umjetnički ravnatelj Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu, 1991. bio je umjetnički direktor Dubrovačkih ljetnih igara, od 1992. do 2000. umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije, a kao sveučilišni profesor predavao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Splitu te na umjetničkim akademijama u Osijeku i Splitu.


Režirao je sedamdesetak dramskih i opernih predstava u svim nacionalnim kazalištima u Hrvatskoj, na najvažnijim hrvatskim festivalima (Zagrebačkom bijenalu suvremene glazbe, Dubrovačkim ljetnim igrama, Splitskom ljetu, Varaždinskim baroknim večerima), te u brojnim kazalištima u svijetu – od Moskve do New Yorka, preko Osla, Praga, Salzburga, Luxemburga i Torre del Laga. Surađivao je s međunarodnim kazališnim udrugama i projektima, a od 1983. do 1989. bio je član direkcijskog kolegija Odeon – Théâtre d’Europe u Parizu, pod vodstvom Giorgia Strehlera.