Izabran

Predrag Fred Matić je izvjestitelj Europskog parlamenta za stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU

Portal Novilist.hr

Foto Predrag Fred Matić

Foto Predrag Fred Matić

Naš cilj je zagovaranje progresivne politike u ovom području i pružanje otpora pokretima koji nastoje umanjiti stečena prava i pristup pojedinim zdravstvenim uslugama i medicinskoj skrbi za žene, rekao je Predrag Fred MatićPredrag Fred Matić, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i zamjenski član u Odboru za ženska prava i jednakost spolova, imenovan je izvjestiteljem Europskog parlamenta za izvještaj o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji, u okviru zdravlja žena.


Tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena jedna je od najaktualnijih diljem Europske unije trenutno, sa sve učestalijim regresivnim prijedlozima zakonodavnih akata u pojedinim državama članicama.


Kao takva, predstavlja jedan od političkih prioriteta europskih socijaldemokrata, a to između ostalog uključuje borbu za pristup sigurnom i legalnom pobačaju, pristup i pravo na kontracepciju, programe seksualne edukacije, liječenje spolno prenosivih bolesti i suzbijanje seksualnog nasilja.
„Izuzetno sam ponosan i sretan što sam imenovan izvjestiteljem za temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena u Europskom parlamentu.


Jedna od prvih stvari kojima sam započeo mandat u Parlamentu i rad u FEMM Odboru je sastanak na kojem sam okupio dugogodišnje stručnjakinje i aktivistkinje u području borbe za ženska prava iz Hrvatske te je upravo tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja identificirana kao najrelevantnija za Hrvatsku.


Ista je situacija i u Europi, rekao bih. U svom radu maksimalno ću se fokusirati na pripremu i izradu ovog izvještaja, i zajedno s kolegicama i kolegama, analizirati situaciju diljem Europske unije.


Naš cilj je zagovaranje progresivne politike u ovom području i pružanje otpora pokretima koji nastoje umanjiti stečena prava i pristup pojedinim zdravstvenim uslugama i medicinskoj skrbi za žene“, rekao je Predrag Fred Matić.