Nisu najzadovoljniji

Policija traži od liječnika da se osobe s duševnim smetnjama stavi pod posebnu pasku: ‘Traže nas da budemo doušnici’

Hina

Ravnateljstvo Doma zdravlja u Osijeku je 9. kolovoza dobilo dopis od policije. Analizom evidentiranih sigurnosnih rizika »utvrđena je pojava radikalizacije osoba s duševnim smetnjama u RHZbog pojave radikalizacije osoba s duševnim smetnjama u svim zemljama Europe, hrvatska policija traži dodatnu suradnju s liječnicima, piše u subotu Večernji list.


Nejasnoće oko podataka pacijenata koje liječnici moraju slati policiji kad je riječ o promjenama zdravstvenog stanja nisu riješene a već se gomilaju nove. Najnoviji zahtjev policije za suradnju u prevenciji i suzbijanju terorizma koji su dobili sredinom kolovoza, liječnici nisu dobro primili, a neki kažu da ga doživljavaju kao »doušničko vrbovanje protiv pacijenata« te upozoravaju na mogućnost zloupotrebe, piše dnevnik.


Ravnateljstvo Doma zdravlja u Osijeku je 9. kolovoza dobilo dopis od policije. Analizom evidentiranih sigurnosnih rizika »utvrđena je pojava radikalizacije osoba s duševnim smetnjama u RH. Taj je fenomen prisutan u svim državama Europe i ukazuje na potrebu preventivnog djelovanja i pravovremenog otkrivanja takvih sigurnosnih događaja jer utvrđen je značajan postotak osoba s duševnim smetnjama koje su iskazivale naklonost ideologijama terorističkih organizacija«, stoji u dopisu.
»Slijedom navedenog, molimo vas da o sadržaju ovog dopisa obavijestite sve liječnike obiteljske medicine na području Osijeka kao i liječnike koji rade u ustanovama za osobe s duševnim smetnjama na području grada Osijeka…Također, pri upoznavanju sa sadržajem ovog dopisa liječnicima je potrebno skrenuti pozornost da u slučaju utvrđivanja opisanog indikatora ponašanja kod osoba o istome treba žurno izvijestiti PU osječko-baranjsku radi daljnjeg pravovremenog postupanja«, piše, među ostalim, u dopisu policije.


Ministar zdravstva Milan Kujundžić suzdržao se od komentiranja kazavši da će taj dopis prvo dati pravnoj službi na analizu, da će oni konzultirati i psihijatre pa će tek onda on donijeti stav piše Večernji list i dodaje da je i od MUP-a zatraženo pojašnjenje ali da su dobili odgovor da zbog kratkoće roka nisu mogli jučer odgovoriti.