Neregulirani zajmovi

Pojavili se lešinari: Stradalima u potresu nude lihvarske kredite, HNB izdao upozorenje

Aneli Dragojević Mijatović

Foto Davor Kovačević, Vedran Karuza

Foto Davor Kovačević, Vedran Karuza

Neregulirane zajmove, pojašnjavaju u HNB-u, karakterizira nejasan identitet kreditora i nemarno sastavljena ponuda koja ostavlja dojam lošeg prijevoda na hrvatski jezik bez potpunih informacijaPutem društvenih mreža, građanima područja pogođenih potresom nude se neregulirani zajmovi, koji predstavljaju zaduživanje povećanog rizika.


Hrvatska narodna banka upozorava građane na opasnost od takvog načina zaduživanja jer su uvjeti i cijena vrlo često znatno nepovoljniji za korisnika kredita od uvjeta iz ponude reguliranih kreditora, poručili su iz HNB-a.


Neregulirane zajmove, pojašnjavaju u HNB-u, karakterizira nejasan identitet kreditora i nemarno sastavljena ponuda koja ostavlja dojam lošeg prijevoda na hrvatski jezik bez potpunih informacija uobičajenih za ponude kreditnih proizvoda ili pojedinosti ugovora, a u slučaju kad se zatraže dodatne informacije, ponuditelj izbjegava dati precizan odgovor.
U HNB-u ističu da se potrošači koji odluče na takve zajmove izlažu različitim rizicima, i to financijskom riziku gubitka novčanih sredstava i prije potpisivanja ugovora, vraćanja kredita u znatno većem iznosu od očekivanog ili pri isplati kredita primanja iznosa manjeg od očekivanog, te rizicima prijevare i manipulacije osobnim podacima jer se u procesu kreditiranja traže osobni podaci bez pojašnjenja svrhe prikupljanja, načina obrade i pohrane tih podataka, čime rastu rizici vezani uz krađu identiteta ili posljedične prijevare.


– Kako bi potrošači bili sigurni da pri razmatranju mogućnosti ugovaranja kredita u obzir uzimaju ponude institucija koje nadzire HNB, skrećemo pozornost na zakonske odredbe vezane uz jasno i transparentno informiranje potrošača putem predugovornih informacija o nazivu, adresi i matičnom broju trgovca, osnovnim obilježjima i ukupnoj cijeni financijske usluge, ključnim odredbama ugovora, načinu rješavanja sporova i pravu na jednostrani raskid (Zakon o zaštiti potrošača).


Osim toga, prije ugovaranja kredita regulirane institucije imaju obvezu potrošaču uručiti Europski standardizirani informativni obrazac iz kojeg su jasno vidljive informacije o glavnim obilježjima zatraženoga kredita, kamatnoj stopi i drugim troškovima, učestalosti i broju uplata, simulaciji u slučaju nepovoljnoga kretanja tečaja za 20 posto, ako je kredit u valuti ili vezan valutnom klauzulom i brojne druge korisne informacije.


Zbog svoje standardizirane forme i opsega informacija Europski standardizirani informativni obrazac omogućava bolju informiranost potrošača i mogućnost usporedbe uvjeta u ponudi kredita iste vrste.


Ponude koje ne sadržavaju navedene informacije ili u sklopu kojih do tih informacija nije moguće doći ni na osobni zahtjev, rizične su za potrošača, upozorava HNB.