Neujednačena praksa

PETICIJA RODA Traži se ukidanje ograničenja za pratnju na porodu

Ljerka Bratonja Martinović

Prisustvo voljene osobe pri porodu ženama olakšava porođaj, a time i bebi dolazak na svijet / Foto Arhiva NL

Prisustvo voljene osobe pri porodu ženama olakšava porođaj, a time i bebi dolazak na svijet / Foto Arhiva NL

Traži se da bolnice rodiljama omoguće pratnju po izboru u vrijeme poroda, da ukinu postojeća ograničenja i uvjete kao što je pohađanje tečaja, srodstvo s rodiljom, plaćanje naknadeZAGREB  Gotovo 3.000 potpisa skupljeno je u prošlih pet dana na peticiji Udruge Roda »Moj porod-Moja pratnja-Moj izbor« kojom se traži od Ministarstva zdravstva da svim rodilištima u zemlji hitno naloži da liberaliziraju pristup pratnji na porodu.


Konkretno, traži se da rodiljama omoguće pratnju po izboru u vrijeme poroda, da ukinu postojeća ograničenja i uvjete kao što je pohađanje tečaja, srodstvo s rodiljom, plaćanje naknade.


Traži se i da rodilišta omoguće pratnju za vrijeme carskog reza pod spinalnom anestezijom i kontakt kože na kožu djeteta s partnerom kad ga majka nije u mogućnosti ostvariti.
Peticiju je potaklo nedavno postroživanje uvjeta za pratnju na porodu varaždinskog rodilišta. To je rodilište, naime, donijelo odluku da na porodu može biti samo bračni ili životni partner.


Lakši porod


Praksa je u tom pogledu vrlo neujednačena diljem Hrvatske. U nekim rodilištima rodilja je slobodna odabrati pratnju po vlastitoj želji, u drugima je pratnja moguća tek uz plaćanje, dok je u trećima uvjetovana pohađanjem tečaja.


– To je u suprotnosti s najboljim praksama temeljenim na znanstvenim dokazima koje zagovaraju stručne organizacije u svijetu. Pratnja na carskom rezu i dalje je gotovo nemoguća u Hrvatskoj, iako je to praksa koja u Europi postoji desetljećima – upozoravaju iz udruge Roda.


– Uz sva ograničenja, u mnogim je rodilištima i dalje praksa da se pratnji omogući ulazak u rađaonicu tek pred izgon djeteta, iako je rodilji najvrjednija pratnja u ranijim i dužim fazama poroda. Ovom peticijom želimo dati do znanja da bi rodilje trebale imati mogućnost pratnje kroz cijeli porod, ne samo na kraju, poručuju iz Roda.


Rodilje se osjećaju sigurnije, a i porod je lakši, kad uza sebe imaju osobu po vlastitom izboru, slažu se međunarodne krovne organizacije primalja i liječnika i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Prisutnost rodilji bliske osobe pri porodu značajno smanjuje broj komplikacija, carskih rezova, potrebu za lijekovima protiv bolova, a istovremeno pridonosi pozitivnom iskustvu rađanja djeteta i općem stanju majke i djeteta. Slobodan odabir pratnje ustaljena je praksa u europskim rodilištima već više od četrdeset godina, a ni u drugim razvijenim zemljama ta se praksa nikada ne dovodi u pitanje.


Još i novac


Ministarstvo zdravstva u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja 2018.-2020. predvidjelo je slobodan odabir osobe u pratnji na porodu među ciljeve koje treba ostvariti do 2020. godine.


Unatoč tome, danas samo nekoliko rodilišta u zemlji omogućuje ženama pratnju po izboru i bez prepreka ili uvjeta. Neka rodilišta uvjetuju pohađanje tečaja za prisustvo porodu, neka prisustvo dopuštaju jedino partneru rodilje, dok neka traže plaćanje u iznosima i do 400 kuna. Varaždin je, kažu u Rodama, nekad bio svijetla točka, a sada su pokazali da se prakse mogu unazaditi preko noći. Najveći broj potpisnika peticije, tako je iz Zagreba i iz Varaždina.


Peticiju sa zahtjevima aktivistice udruge Roda predat će Ministarstvu zdravstva uoči Dana ljudskih prava, 10. prosinca.