Javna televizija

Objavljen natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a, rok za prijavu je 45 dana

Hina

Foto Patrik Macek/Pixsell

Foto Patrik Macek/Pixsell

Natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a objavljen je nakon što Sabor prošlog petka nedavno uhićenog Kazimira Bačića razriješio dužnosti glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a za vršitelja te dužnosti imenovao Renata Kunića, ravnatelja Programa HRT-aNadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a, a na natječaj se može prijaviti u roku od 45 dana.


To je objavljeno na internetskim stranicama Hrvatske radiotelevizije, u rubrici Zaposlenja, gdje je i prenesena odluka o natječaju u Narodnim novinama od 21. srpnja.


”Prijava na natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima podnosi se u zatvorenoj omotnici, u roku od 45 dana računajući od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor , Prisavlje 3, 10000 Zagreb”, stoji u odluci.
Nadzorni odbor je dužan, u roku od osam dana od dana završetka roka za podnošenje prijava, otvoriti sve pristigle prijave te utvrditi njihovu valjanost sukladno odredbama natječaja, kao i utvrditi koji kandidati ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje čelnika javne radiotelevizije.


O otvaranju zaprimljenih prijava Nadzorni odbor HRT-a dužan je sastaviti zapisnik, koji uz cjelokupno prikupljenu dokumentaciju te mišljenje NO-a ispunjavaju li podnositelji prijava zakonom propisane uvjete, treba dostaviti saborskom Odboru za informiranje, informatizaciju i medije na daljnje postupanje.


Nakon toga, saborski Odbor za medije obavit će razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete te će podnijeti Saboru prijedlog imenovanja.


Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje Sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika, a ako u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovom javnom natječaju Sabor ne imenuje glavnog ravnatelja HRT-a, javni natječaj će se poništiti, navodi se u odluci.


Natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a objavljen je nakon što Sabor prošlog petka nedavno uhićenog Kazimira Bačića razriješio dužnosti glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a za vršitelja te dužnosti imenovao Renata Kunića, ravnatelja Programa HRT-a.


Za Bačićevo razrješenje glasalo je 116 zastupnika, dvoje je bilo protiv, a za Kunićevo imenovanje 77 je bilo ‘za’, dvoje suzdržanih i 42 protiv.


Bačić je uhićen u nedavnoj antikorupcijskoj akciji policije i Uskoka, a na teret mu se stavlja kazneno djelo trgovanja utjecajem.