Pravilno gospodarenje

Novi pravilnik: Građanima 100 kuna za otpad

Hina

Pravilnik sadrži brojne obrasce koji pojednostavljuju korisnicima vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnih tijela. Svi će obrasci, kao i način vođenja evidencije biti digitalizirani i objavljeni na mrežnoj stranici ministarstvaZAGREB Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Pravilnik o gospodarenju otpadom, kojim se uređuju postupci zbrinjavanja i oporabe otpada, dozvole te uvjeti za trgovanje otpadom pa je tako najviša svota koja se može isplatiti za otkup otpada od građana u gotovini 100 kuna.


Uvodi se i evidencija otkupa otpada od građana koju vodi otkupljivač i dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša i izjava o vlasništvu otpada koju je građanin dužan predati otkupljivaču prilikom prodaje kao dokaz vlasništva, priopćilo je danas Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.


Dijelovi pravilnika važni su za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Nova dozvola je detaljnija i preciznija, a stranka ima veći utjecaj na sadržaj dozvole putem Elaborata gospodarenja otpadom.
Pravilnik sadrži brojne obrasce koji pojednostavljuju korisnicima vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnih tijela. Svi će obrasci, kao i način vođenja evidencije biti digitalizirani i objavljeni na mrežnoj stranici ministarstva.


Njime se uređuju postupci zbrinjavanja i oporabe otpada, dozvole, uvjeti za trgovanje otpadom i ostala pitanja koja je bilo potrebno definirati radi provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom.


Pravilnikom kao podzakonskim aktom Zakona propisuju se postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom.


Na snagu je stupio 21. veljače 2014., a predstavljen je danas na radionici »Suradnja nadležnih tijela – praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka«.