Ured Svjetske banke

Novi okvir suradnje Hrvatske i Svjetske banke: Ubrzavanje rasta i približivanje visine dohotka onome u EU

Hina

snimio Sergej Drechsler

snimio Sergej Drechsler

"Nova strategija pomoći će Hrvatskoj na putu ka uključivom društvu, gdje će zajednice, tvrtke i regije moći napredovati, gdje će javne ustanove građanima pružati učinkovite i pravovremene usluge i gdje će se bogati prirodni resursi Hrvatske očuvati i koristiti na održiv način..."WASHINGTON/ZAGREB – Potpora bržem rastu, povećanje produktivnosti i ulaganja u prilike za ljude, pogotovo u slabije razvijenim područjima, ciljevi su novoga Okvira suradnje (Country Partnership Framework) Grupacije Svjetske banke s Hrvatskom za razdoblje od 2019. do 2024. godine, koji je u četvrtak prihvatio Odbor izvršnih direktora, priopćio je Ured Svjetske banke za Hrvatsku.


Nova strategija usklađena je s Vladinim planom za razvitak zemlje, pri čemu se naglasak stavlja na ubrzavanje rasta i približavanje razinama dohotka u zemljama Europske unije te smanjivanje ranjivosti i regionalnih nejednakosti.


Put Hrvatske ka uključivom društvu


“Nova strategija pomoći će Hrvatskoj na putu ka uključivom društvu, gdje će zajednice, tvrtke i regije moći napredovati, gdje će javne ustanove građanima pružati učinkovite i pravovremene usluge i gdje će se bogati prirodni resursi Hrvatske očuvati i koristiti na održiv način”, izjavila je voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku Elisabetta Capannelli.
“Novi Okvir suradnje jasno identificira ključne izazove i potrebe zemlje te na odgovarajući način podržava tekuće aktivnosti hrvatske Vlade usmjerene na daljnje jačanje institucija i cjelokupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Također ostavlja dovoljno fleksibilnosti za vremensko razdoblje od pet godina”, izjavio je hrvatski ministar financija Zdravko Marić.


Novi Okvir suradnje predviđa potporu Hrvatskoj kroz tri glavna područja. Prvo područje usmjereno je na unapređenje učinkovitosti javnih institucija i usluga koje pružaju građanima, povećanje djelotvornosti državnih poduzeća i stvaranje prilika za ljude, s naglaskom na na slabije razvijena područja i unapređenje obrazovanja i vještina.


Drugo područje odnosi se na pružanje pomoći u očuvanju i održivom korištenju prirodnih resursa kako bi se odgovorilo na izazove koji ugrožavaju okoliš i utjecaj klimatskih promjena. To uključuje smanjivanje energetske intenzivnosti gospodarstva i prelazak na održiviji miks energetskih izvora, kao i bolje upravljanje vodama, otpadnim vodama i krutim otpadom.


Treće područje bavit će se jačanjem uloge privatnog sektora u gospodarstvu poboljšanjem uvjeta poslovanja, promicanjem poduzetništva, tržišnog natjecanja i inovacija te stvaranjem mnogobrojnijih i kvalitetnijih radnih mjesta.


Jačanje uloge privatnog sektora


Međunarodna financijska korporacija (IFC) svoju će potporu u idućih pet godina usmjeriti na stvaranje dinamičnog poduzetničkog i privatnog sektora. Tri stupa strategije IFC-a za Hrvatsku su jačanje uloge privatnog sektora u gospodarstvu zahvaljujući održivim i inovativnim ulaganjima, ulaganja u infrastrukturu u suradnji s privatnim sektorom i daljnje širenje tržišta kapitala.


“IFC će podupirati provedbu Strategije kroz ulaganja u jačanje konkurentnosti privatnog sektora kako bi se potaknulo otvaranje radnih mjesta u slabije razvijenim područjima i privukla ulaganja privatnog sektora u unapređivanje infrastrukture i promicanje obnovljivih izvora energije”, izjavio je regionalni direktor IFC-a za Srednju i jugoistočnu Europu Thomas Lubeck.


Petogodišnji program bit će selektivan i usmjeren na kompleksna područja i mjere koje će pomoći u jačanju neophodnih institucionalnih kapaciteta radi boljeg korištenja EU-ovih fondova i ubrzanja konvergencije s drugim članicama EU-a.


Svi novi zajmovi također će morati biti usmjereni na marginalizirane skupine, siromašne i ranjive, te će poticati ulaganja privatnog sektora i štititi regionalna i javna dobra, kaže se u priopćenju.