Reakcija UPUZ-a

“Neprofesionalno, pretenciozno i populistički”: Ravnatelji nezadovoljni rang-listom bolnica koju je objavio HLK

Hina

foto Davor Kovacevic

foto Davor Kovacevic

UPUZ tvrdi da je HLK predstavio rang-listu bolnica iz koje građani mogu donositi pogrešne zaključke o kvaliteti zdravstvene zaštite na svom područjuUdruga poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) u srijedu je nevjerodostojnom i populističkom ocijenila rang-listu bolnica Hrvatske liječničke komore (HLK) na temelju ankete u kojoj su liječnici upravljanje bolnicama prosječno ocijenili ocjenom “dovoljan”.


Velik dio bolničkih ravnatelja negativno je reagirao na “pretenciozno javno prezentiranje rang-liste bolnica temeljene isključivo na subjektivnoj anketi liječnika”, ističe UPUZ  u reakciji na rang-listu bolnica po kvaliteti upravljanja koju je nedavno predstavio HLK.


Bolnički liječnici u anketi su najbolje ocijenili upravljanje manjim i specijalnim bolnicama. Na prvih deset mjesta rang-liste nije se uspio plasirati niti jedan KB ili KBC.
Anketa je bila fokusirana na zadovoljstvo liječnika upravljanjem ustanovom u kojoj rade, a najvišu ocjenu dobila je Specijalna bolnica za plućne bolesti u Rockfellerovoj ulici u Zagrebu.


UPUZ tvrdi da je HLK predstavio rang-listu bolnica iz koje građani mogu donositi pogrešne zaključke o kvaliteti zdravstvene zaštite na svom području, što može zbuniti javnost i nanijeti štetu pojedinim zdravstvenim ustanovama, kao i čitavom zdravstvenom sustavu.


Smatra da jedna ozbiljna liječnička udruga ne bi trebali izlaziti s “tako neprofesionalnim i populistički orijentiranim materijalom”.


UPUZ ističe da u istoj anketi ne mogu biti kliničke, opće i specijalne bolnice, jer su njihovi uvjeti poslovanja i organizacija rada potpuno različiti.


Upozorava da su zanemareni najvažniji indikatori – kvaliteta i ishodi zdravstvenih usluga, zadovoljstvo građana pruženom uslugom, financijsko poslovanje, liste čekanja i druga mjerila koja su od ključne važnosti za ocjenu kvalitete upravljanja zdravstvenom ustanovom.


“Osnovna funkcija zdravstvene ustanove, zbog koje ona postoji, pružanje je usluga građanima, a ne zadovoljstvo dijela zaposlenika”, poručuje UPUZ.


Zadovoljstvo dijela djelatnika može biti samo jedan od parametara kvalitete upravljanja, ali nikako ključan i presudan indikator na temelju kojega bi se radila i predstavila rang-lista kvalitete upravljanja i uvjeta rada zdravstvenih ustanova, poručuje udruga poslodavaca.