Nema evidencije

Nepoznati detalji ugovora sa Svetom stolicom: Država ni nakon 20 godina ne zna koliko još mora vratiti Crkvi

Jagoda Marić

snimio Damir Škomrlj

snimio Damir Škomrlj

U Hrvatskoj su se u posljednjih 20 godina mijenjale Vlade, ali očito nijedna s Crkvom nije uspjela dokučiti, koliko joj je imovine oduzeto, koliko joj imovine treba vratiti, koliko je te imovine moguće vratiti, a za koliko joj država mora dati zamjenske nekretnine ili isplatiti naknadu.ZAGREB – Država je u posljednjih dvadesetak godina Katoličkoj crkvi darovala nekretnine vrijedne oko 300 milijuna kuna kao zamjenu za nekretnine koje su Crkvi oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ali ih Hrvatska više ne može vratiti. Tu procjenu vrijednosti darovanih nekretnina iznijelo je Ministarstvo državne imovine u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje od 2018. do 2024. godine koja je nedavno upućena u javno savjetovanje. Osim što se strategija odnosi i na godinu koja je već završila, ne navodi se ni koliko je broj zamjenskih nekretnina Crkva dobila, o kojim se nekretninama radi, te koliko je tako država smanjila svoju obvezu prema Katoličkoj crkvi, odnosno njezinim pravnim osobama.


No, Ministarstvo nudi objašnjenje zašto je zapravo nemoguće reći koliko se smanjila obaveza države, iako bi se vrijednost darovanih nekretnina u nekoj budućnosti trebala prebiti s vrijednošću nekretnina koje se ne mogu vratiti Katoličkoj crkvi kako je to propisano Ugovorom između Svete stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.


Pravo na naknadu


U tom svom objašnjenju Ministarstvo priznaje da država i Katolička crkva u punih 20 godina, koliko je na snazi Ugovor sa Svetom stolicom, nisu uspjeli, ili nisu željeli, utvrditi popis imovine koja bi trebala biti vraćena Katoličkoj crkvi. Prema ugovoru država treba, u svim slučajevima u kojima je to moguće, Crkvi vratiti nekretnine koje joj je oduzela, a ako to nije moguće, treba ponuditi zamjensku imovinu ili isplatiti naknadu.
U roku od šest mjeseci od stupanja Ugovora na snagu mješovito povjerenstvo, sastavljeno od jednakog broja predstavnika hrvatske Vlade i Hrvatske biskupske konferencije trebalo je utvrditi popis oduzete imovine. Uz to je trebalo u roku od godine dana utvrditi rokove zamjene za dio dobara koji Republika Hrvatska nije u stanju vratiti Katoličkoj crkvi.


– Budući da mješovito povjerenstvo navedeno nije učinilo te se vrlo rijetko sastaje, pravne osobe Katoličke crkve obraćaju se Ministarstvu državne imovine sa zahtjevima da im se u zamjenu za nekretnine oduzete za vrijeme komunizma, za koje im pravomoćnim rješenjima ureda državne uprave utvrđeno pravo na naknadu daruje određena nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, navodi se u Strategiji.Na naš upit odgovorilo je jedino Ministarstvo državne imovine koje napominje da ne vodi popis nekretnina koje su oduzete Katoličkoj crkvi, kao ni procjenu njihove vrijednosti, pa nas upućuje da se obratimo HBK-u, što baš nije bilo uspješno, pravnim osobama Katoličke crkve. Ministarstvo ne vodi ni evidenciju vraćenih nekretnina (koje se vraćaju u postupcima »denacionalizacije«) jer to nije u njihovoj nadležnosti, nego postupke povrata vode Uredi državne uprave, kao i postupke isplate u novcu po zahtjevima Katoličke crkve.


– Od osnutka, Ministarstvo državne imovine je pripremilo šest Odluka o darovanju nekretnina Katoličkoj crkvi, koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske. Riječ je o Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, Porečkoj i Pulskoj biskupiji, Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji te Dubrovačkoj biskupiji – zaključuju svoj odgovor iz Ministarstva.


Što se tiče isplate novčane naknade u proračunu za svaki godinu u posljednjih desetak godina mogu se naći iznosi, od primjerice tri do deset milijuna kuna, na ime naknade pravnim osobama Katoličke crkve. U državnom proračunu vidljivo je da je u ovoj godini za tu naknadu planirano pet milijuna kuna, a u sljedeće dvije po tri milijuna kuna.Još se podsjeća da se kod rješenja donesenih u postupcima povrata oduzete imovine pravnim osobama Katoličke crkve, u slučaju kada naturalni povrat oduzete imovine nije moguć, pravnoj osobi Katoličke crkve samo utvrđuje pravo na naknadu za određenu oduzetu imovinu. Visinu i oblik naknade treba utvrditi mješovito povjerenstvo. Isto ono koje u 20 godina nije bilo u stanju izraditi popis imovine koju država treba vratiti Katoličkoj crkvi.


U Hrvatskoj su se u posljednjih 20 godina mijenjale Vlade, ali očito nijedna s Crkvom nije uspjela dokučiti, koliko joj je imovine oduzeto, koliko joj imovine treba vratiti, koliko je te imovine moguće vratiti, a za koliko joj država mora dati zamjenske nekretnine ili isplatiti naknadu. Obvezu države da Crkvi vrati oduzetu imovinu, propisali su i nacionalni zakoni i međudržavni ugovori, i Hrvatska svoj dug ako je pravna država mora platiti, ali je nevjerojatno da javnost ne zna ni koliki je taj dug, niti koliko ga je već plaćeno, koliko je preostalo za plaćanje i do kad će ta obveza trajati.


Ni Vlada ni Hrvatska biskupska konferencija (HBK) tako nisu ispoštovali ugovor koji su potpisali Hrvatska i Sveta stolica.


Zato smo i Vladu i Hrvatsku biskupsku konferenciju, s obzirom na to da njihovi predstavnici sjede u Povjerenstvu, pitali jesu li ikada barem utvrdili okviran popis te imovine, koliko i koje su nekretnine vraćene, koliko je Crkva dobila zamjenskih nekretnina i koje, te koliko je pravnim osobama Crkve plaćeno naknade za one nekretnine koje nije moguće vratiti niti su u zamjenu darovane državne nekretnine.


Ni nakon tjedan dana odgovor nismo dobili ni iz Vlade niti od HBK-a. Čak ni objašnjenje zašto nam ne mogu odgovoriti.