Izmjene zakona

Nastavnike se više neće moći anonimno prijavljivati

Ingrid Šestan Kučić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Podnositelj će se trebati identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona, a druga predviđena promjena odnosi se na zajamčenu anonimnost prijavitelja prema trećoj straniMinistarstvo znanosti i obrazovanja jučer je u e-Savjetovanje pustilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a tim izmjenama trebale bi se ukinuti anonimne prijave, što nastavnici već dulje vrijeme zahtijevaju.


Izmjenama se propisuje da svaka predstavka koju će razmatrati prosvjetna inspekcija, osim upozoravanja na konkretne nepravilnosti u radu škole, mora sadržavati i ime i prezime prijavitelja. Osim toga, prijavitelj će morati navesti i svoju adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe.


Time se želi naglasiti potreba da se podnositelj treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Također, druga predviđena izmjena odnosi se na zajamčenu anonimnost prijavitelja prema trećoj strani.
– Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave donesene su kako bi svi građani ostvarili svoja zakonska prava, ali i kako bi prosvjetni radnici, odnosno školske ustanove koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, bili zaštićeni od proizvoljnih ili neutemeljenih prijava.


U posljednjih pet godina zabilježeno je 11.367 prijava, od kojih je 23,15 posto bilo anonimno. Namjera je ovim izmjenama spriječiti zlouporabu instrumenta prijave prosvjetnoj inspekciji.


Riječ je o minimalnim izmjenama navedenoga zakona koje su hitne i nužne, a tijekom 2021. godine planirane su izmjene cjelovitoga paketa zakona, među kojima su i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru te novi Zakon o prosvjetnoj inspekciji, sve s ciljem stvaranja učinkovitijeg i usklađenijeg sustava odgoja i obrazovanja, navode u Ministarstvu.


Planirana promjena neće suziti krug mogućih podnositelja zahtjeva, već će pridonijeti većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije, a u Ministarstvu ističu kako su uočeni nedostaci postojećih zakonskih odredbi kojima je reguliran način postupanja s podnescima i procjena potrebe pokretanja inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti.


– Trenutnim zakonskim odredbama propisano je da je čelnik obvezan razmotriti podnesak i procijeniti potrebu za pokretanjem postupka. Nije, međutim, definirano što sve podnesak mora sadržavati da bi čelnik tijela isti uzeo u razmatranje kao niti što mora sadržavati podnesak po kojemu bi isti bio dužan postupati, pojašnjavaju u Ministarstvu.


Izmjenama se jasnije utvrđuje obveza čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne i propisuje kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskom postupkom, a precizira se postupanje s podacima o podnositelju podneska.


Time se postiže pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora i utvrđuju prava i interesi podnositelja podneska, a istodobno otklanja mogućnost dupliranja istih prijava prijavitelja i time rasterećuje sustav nadzora.