Produljenje roka

Pitali smo banke jesu li spremne na produljenje moratorija na kredite. Evo koje smo odgovore dobili

Aneli Dragojević Mijatović

snimio Marko Gracin

snimio Marko Gracin

Zagrebačka banka navodi da, s obzirom na nove okolnosti, trenutačno razmatra mogućnost da klijentima pogođenim epidemijom omogući ugovaranje novog moratorija ili produžetak postojećeg na ukupan rok trajanja do devet mjeseci, o čemu će, kažu u Zabi, detaljnije pravovremeno obavijestiti građaneRIJEKA – Sukladno odluci Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) te jučerašnjoj potvrdi HNB-a u našem listu da će postupiti u skladu sa smjernicama EU-regulatora vezano za produljenje moratorija na kredite zbog pandemije sve do kraja ožujka 2021., a da se to ne vodi kao nenaplativi plasman, ali najviše devet mjeseci u kontinuitetu, poslovne banke smo pitali jesu li spremne produljiti ili pak nanovo odobravati moratorije na kredite ako klijenti to zatraže, neovisno o sektoru u kojem posluju ili rade.


Ima li upita od strane klijenata, s obzirom na cijelu ekonomsku situaciju koja se ponovno »zateže« kao što se zatežu i epidemiološke mjere, pitali smo ih.


Zagrebačka banka navodi da, s obzirom na nove okolnosti, trenutačno razmatra mogućnost da klijentima pogođenim epidemijom omogući ugovaranje novog moratorija ili produžetak postojećeg na ukupan rok trajanja do devet mjeseci, o čemu će, kažu u Zabi, detaljnije pravovremeno obavijestiti građane.
– Naši su bankari i dalje u stalnom kontaktu s klijentima i svakomu od njih pristupaju individualno kako bi zajednički pronašli najbolje rješenje, ističu u Zabi.


I PBZ je obavijestio da je će »uskladiti svoje politike i mjere moratorija sukladno regulatornim smjernicama«, kao i OTP banka, u kojoj kažu da će »kao i uvijek dosad postupati u skladu s propisanim smjernicama«.


– Veći je dio klijenata nakon isteka moratorija nastavio s urednom otplatom svojih kreditnih obveza, a za one koji su zatražili produljenje, ono je ili odobreno ili je još u procesu odobrenja, tvrde u OTP-u.


U Erste banci kažu da će banka detaljno pročiti najnovije EBA-ine smjernice te donijeti odluku na koji ih način adekvatno implementirati u svoje poslovanje, no naglašavaju da i u ovom trenutku u svojoj ponudi imaju standardne mjere restrukturiranja koje u slučaju potrebe građani mogu iskoristiti neovisno o tome jesu li prethodno koristili tzv. kovid-moratorij. U Addiko banci vele da kontinuirano prate situaciju na tržištu i ovisno o tome prilagođavaju uvjete sukladno strategiji banke o odgovornom kreditiranju.