Odgovor

Ministarstvo pravosuđa: Od 274 molbe za pomilovanje upućene predsjedniku, njih 46 odnosi se na molbe za pomilovanje branitelja

P. N.

Snimio Sergej DRECHSLER

Snimio Sergej DRECHSLER

Ministarstvo u postupku obrade molbi za pomilovanje pribavlja podatke o pravomoćnoj osuđujućoj presudi od nadležnih tijela

Od 274 molbe za pomilovanje koje su do sada dostavljene predsjedniku Republike Hrvatske na odlučivanje, njih 46 odnosi na molbe za pomilovanje osoba za koje se prema dostupnim podacima može utvrditi da imaju status hrvatskog branitelja, priopćeno je iz Ministarstva pravosuđa.
Ministarstvo u postupku obrade molbi za pomilovanje pribavlja podatke o pravomoćnoj osuđujućoj presudi od nadležnih tijela.
Navedena okolnost da je osuđenik hrvatski branitelj može se utvrditi samo ako je ta okolnost izričito navedena u molbi za pomilovanje ili ako je navedena u dostavljenoj dokumentaciji, piše u priopćenju Ministarstva pravosuđa.