Ustavna kriza na vratima

Malenica: ‘Ne znam zašto je Milanović nervozan i zašto tako inzistira na kršenju zakona’

P. N.

snimio Davor Kovačević

snimio Davor Kovačević

Teško je očekivati od predsjednika Hrvatskog sabora da stavi na dnevni red određenu točku koja nije u skladu sa zakonom niti se ne može što očekivati od saborskih zastupnika da glasuju o nečem što je protivno odredbama zakon“Teško mi je shvatiti zašto je predsjednik nervozan i koji su to razlozi. Zapravo je i on kad je bio premijer imao je i ministarstvo pravosuđa kojega je bio i njegov predstojnik ureda, mogao je mijenjati odredbe zakona o kaznenom postupku i ukinuti odnosno izbrisati Visoki kazneni sud, to nije učinio. U konačnici i njegov predstojnik ureda je glasovao za izbor sudaca Visokog kaznenog suda. Ne znam koji je zapravo razlog ovog predsjednikovog inzistiranja na kršenju zakona”, izjavio je ministar pravosuđa Ivan Malenica za RTL, ističući kako je trenutno važeći Zakon o sudovima jasan i kako su u Vladi svi očekivali od predsjednika Republike da poštuje Ustav.


Kako je moguće da dva tijela ustavne vlasti drugačije tumače jednu odredbu Ustava?


“Zakon o sudovima je jasan. On je razradio ustavnu ovlast predsjednika Republike kao što je razradio i Zakon o pomilovanju, ustavnu ovlast predsjednika republike u području pomilovanja i zapravo je 2018. godine pojedini SDP-ovi zastupnici su podržali izmjene Zakona o sudovima i sad ne vidim razloga što se u međuvremenu promijenilo da se promijenio taj stav. Dakle, željelo se uvesti određena doza transparentnosti, prisustvo javnosti, to je određeni i demokratski standard zapravo i šira javnost, ali i oni koji o tome odlučuju mogu vidjeti tko su kandidati koji ispunjavaju uvjete, da mogu vidjeti program rada, dakle kroz javni poziv se uveo i program rada”, dodaje Malenica.
Na tvrdnje s Pantovčaka da je Zakon nedorečen, odgovara da nijedan nije savršen.


“Ako ćemo tumačiti to u duhu zakona ili Ustava, ako se nitko ne javi na javni poziv ili ako predsjednik ne želi predložiti niti jednog kandidata koji se javio na javni poziv, tada može obavijestiti Državno sudbeno vijeće koje je raspisalo javni poziv da ponovno raspiše javni poziv. E sad se postavlja pitanje da li je činjenica da je predsjednik predložio kandidatkinju koja se nije javila na javni poziv govori da zapravo ne želi predložiti i nije zadovoljan s i jednim od kandidata koji se javio na javni poziv to ćemo sad vidjeti od Hrvatskog sabora odnosno Državnog sudbenog vijeća kako tumači tu činjenicu”, dodaje Malenica.


Kaže da je njemu neshvatljivo da predsjednik neće poštovati zakon.


“Ono što sam ja isticao zapravo da on u najmanju ruku ako nije zadovoljan s kandidatima može obavijestiti Državno sudbeno vijeće o tome da se ponovno raspiše poziv. E sad, hoće li se profesorica Đurđević javiti na javni poziv to sad sve ovisi o njoj. No teško je očekivati od predsjednika Hrvatskog sabora da stavi na dnevni red određenu točku koja nije u skladu sa zakonom niti se ne može što očekivati od saborskih zastupnika da glasuju o nečem što je protivno odredbama zakona. Što se može dogoditi, dakle imamo predsjednika Vrhovnog suda, imamo zamjenika predsjednika Vrhovnog suda, on je određen da u slučaju spriječenosti, odsutnosti mijenja predsjednika Vrhovnoga suda, ali evo ja mislim da do sredine srpnja da ćemo imati predsjednika Vrhovnoga suda”, zaključio je Malenica za RTL.